Gebruiksaanwijzing LEXMARK Z12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z12. Wij hopen dat dit LEXMARK Z12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK Z12 te teleladen.


LEXMARK Z12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK Z12 ANNEXE 4 (2316 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 1 (795 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 2 (2337 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 3 (2659 ko)
   LEXMARK Z12 ANNEXE 5 (2306 ko)
   LEXMARK Z12 ANNEXE 6 (2612 ko)
   LEXMARK Z12 (1543 ko)
   LEXMARK Z12 ANNEXE 6 (2612 ko)
   LEXMARK Z12 ANNEXE 5 (2306 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 1 (1543 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 2 (2332 ko)
   LEXMARK Z12 annexe 3 (2639 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK Z12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd. Opmerkingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc. , Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U. S. A. In het United Kingdom en Eire kunnen reacties worden gericht aan Lexmark International Ltd. , Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. [. . . ] Zie pagina 26 voor meer informatie. Bijlage Register 25 Printeronderhoud Standaardafdruktaken Afdrukkwaliteit verbeteren Als de afdrukkwaliteit niet naar behoren is, kunt u de inktcartridge uitlijnen of de spuitopeningen reinigen. Inktcartridges uitlijnen Printeronderhoud Gewoonlijk hoeft u de inktcartridge alleen uit te lijnen nadat u een nieuwe cartridge hebt geïnstalleerd. U moet de inktcartridge echter ook uitlijnen als: · Tekens niet goed zijn uitgelijnd op de linkermarge. U lijnt als volgt de cartridge uit: Plaats normaal papier in de printer. De printer drukt een uitlijningstest af, waarbij het dialoogvenster Cartridge uitlijnen (Align Cartridge) wordt geopend. 1 2 Problemen oplossen Bijlage Register 26 Printeronderhoud De afgedrukte testpagina lijkt veel op het volgende voorbeeld: Standaardafdruktaken Printeronderhoud Er wordt een testpagina met 30 uitlijningspatronen afgedrukt. Zo wordt in uitlijningsgroep A de rechte lijn het dichtst benaderd door patroon 16. Problemen oplossen 5 Bijlage Zoek voor elke uitlijningsgroep op de testpagina het nummer onder het uitlijningspatroon dat het dichtst een rechte lijn benadert. Register 27 Printeronderhoud 6 Standaardafdruktaken Typ in het dialoogvenster de nummers van de uitlijningspatronen op de testpagina die het dichtst een rechte lijn benaderen. Op de vorige pagina wordt de rechte lijn het dichtst benaderd door patroon 16. b Voer voor alle patronen een nummer in en klik op OK. Printeronderhoud a Voer het nummer in met deze pijltjes of typ het nummer in het vak. Problemen oplossen Bijlage Register 28 Printeronderhoud Standaardafdruktaken Spuitopeningen reinigen Met de spuitopeningentest kunt u bepalen of spuitopeningen mogelijk verstopt zijn geraakt. Tijdens deze test wordt inkt door de spuitopeningen geperst waardoor ook de inktcartridge wordt gereinigd. Er wordt een testregel afgedrukt, zodat u kunt zien of de reinigingsprocedure succes heeft gehad. Voer de spuitopeningentest uit als: · Tekens niet volledig worden afgedrukt. U voert als volgt een spuitopeningentest uit: Plaats normaal papier in de printer. 3 Klik op de tab Cartridge. 1 2 Printeronderhoud Problemen oplossen Bijlage Register 29 Printeronderhoud 4 Standaardafdruktaken Klik op Spuitopeningen reinigen (Clean Print Nozzles). · Als u een parallelle kabel gebruikt, is in de printersoftware ondersteuning voor bidirectionele communicatie ingeschakeld: 1 Klik in de toepassing Printerbeheer (Control Program) van Printeronderhoud Problemen oplossen Bijlage de printer op de tab Opties (Options). 2 Zorg dat de optie voor bidirectionele ondersteuning is ingeschakeld. Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen van de Help bij de printersoftware voor meer informatie. Register 36 Problemen oplossen Standaardafdruktaken Printer drukt niet af In dit geval is het mogelijk dat er geen commmunicatie is tussen de printer en de computer. Ook de volgende punten duiden op een probleem met de bidirectionele communicatie: Printeronderhoud Problemen oplossen · Op het scherm verschijnt een bericht dat de printer geen bidirectionele communicatie met de computer tot stand kan brengen. · De inktvoorraadindicators op het tabblad Cartridge van Printerbeheer (Control Program) worden grijs weergegeven. · Foutberichten zoals "Papier is op" (Paper Out) en gegevens over de status van de afdruktaak verschijnen niet op het beeldscherm. Controleer de volgende punten voordat u verdergaat: · De printersoftware is goed geïnstalleerd. · De parallelle kabel of USB-kabel is stevig aangesloten op de printer en computer. Bijlage · De printer is aangesloten op het lichtnet en is ingeschakeld. Register 37 Problemen oplossen Standaardafdruktaken · De printerpoort is ingesteld op een LPTn-poort als u een parallelle kabel gebruikt en op een USB-poort als u een USB-kabel gebruikt. Controleer als volgt de poortinstellingen in Windows 2000: Klik op Start. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Lexmark Z12 Series ColorFineTM. Als u een schakelapparaat of ander apparaat (zoals een scanner of fax) op de parallelle poort van de computer hebt aangesloten, controleert u of dit apparaat bidirectionele communicatie ondersteunt. [. . . ] Als de kleuren op de afdruk nog steeds vaag zijn, moet u de spuitopeningen reinigen. Zie pagina 29 voor meer informatie. Printeronderhoud Printer drukt verkeerde tekens af of er ontbreken tekens op de afdruk · Controleer of de Lexmark Z12 is ingesteld als standaardprinter. · Mogelijk heeft de printer problemen met bidirectionele communicatie. Zie pagina 37 voor meer informatie. Problemen oplossen Problemen met transparanten, foto's of enveloppen Vellen glossy papier of transparanten plakken aan elkaar · Verwijder elk vel zodra het uit de printer komt en laat de vellen drogen voordat u deze op elkaar legt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK Z12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK Z12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag