Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z23. Wij hopen dat dit LEXMARK Z23 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z23 te teleladen.


LEXMARK Z23 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3752 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z23 FROM SETUP TO PRINTING (926 ko)
   LEXMARK Z23 GEBRUIKERSHANDELDING (0.98 MB) (1033 ko)
   LEXMARK Z23 (1483 ko)
   LEXMARK Z23 annexe 1 (1713 ko)
   LEXMARK Z23 annexe 2 (1483 ko)
   LEXMARK Z23 Install Guide (919 ko)
   LEXMARK Z23 FROM SETUP TO PRINTING (926 KB) (926 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z23

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register LexmarkTM Z13 Color JetprinterTM Lexmark Z23 Color Jetprinter Lexmark Z33 Color Jetprinter Gebruikershandleiding voor Mac OS 8. 6 tot 9. 1 Deze handleiding biedt hulp bij vragen over het gebruik van de printer. Bladeren · Klik op de categorieën links om door de pagina's te bladeren. · Klik op de blauwe tekst om naar andere gedeelten van deze gebruikershandleiding te gaan. · Klik op de pijlen onder aan het venster om in voorwaartse of achterwaartse richting door de pagina's te bladeren. Zoeken 1 Kies Zoeken in het menu Bestand van Acrobat. 3 Klik op Zoeken. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Afdrukken Open het menu Bestand van Acrobat en: Printeroverzicht 2 1 Kies Pagina-instelling, selecteer de liggende afdrukstand en klik op OK. [. . . ] Zie Papier in de printer plaatsen voor meer informatie. 2 Kies Regelpanelen in het Apple-menu. 3 Kies Printerbeheer voor de printer. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register 4 Klik op Cartridges uitlijnen op het tabblad Cartridges. Onderhoud 58 Er wordt een pagina met uitlijningspatronen afgedrukt. Afhankelijk van de cartridges die u hebt geïnstalleerd kan het aantal uitlijningspatronen verschillen. Opmerking: Als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt, controleert u of de sticker en transparante tape hebt verwijderd van de inktcartridges. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register uitlijningsgroep A de pijl bij 3 het donkerst. Onderhoud 5 Zoek op de afgedrukte pagina naar het nummer onder de donkerste pijl. Zo is in 59 6 Klik op de pijlen in het dialoogvenster Cartridges uitlijnen om het nummer in te voeren dat overeenkomt met de donkerste pijl op de afgedrukte pagina. 7 Klik op OK. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Onderhoud 60 Inktcartridges beschermen Volg de onderstaande aanwijzingen voor een optimale levensduur van de inktcartridges en optimale printerprestaties: · Bewaar een nieuwe inktcartridge in de verpakking totdat u de cartridge gaat installeren. · Verwijder een cartridge alleen uit de printer als u de cartridge wilt vervangen, reinigen of wilt bewaren in een luchtdichte verpakking of in de opslageenheid (alleen van toepassing op de Lexmark Z13 printer). Als u de cartridge langere tijd blootstelt aan de open lucht, kan de afdrukkwaliteit verminderen. De garantievoorwaarden van Lexmark zijn niet van toepassing op reparaties als gevolg van storingen en schade veroorzaakt door opnieuw gevulde cartridges. Dergelijke cartridges verminderen de afdrukkwaliteit en kunnen schade aan de printer toebrengen. Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark supplies. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Onderhoud 61 Extra inktcartridge opslaan Opmerking: De aanwijzingen zijn alleen van toepassing op de Lexmark Z13 printer. Opslageenheid voor cartridges bevestigen aan de printer 1 Plaats de lipjes van de opslageenheid in de sleuven achter op de printer. 2 Klik de opslageenheid vast. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Onderhoud Inktcartridge in de opslageenheid plaatsen 1 Plaats de extra inktcartridge in de opslageenheid. 62 2 Duw de cartridge naar beneden en naar achter om deze te vergrendelen in de opslageenheid. Inktcartridge uit de opslageenheid verwijderen 1 Duw de inktcartridge naar beneden. 2 Trek de cartridge naar u toe en til de cartridge vervolgens uit de opslageenheid. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Onderhoud 63 Supplies bestellen U kunt supplies bestellen op de weblocatie van Lexmark op www. lexmark. com. Artikel Kleureninktcartridge Zwarte-inktcartridge USB-kabel Netvoeding Artikelnummer 10N0026 10N0016 12A2405 Laag voltage: 14D0300 Hoog voltage: 14D0301 www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Problemen oplossen In dit gedeelte vindt u informatie waarmee u afdrukproblemen kunt oplossen. 64 · Algemene afdrukproblemen · Vastgelopen papier verwijderen en oplossen papierstoringen verhelpen · Problemen met de · Afdrukkwaliteit verbeteren installatie van de printersoftware oplossen · Afdruksnelheid verbeteren · Foutberichten en · Problemen met speciaal knipperende lampjes papier oplossen · Er wordt niet of langzaam · Minder inkt gebruiken afgedrukt · Herstellen nadat de computer is vastgelopen www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Problemen oplossen 65 Algemene afdrukproblemen oplossen Als er een probleem optreedt, controleert u eerst de volgende punten: · De voedingskabel is zowel op de printer als op een geaard stopcontact aangesloten. Zie Foutberichten en knipperende lampjes voor meer informatie. · De USB-kabel is stevig aangesloten op de computer en de printer. Zie Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen voor meer informatie. · Het papier is correct geplaatst. Zie Papier in de printer plaatsen voor meer informatie. · De printer is ingesteld als standaardprinter. U stelt als volgt de printer in als standaardprinter: a Markeer het pictogram van de printer op het bureaublad. · Er is geen hub of ander apparaat, bijvoorbeeld een scanner of fax, aangesloten op de printer. Zie Testpagina afdrukken voor meer informatie. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Problemen oplossen Testpagina afdrukken 1 Kies Regelpanelen in het Apple-menu. 3 Klik op Testpagina afdrukken op het tabblad Cartridges. 66 Wanneer de testpagina wordt afgedrukt, werkt de printer correct. Zie Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen of Er wordt niet of langzaam afgedrukt als er geen testpagina wordt afgedrukt. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Problemen oplossen 67 Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht voor communicatie tijdens het afdrukken. Mogelijk moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren. Installatie van printersoftware ongedaan maken 1 Plaats de cd met de printersoftware in het cd-romstation. Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt. 2 Klik op Installatie ongedaan maken. www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Problemen oplossen Printersoftware installeren U kunt de printersoftware installeren met de cd die bij de printer is geleverd of de printersoftware downloaden van de weblocatie van Lexmark op www. lexmark. com. 68 Printersoftware installeren met de cd 1 Sluit alle geopende toepassingen. 2 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de printersoftware in het cd-romstation. Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt. 3 Klik op Installeren en akkoord. 4 Selecteer het betreffende land of de betreffende regio en klik op Doorgaan. 5 Klik op Ja om een uitlijningspagina af te drukken. Er wordt een uitlijningspagina afgedrukt. [. . . ] In het Verenigd Koninkrijk en www. lexmark. com Lexmark Z13 Lexmark Z23 Lexmark Z33 Printeroverzicht Standaardafdruktaken Tips voor afdrukken Onderhoud Problemen oplossen Kennisgevingen Register Kennisgevingen 99 Ierland belt u 0628-481500. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z23

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z23 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag