Gebruiksaanwijzing LEXMARK X6150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X6150. Wij hopen dat dit LEXMARK X6150 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X6150 te teleladen.


LEXMARK X6150 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (859 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X6150 annexe 1 (1518 ko)
   LEXMARK X6150 SETUP SHEET (753 ko)
   LEXMARK X6150 (1506 ko)
   LEXMARK X6150 annexe 1 (1506 ko)
   LEXMARK X6150 SETUP SHEET (753 ko)
   LEXMARK X6150 Install Guide (753 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X6150

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De producten of programma's die worden beschreven kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd. Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc. , Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw reacties naar Lexmark International Ltd. , Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. [. . . ] Opmerking: gebruik de telefoon die rechtstreeks is aangesloten op de Alles-in-één om binnenkomende faxen te accepteren. 56 Antwoordapparaat Aanbevolen voor een gedeelde lijn voor faxen en telefoneren. U ontvangt als volgt faxen als de Alles-in-één is aangesloten op een antwoordapparaat: 1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. 4 Druk op Selectie. Als er wordt gebeld, wordt het gesprek aangenomen door het antwoordapparaat. · · Als er wordt vastgesteld dat het een fax is, wordt deze door de Alles-in-één ontvangen en wordt de verbinding verbroken. Anders wordt het gesprek afgehandeld door het antwoordapparaat. Opmerking: gebruik de telefoon die rechtstreeks is aangesloten op de Alles-in-één om binnenkomende faxen te accepteren. Opmerking: zie pagina 5 en 6 voor de juiste installatie van de apparatuur. Faxen verzenden Met het bedieningspaneel en de glasplaat 1 Zorg dat de Alles-in-één is ingeschakeld. 2 Open de bovenklep. 57 3 Plaats de eerste pagina van het document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. 4 Sluit de bovenklep. 5 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. 7 Druk op Zwart-wit of Kleur. 58 8 Wilt u nog een pagina scannen? · Druk op 2 om de vraag met Nee te beantwoorden. · Druk op 1 als u nog een pagina wilt scannen en voer de volgende stappen uit: 1 Als u om een nieuwe pagina wordt gevraagd, plaatst u de tweede pagina van het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 3 Herhaal deze stappen tot u alle pagina's van het document hebt gescand. Opmerking: als u een kleurenfax wilt versturen met de Alles-in-één, moet het apparaat waar u de fax naartoe stuurt, ook kleurenfaxen ondersteunen. 59 Met het bedieningspaneel en de ADI 1 Zorg dat de Alles-in-één is ingeschakeld. 2 Plaats maximaal 50 vellen met de afdrukzijde naar boven in de ADI. 3 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. 8 Druk op Zwart-wit of Kleur om de fax te verzenden naar dit nummer of druk op Selectie om nog een faxnummer in te voeren. De uitgestelde fax wordt verzonden naar de nummers die u hebt opgegeven. Opmerking: op de opgegeven tijd, worden de faxnummers gekozen en de faxen verzonden naar de ingestelde faxnummers. Als een fax niet kan worden verzonden naar bepaalde nummers, wordt voor de nummers een nieuwe poging gedaan als het einde van de lijst bereikt is. Een uitgestelde fax verzenden via snelkeuze 1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. 6 Als de Alles-in-één is ingesteld op 24-uurs notatie, wordt het standaardscherm weergegeven. Druk op 1 voor AM of 2 voor PM, als het apparaat is ingesteld op de 12-uurs notatie. 64 7 Druk op Snelkeuze en vervolgens: · gebruikt u de pijltoetsen om door de snelkeuzelijst naar het gewenste faxnummer te bladeren en drukt u op Zwart-wit of Kleur. of · gebruikt u het toetsenblok om een tweecijferig nummer in te voeren (zichtbaar in de linkerbovenhoek van de display) en drukt u op Zwart-wit of Kleur. Handmatig een faxnummer kiezen tijdens het telefoneren Met de functie voor handmatig kiezen kunt u een telefoonnummer kiezen terwijl u een gesprek voort via een luidspreker van de Alles-in-één. Deze functie is handig als een geautomatiseerd antwoordsysteem moet doorlopen voor u een fax kunt verzenden. 1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. 3 Druk op Selectie. U hoort nu de kiestoon van de telefoon. 4 Voer het nummer in waarnaar u een fax wilt verzenden. Opmerking: gebruik zo nodig het toetsenblok om een geautomatiseerd antwoordsysteem te doorlopen. 5 Druk op Zwart-wit of Kleur als u faxsignalen hoort. Speciale belsignalen Dit is een dienst die door sommige telefoonbedrijven wordt geleverd, waarbij meerdere telefoonnummers worden toegewezen aan één telefoonlijn. Als u zich op deze dienst abonneert, kunt u op de Alles-in-één een afwijkend telefoonnummer en belsignaal programmeren voor binnenkomende faxen. [. . . ] De FCC-voorschriften voor apparaten van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in een bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X6150

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X6150 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag