Gebruiksaanwijzing LEXMARK X7550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X7550. Wij hopen dat dit LEXMARK X7550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X7550 te teleladen.


LEXMARK X7550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3923 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X7550 annexe 1 (4418 ko)
   LEXMARK X7550 (3852 ko)
   LEXMARK X7550 annexe 1 (4335 ko)
   LEXMARK X7550 دليل المستخدم (4645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X7550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7500 Series Gebruikershandleiding Mei 2007 www. lexmark. com Veiligheidsinformatie Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Let op: U moet het netsnoer niet draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. [. . . ] Er wordt een PDF-bestand gemaakt en het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. 11 Geef een bestandsnaam op voor de PDF en selecteer een opslaglocatie. 12 Klik op Opslaan. Scantaken annuleren Als u een taak wilt annuleren die wordt gescand op de glasplaat, drukt u op het bedieningspaneel op . Als u een scantaak wilt annuleren die is gestart in Lexmark Productivity Studio, klikt u op Scannen en vervolgens op Stoppen. Scaninstellingen aanpassen met de computer 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 4 Pas de instellingen indien nodig aan. Instelling Kleurdiepte Scanresolutie (DPI) Formaat Opties Beschikbare opties zijn Kleur, Grijs en Zwart-wit. Selecteer een scanresolutie in de keuzelijst. · U kunt het gescande item automatisch bijsnijden. Selecteer het te scannen gebied door een papierformaat te selecteren in de keuzelijst. Te scannen gebied selecteren Deze afbeelding converteren naar tekst met OCR Converteer een afbeelding naar tekst. Deze instellingen altijd gebruiken bij het scannen Schakel het selectievakje in als u de geselecteerde instellingen altijd wilt gebruiken. 115 Informatie over Scannen en het menu Modus Scannen U kunt als volgt de menu's openen en door de menu's bladeren: 1 Druk herhaaldelijk op of op het bedieningspaneel tot Scannen is gemarkeerd. voor een snelle scan als u geen 2 Als de printer is aangesloten op de computer met een USB-kabel, drukt u op wijzigingen wilt aanbrengen voor deze scantaak. of Druk op als u wijzigingen wilt aanbrengen. Het bericht Lijst met scantoepassingen downloaden van de computer. Opmerking: zie als de printer is aangesloten op een netwerk "Scannen naar een computer via een netwerk met het bedieningspaneel" op pagina 117. 3 Vanuit het menu Scannen kunt u de volgende taken uitvoeren: · Druk op om een voorbeeld van de taak weer te geven. · Druk op om terug te keren naar het menu Scannen vanuit het voorbeeld als u een waarde wilt aanpassen. · Druk herhaaldelijk op of om door de menuopties of submenu's te bladeren tot de optie die u wilt wijzigen, wordt weergegeven. · Druk herhaaldelijk op navigatieknoppen ( , , of en om naar de gewenste waarde te bladeren. om terug te keren naar het vorige menu. 4 Als u andere menuopties en waarden wilt weergeven om extra wijzigingen aan te brengen, gebruikt u de 5 Druk zo nodig herhaaldelijk op 6 Druk op om de scantaak te starten. In de volgende tabel wordt de functie van elke menuoptie en het submenu van het menu Scannen uitgelegd. Optie Scannen naar Kleur Kwaliteit Origineel Handeling De bestemming opgeven van de scantaak (waarnaar de gescande afbeelding wordt verzonden). De kwaliteit van de gescande afbeelding aanpassen aan de hand van de geselecteerde dpi-waarde of de automatische waarden. U kunt de waarden opgeven die u wilt gebruiken als standaardinstellingen voor de menu's Kleur, Kwaliteit en Origineel. Submenu Standaardscaninst. wijzigen gebruiken 1 Druk in het menu Instellen herhaaldelijk op 2 Druk op . of tot Standaardscaninst. wijzigen is gemarkeerd. 116 3 Nadat u waarden hebt gewijzigd, drukt u op Optie Kleur Handeling om deze waarden op te slaan en het submenu te sluiten. Selecteren of u in zwart-wit of kleur wilt scannen. Kwaliteit Een resolutie in dpi (dots per inch) selecteren. Waarden zijn Automatisch vaststellen, L, 2L, A6, A5, B5, A4, Wallet, 3 x 5 inch, 4 x 6 inch, 5 x 7 inch, 8 x 10 inch en 8, 5 x 11 inch. Standaardscaninstellingen wijzigen 1 Druk herhaaldelijk op 2 Druk op . 3 Als de printer is aangesloten op meerdere computers: a Druk herhaaldelijk op of tot de computer waarnaar u wilt scannen, is gemarkeerd. b Druk op . Als u een pincode hebt ingesteld tijdens de netwerkinstallatie en hierom wordt gevraagd: 1 Voer de pincode in met en om een cijferpositie te selecteren en selecteer met en voor dat cijfer. een waarde of op het bedieningspaneel tot Scannen is gemarkeerd. 2 Druk op . [. . . ] Een specifieke radiofrequentie die door twee of meer draadloze apparaten wordt gebruikt om te communiceren. Een hardware-adres dat een unieke aanduiding is voor elk apparaat op een netwerk. Een apparaat waarmee computers of printers met elkaar kunnen communiceren via een netwerk. Een apparaat waarmee meerdere apparaten met elkaar verbonden kunnen worden op een bedraad netwerk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X7550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X7550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag