Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z32. Wij hopen dat dit LEXMARK Z32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z32 te teleladen.


LEXMARK Z32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z32 annexe 2 (2270 ko)
   LEXMARK Z32 ANNEXE 4 (2249 ko)
   LEXMARK Z32 (667 ko)
   LEXMARK Z32 annexe 1 (667 ko)
   LEXMARK Z32 annexe 2 (2214 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd. Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. [. . . ] Er wordt een vel papier ingevoerd en er wordt een testpagina afgedrukt die lijkt op het volgende voorbeeld: Onderhoud van de printer Er worden testlijnen afgedrukt wanneer inkt door de spuitopeningen wordt geperst om ze te ontstoppen. Onderbroken lijnen boven aan de pagina duiden op verstopte spuitopeningen. Problemen oplossen Doorlopende lijnen onder aan de pagina geven aan dat de openingen zijn gereinigd. Bijlage Register 30 Onderhoud van de printer Basisafdrukmogelijkheden Geïnstalleerde cartridge: Aantal testlijnen: Zwarte cartridge Kleurencartridge Zwarte cartridge en kleurencartridge Fotocartridge en kleurencartridge 1 3 4 6 Onderhoud van de printer 5 Problemen oplossen Vergelijk de diagonale lijnen boven de afgedrukte balken met de diagonale lijnen onder de afgedrukte balken. Wanneer de onderste lijn nog onderbroken is, voert u de test nog twee keer uit. · Is de afdrukkwaliteit naar behoren nadat u de test drie keer hebt uitgevoerd, dan zijn de spuitopeningen schoon. · Als de afdrukkwaliteit niet naar behoren is nadat u de test drie keer hebt uitgevoerd, gaat u verder met stap 6. Voer de spuitopeningentest nog een keer uit. Bijlage 6 7 Register 31 Onderhoud van de Basisafdrukmogelijkheden 8 Als de lijnen nog steeds onderbroken zijn, gaat u verder met het volgende gedeelte, Spuitopeningen en contactpunten schoonvegen. Spuitopeningen en contactpunten schoonvegen Onderhoud van de printer Wanneer de afdrukkwaliteit niet verbetert na reiniging van de spuitopeningen (zie pagina 29), is het mogelijk dat er gedroogde inkt op de spuitopeningen of de contactpunten zit. 1 Verwijder de cartridges uit de printer. Zie pagina 20 voor meer informatie. Problemen oplossen Bijlage Register 32 Onderhoud van de Basisafdrukmogelijkheden 2 Maak een schone, pluisvrije doek vochtig. Reinig voorzichtig de spuitopeningen en contactpunten en wrijf hierbij steeds in dezelfde richting. Onderhoud van de printer Problemen oplossen b Gebruik een ander schoon gedeelte van de a Houd de vochtige doek doek om de contactpunten voorzichtig te ongeveer drie seconden reinigen. Laat de inkt in de doek Laat de inkt in de doek trekken en wrijf het trekken en wrijf het oppervlak voorzichtig droog. oppervlak voorzichtig droog. 3 Bijlage Installeer de inktcartridges opnieuw en herhaal de spuitopeningentest. Zie pagina 29 voor meer informatie. Register 33 Onderhoud van de Basisafdrukmogelijkheden De inktcartridges beschermen Volg de onderstaande instructies op voor een optimale levensduur van inktcartridges en voor optimale printerprestaties: · Bewaar een inktcartridge in de verpakking totdat u deze gaat installeren. · Verwijder een inktcartridge alleen uit de printer als u de cartridge wilt vervangen, reinigen of opbergen in een luchtdichte opslageenheid. · De parallelle kabel of USB-kabel is goed en stevig op de printer aangesloten. · De afdruktaak is niet onderbroken en wordt niet in de afdrukwachtrij vastgehouden. U controleert de printerstatus als volgt: 1 Dubbelklik in de map Printers op het pictogram van de Lexmark Z22/Z32. 2 Klik op het menu Printer en controleer of de optie Afdrukken onderbreken is uitgeschakeld. Controleer de toepassing. Register 39 Problemen oplossen Basisafdrukmogelijkheden Testpagina wordt niet afgedrukt Controleer de volgende punten: · De inktcartridges zijn correct geïnstalleerd. Als u een parallelle kabel gebruikt, controleert u of deze IEEE 1284-compatibel is en bidirectioneel afdrukken ondersteunt. Waarschuwing: Raak het goudkleurige contactgedeelte van de inktcartridge niet aan. Onderhoud van de printer Printer drukt een lege pagina af Controleer de volgende punten: · De Lexmark printer is ingesteld als standaardprinter. · U hebt de sticker en doorzichtige tape van de onderzijde van de inktcartridges verwijderd. Zie pagina 20 voor meer informatie. Problemen oplossen Printer drukt erg langzaam af Bijlage · Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt. Het afdrukken van foto's of documenten met afbeeldingen kan meer tijd in beslag nemen dan het afdrukken van gewone tekst. Register 40 Problemen oplossen Basisafdrukmogelijkheden · Controleer de beschikbare systeembronnen en wijs zo nodig meer virtueel geheugen toe. · Opmerking: Het afdrukken van foto's of documenten met afbeeldingen kan meer tijd in beslag nemen dan het afdrukken van gewone tekst. Onderhoud van de printer Papier wordt verkeerd geladen of loopt vast Papier wordt verkeerd of met een aantal vellen tegelijk geladen Controleer de volgende punten: · U gebruikt papier dat voor inkjetprinters wordt aanbevolen. · U hebt het papier bij het plaatsen niet tot onder in de printer doorgedrukt. [. . . ] 6 Volg de instructies op het scherm. Onderhoud van de printer Diskettes gebruiken Als de computer geen cd-romstation heeft, kunt u stuurprogrammadiskettes maken op een computer met cd-romstation van een bekende of van uw Lexmark leverancier. U hebt minimaal drie lege 3, 5-inch diskettes nodig. Problemen oplossen Bijlage 4 Volg de instructies op het scherm. Register 52 Bijlage Basisafdrukmogelijkheden Installatie printersoftware ongedaan maken Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, moet u de software wellicht verwijderen en opnieuw installeren. U maakt als volgt de installatie van de software ongedaan: 1 Kies Programma's in het menu Start. 2 Selecteer Lexmark Z22/Z32 Series. Voorschriften voor elektronische emissie Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) De Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag