Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z1420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z1420. Wij hopen dat dit LEXMARK Z1420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z1420 te teleladen.


LEXMARK Z1420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1376 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z1420 AAN DE SLAG (1883 ko)
   LEXMARK Z1420 GETTING STARTED (1866 ko)
   LEXMARK Z1420 (1356 ko)
   LEXMARK Z1420 annexe 1 (1356 ko)
   LEXMARK Z1420 INTRODUÇÃO (1897 ko)
   LEXMARK Z1420 GETTING STARTED (1866 ko)
   LEXMARK Z1420 دليل المستخدم (1600 ko)
   LEXMARK Z1420 دليل بدء التشغيل (2114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z1420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark 1400 Series Gebruikershandleiding Februari 2007 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven. [. . . ] 6 Klik op OK om alle geopende dialoogvensters van de printersoftware te sluiten. 7 Druk het document af. Opmerking: duw de transparanten niet te ver in de printer. Webpagina afdrukken Met de werkbalk voor het web kunt u printervriendelijke versies van webpagina's maken. 1 Plaats papier in de printer. 3 Voer de volgende procedure uit als u de afdrukinstellingen wilt controleren of wijzigen: a Klik in het werkbalkgedeelte op Lexmark Pagina-instelling. c Klik op OK. Opmerking: zie voor extra opties voor afdrukinstellingen "Printereigenschappen gebruiken" op pagina 17. 4 Voer de volgende procedure uit als u de webpagina wilt bekijken voordat u deze afdrukt: a Klik op Voorbeeld. b Gebruik de opties op de werkbalk om door pagina's te bladeren, in of uit te zoomen of aan te geven of u tekst en afbeeldingen wilt afdrukken of alleen tekst. 28 c Klik op: · Afdrukken of · Sluiten en ga verder met stap 5. 5 Selecteer zo nodig een afdrukoptie op de werkbalk voor het web: · Normaal · Snel · Zwart-wit · Alleen tekst Foto's of afbeeldingen van een webpagina afdrukken 1 Plaats papier in de printer. Gebruik voor optimale resultaten fotopapier of extra zwaar, mat papier. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is. ) 2 Open een webpagina in Microsoft Internet Explorer 5. 5 of hoger. Het aantal foto's dat kan worden afgedrukt, wordt op de werkbalk weergegeven naast Foto's. 3 Als er geen cijfer wordt weergegeven naast Foto's: a Selecteer Opties in de keuzelijst met het Lexmark logo. d Klik op OK. Het aantal foto's dat kan worden afgedrukt, wordt naast Foto's weergegeven. 4 Klik op Foto's. Het venster Fast Pics wordt weergegeven. 5 Als u alle foto's of afbeeldingen wilt afdrukken met dezelfde instellingen, selecteert u het gewenste formaat, het formaat van het papier in de printer en het aantal gewenste exemplaren. 6 Ga als volgt te werk als u één foto of afbeelding tegelijk wilt afdrukken: a Klik op de foto's of afbeeldingen die u niet wilt afdrukken om de selectie op te heffen. b Ga als volgt te werk als u algemene wijzigingen wilt aanbrengen: 1 Klik met de rechtermuisknop op de foto of afbeelding. 6 Selecteer het gewenste formaat, het formaat van het papier in de printer en het aantal exemplaren. 7 Klik op Nu afdrukken. 29 Werken met foto's Opmerkingen: · Als u foto's of andere afbeeldingen van hoge kwaliteit afdrukt, kunt u voor optimale resultaten het beste Lexmark fotopapier gebruiken. · Zorg ervoor dat u de afdrukzijde niet aanraakt met uw vingers of scherpe voorwerpen om vlekken en krassen te voorkomen. Voor de beste resultaten verwijdert u elk afgedrukt vel meteen uit de papieruitvoerlade en laat u de afdrukken ten minste 24 uur drogen voordat u ze op elkaar stapelt, laat zien of opbergt. Printereigenschappen gebruiken om foto's zonder rand af te drukken Printereigenschappen gebruiken om foto's af te drukken vanuit een Windows-programma. 1 Plaats papier in de printer. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is. ) 2 Open het gewenste bestand en klik op Bestand Afdrukken. 3 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen. 6 Selecteer Zonder rand op het tabblad Papierinstellingen en selecteer het papierformaat en de afdrukstand van de foto. 7 Klik op OK. 8 Klik op OK of Afdrukken. Foto's uit de fotobibliotheek afdrukken 1 Papier in de printer plaatsen. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is. ) 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Imaging Studio. 6 Wijzig zo nodig de afdrukinstellingen. Opmerkingen: · Selecteer een afdrukkwaliteit in de keuzelijst Kwaliteit. · U kunt ook andere fotoformaten selecteren en meerdere exemplaren afdrukken van de foto's. 7 Klik op Nu afdrukken. 30 Fotopakketten afdrukken 1 Papier in de printer plaatsen. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is. ) 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Imaging Studio. 7 Selecteer in de keuzelijst Formaat van papier in de printer het papierformaat. [. . . ] Let op: hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot lichamelijk letsel. Let op: hiermee wordt aangegeven dat u het aangegeven gedeelte niet moet aanraken. Let op: hiermee wordt aangegeven dat een bepaald gedeelte heet is. De volgende kennisgevingen zijn van toepassing als er een draadloze netwerkkaart in de printer is geïnstalleerd Geluidsemissie De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296. Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z1420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z1420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag