Gebruiksaanwijzing LEXMARK X6570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X6570. Wij hopen dat dit LEXMARK X6570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X6570 te teleladen.


LEXMARK X6570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4505 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X6570 annexe 1 (4392 ko)
   LEXMARK X6570 (4306 ko)
   LEXMARK X6570 annexe 1 (4436 ko)
   LEXMARK X6570 annexe 2 (4306 ko)
   LEXMARK X6570 دليل المستخدم (5207 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X6570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6500 Series User's Guide Mei 2007 www. lexmark. com Veiligheidsinformatie Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Let op: U moet het netsnoer niet draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. [. . . ] 3 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 6 Klik op Start. Het gescande document is geopend in uw standaardtekstverwerkingstoepassing. U kunt het bestand nu bewerken. Afbeeldingen scannen voor bewerking 1 Controleer of de printer is aangesloten op een computer en de printer en de computer zijn ingeschakeld. 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 3 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 6 Klik op Starten. U kunt de gescande afbeelding bewerken. Foto scannen voor het werken met documenten en foto's 1 Plaats een foto met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 6 Klik op Start. De foto wordt opgeslagen in de huidige map bij Werken met documenten en foto's. 111 Meerdere foto's tegelijk scannen met de computer 1 Plaats de foto's met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Opmerking: gebruik voor optimale resultaten zo veel mogelijk ruimte tussen de foto's en de randen van het scangebied. 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 5 Klik op Starten PDF maken van een gescand item 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 5 Klik op om te beginnen met scannen. 6 Klik op Nog een toevoegen om extra afbeeldingen te scannen of om een afbeelding toe te voegen vanuit de bibliotheek. 7 Ga als volgt te werk als u nog een afbeelding wilt toevoegen of scannen: · Selecteer Nieuwe scan toevoegen en herhaal stap 3 om nog een afbeelding toe te voegen. of · Selecteer Foto toevoegen uit bibliotheek om een eerder gescande afbeelding toe te voegen. Klik op afbeeldingen in het voorbeeldvenster om afbeeldingen te selecteren of de selecties op te heffen. Klik op Bestanden toevoegen als u alle gewenste bestanden hebt geselecteerd. 8 Selecteer Alle afbeeldingen opslaan als één PDF-bestand of Elke afbeelding opslaan als apart PDFbestand. 9 Klik op PDF maken. 112 10 Als u de gescande afbeelding apart wilt opslaan, selecteert u de afbeeldingen en klikt u op Opslaan. Klik anders op Annuleren als de opties voor Foto's opslaan worden weergegeven. Er wordt een PDF-bestand gemaakt en het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. 11 Geef een bestandsnaam op voor de PDF en selecteer een opslaglocatie. 12 Klik op Opslaan. Scantaken annuleren Als u een taak wilt annuleren die wordt gescand op de glasplaat, drukt u op het bedieningspaneel op . Als u een scantaak wilt annuleren die is gestart in Lexmark Productivity Studio, klikt u op Scannen en vervolgens op Stoppen. Scaninstellingen aanpassen met de computer 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram Lexmark Productivity Studio. 4 Pas de instellingen indien nodig aan. Instelling Kleurdiepte Scanresolutie (DPI) Formaat Opties Beschikbare opties zijn Kleur, Grijs en Zwart-wit. Selecteer een scanresolutie in de keuzelijst. · U kunt het gescande item automatisch bijsnijden. Selecteer het te scannen gebied door een papierformaat te selecteren in de keuzelijst. Te scannen gebied selecteren Deze afbeelding converteren naar tekst met OCR Converteer een afbeelding naar tekst. Deze instellingen altijd gebruiken bij het scannen Schakel het selectievakje in als u de geselecteerde instellingen altijd wilt gebruiken. Informatie over het menu Scannen Informatie over en gebruik van het menu Scannen: 1 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Scannen. Het standaardvenster voor scannen wordt geopend. 2 Druk herhaaldelijk op of tot de gewenste scanbestemming wordt weergegeven. 3 Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op Kleur of Zwart. of tot het gewenste menu-item wordt weergegeven. 5 Druk herhaaldelijk op 113 6 Druk op . [. . . ] Deze instelling kan worden opgegeven op draadloze routers of toegangspunten. Een instelling voor een draadloos apparaat waarmee het rechtstreeks kan communiceren met andere draadloze apparaten via een toegangspunt of router. Hiermee sluit u de printer tijdelijk aan op de computer tijdens bepaalde installatiemethoden. Een apparaat waarmee computers en printers met elkaar kunnen communiceren via een netwerk zonder kabels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X6570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X6570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag