Gebruiksaanwijzing LEXMARK X9350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X9350. Wij hopen dat dit LEXMARK X9350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X9350 te teleladen.


LEXMARK X9350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3999 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X9350 annexe 1 (3683 ko)
   LEXMARK X9350 annexe 2 (2728 ko)
   LEXMARK X9350 SETUP GUIDE (4779 ko)
   LEXMARK X9350 (3990 ko)
   LEXMARK X9350 annexe 1 (3990 ko)
   LEXMARK X9350 Setup Guide (4779 ko)
   LEXMARK X9350 SETUP GUIDE (MAC) (3010 ko)
   LEXMARK X9350 SETUP GUIDE (WINDOWS) (4779 ko)
   LEXMARK X9350 MANUAL DE INSTALAÇÃO (3668 ko)
   LEXMARK X9350 دليل الإعداد (3958 ko)
   LEXMARK X9350 دليل المستخدم (4200 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X9350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9300 Series All-In-One Gebruikershandleiding September 2006 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Veiligheidsvoorschriften Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Gebruik alleen een telefoonsnoer (RJ-11) met een minimale draaddikte van 26 AWG (American Wire Gauge) wanneer u dit product aansluit op het openbare telefoonnetwerk. [. . . ] Als de printer het flashstation niet leest, verwijdert u het en plaats u het opnieuw. Waarschuwing: Raak de kabels, netwerkadapter, flashstation of het aangegeven gedeelte van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar een flashstation. Verwijder ook het flashstation niet terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het flashstation. SD/M MC CF/M D MS XD PictB ridge Opmerking: De printer herkent per keer slechts één opslagmedium. Als u meer dan één opslagmedium plaatst, verschijnt een bericht op de display waarin u wordt gevraagd aan te geven welk medium moet worden herkend door de printer. 108 Foto's op een opslagmedium overbrengen naar een computer via Fast Pics Als de printer rechtstreeks is aangesloten op een computer, kunt u de foto's vanaf een geheugenkaart of flashstation overbrengen naar de computer. Opmerking: u kunt foto's niet vanaf een opslagmedium overbrengen naar de computer via een afdrukserver. 1 Controleer of de printer is aangesloten op een computer en of de printer en de computer zijn ingeschakeld. 2 Plaats een geheugenkaart of flashstation met de gewenste afbeeldingen in de printer. Zie voor meer informatie "Geheugenkaart in de printer plaatsen" op pagina 107 of "Flashstation in de printer plaatsen" op pagina 108. De Fast Pics software wordt automatisch gestart op de computer. 3 Klik in het dialoogvenster Fast Pics op Foto's opslaan naar pc. Het lampje op de printer knippert om aan te geven dat de geheugenkaart wordt gelezen of dat gegevens worden verzonden of ontvangen. Als het flashstation een lampje heeft, knippert het lampje om aan te geven dat het station wordt gelezen of gegevens verzendt. 4 Wacht tot het lampje niet meer knippert. Waarschuwing: Raak de kabels, netwerkadapter, geheugenkaart, het flashstation of het aangegeven gedeelte van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart of flashstation. Verwijder ook geen geheugenkaart of flashstation terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart of flashstation. SD/M MC CF/M D MS XD PictB ridge 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om aan te geven welke afbeeldingen u wilt opslaan. Foto's op een opslagmedium overbrengen naar de computer via het bedieningspaneel Als de printer rechtstreeks is aangesloten op een computer, kunt u de foto's vanaf een geheugenkaart of flashstation overbrengen naar de computer. Opmerking: u kunt foto's niet vanaf een opslagmedium overbrengen naar de computer via een afdrukserver. 1 Plaats een geheugenkaart of flashstation met de gewenste afbeeldingen in de printer. Zie voor meer informatie "Geheugenkaart in de printer plaatsen" op pagina 107 of "Flashstation in de printer plaatsen" op pagina 108. Het lampje op de printer knippert om aan te geven dat de geheugenkaart wordt gelezen of dat gegevens worden verzonden of ontvangen. Als het flashstation een lampje heeft, knippert het lampje om aan te geven dat het station wordt gelezen of gegevens verzendt. 2 Wacht tot het lampje niet meer knippert. Waarschuwing: Raak de kabels, netwerkadapter, geheugenkaart, het flashstation of het aangegeven gedeelte van de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart of flashstation. Verwijder ook geen geheugenkaart of flashstation terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar een geheugenkaart of flashstation. 109 SD/M MC CF/M D MS XD PictB ridge 3 Druk op in het hoofdmenu. Het menu Fotokaartmodus wordt weergegeven en Diavoorstelling weergeven is gemarkeerd. 4 Druk herhaaldelijk op 5 Druk op . 6 Druk op . of tot Foto's opslaan op de computer is gemarkeerd. Volg de aanwijzingen op het scherm. Foto's afdrukken met het bedieningspaneel Foto's weergeven of afdrukken 1 Plaats een geheugenkaart of flashstation in de printer. Het bericht Geheugenkaart gevonden wordt kort op de display weergegeven. 2 Controleer in het hoofdmenu of Foto is gemarkeerd en druk vervolgens op . Het menu Fotokaartmodus wordt weergegeven en Diavoorstelling weergeven is gemarkeerd. 3 Druk herhaaldelijk op 4 Druk op . 5 Druk herhaaldelijk op 6 Druk op of tot Foto's zoeken en afdrukken is gemarkeerd. of om door de foto's op de geheugenkaart of het flashstation te bladeren. om een foto te selecteren die u wilt afdrukken. of tot het gewenste aantal exemplaren wordt weergegeven. 7 Druk herhaaldelijk op 8 Druk op . Opmerking: U kunt alleen foto's die zijn opgeslagen in de JPG-indeling rechtstreeks afdrukken vanaf een geheugenkaart of flashstation. Als u foto's in een andere bestandsindeling wilt afdrukken vanaf de geheugenkaart of het flashstation, moeten de foto's eerst worden overgebracht naar uw computer. Zie voor meer informatie "Foto's op een opslagmedium overbrengen naar de computer via het bedieningspaneel" op pagina 109. 110 Foto vóór het afdrukken bewerken 1 Plaats een stapel fotopapier in lade 1 of één vel fotopapier in de invoer voor klein materiaal. Opmerking: Plaats het papier verticaal in de printer met de glanzende zijde of afdrukzijde naar u toe. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is. ) 2 Plaats een geheugenkaart of flashstation in de printer. Het bericht Geheugenkaart gevonden of Apparaat voor massaopslag wordt op de display weergegeven. 3 Controleer in het hoofdmenu of Foto is gemarkeerd en druk vervolgens op . Het menu Fotokaartmodus wordt weergegeven en Diavoorstelling weergeven is gemarkeerd. 4 Druk herhaaldelijk op 5 Druk op . 8 Druk op . of tot Foto's zoeken en afdrukken is gemarkeerd. of om te bladeren naar de foto die u wilt bewerken. Menu Foto wordt weergegeven en Foto bewerken is gemarkeerd. 9 Druk op . De menuopties verschijnen naast de foto die u wilt bewerken. 10 Druk op of om een menuoptie te selecteren. 11 Bewerk de foto-instellingen. Menuoptie Helderheid Een optie selecteren a Druk herhaaldelijk op b Druk op . om de foto lichter te maken, of druk herhaaldelijk op om de foto donkerder te maken. Draaien a Druk herhaaldelijk op b Druk op . of om de richting te selecteren waarin de foto draait. Bijsnijden a Druk herhaaldelijk op verkleinen of vergroten. of om te selecteren of u het bijsnijdgebied wilt b Druk op . Opmerking: als u het bijsnijdgebied verder wilt vergroten of verkleinen, drukt u herhaaldelijk op formaat. [. . . ] Als u meer vragen hebt over de mogelijkheden voor hergebruik, bezoekt u de Lexmark website op www. lexmark. com voor het telefoonnummer van uw lokale verkoopafdeling. ENERGY STAR Stroomverbruik Stroomverbruik van het product In de volgende tabel worden de stroomverbruikskenmerken van het product weergegeven. Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product. Modus Afdrukken Kopiëren Scannen Gereed Energiebesparing Uitgeschakeld (hoog) Beschrijving Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product. Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X9350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X9350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag