Gebruiksaanwijzing LEXMARK X560N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X560N. Wij hopen dat dit LEXMARK X560N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X560N te teleladen.


LEXMARK X560N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5255 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X560N annexe 1 (2037 ko)
   LEXMARK X560N QUICK REFERENCE (585 ko)
   LEXMARK X560N INSTALLATIEKAART (2611 ko)
   LEXMARK X560N CLEARING JAMS GUIDE (1373 ko)
   LEXMARK X560N TROUBLESHOOTING GUIDE (310 ko)
   LEXMARK X560N (5209 ko)
   LEXMARK X560N SETUP SHEET (2611 ko)
   LEXMARK X560N QUICK REFERENCE (585 ko)
   LEXMARK X560N CLEARING JAMS GUIDE (1373 ko)
   LEXMARK X560N TROUBLESHOOTING GUIDE (310 ko)
   LEXMARK X560N CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK X560N دليل المستخدم (5570 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X560N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] X560n Gebruikershandleiding Mei 2008 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Inhoud van de doos controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Printerconfiguraties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informatie over het bedieningspaneel van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 De printer voorbereiden voor faxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Een faxverbinding kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 RJ11-adapter gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rechtstreeks aansluiten op een telefoonwandcontactdoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat. 3 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen. 5 Druk herhaaldelijk op of tot Fax to (Faxen naar) wordt weergegeven en druk op OK. Faxen 89 6 Druk herhaaldelijk op of tot Fax Number (Faxnummer) wordt weergegeven en druk op OK. 7 Gebruik het toetsenblok om het faxnummer in te voeren. Druk op Redial/Pause (Opnieuw kiezen/Onderbreken) om op de gewenste plaats een onderbreking in te voegen (dit wordt aangegeven met een koppelteken '-') in het faxnummer en druk op OK. Opmerking: Als u meerdere keren op Redial/Pause (Opnieuw kiezen/Onderbreken) drukt, worden extra onderbrekingen toegevoegd. 8 Druk op Start (Starten) om de faxtaak te staten. Afdresboek instellen voor faxen Een faxnummer maken met de adresboekeditor 1 Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op een computer met een USB-kabel en dat beide apparaten zijn ingeschakeld. 2 Voer een van de volgende stappen uit: · Klik in Windows Vista op . 3 Klik op Programs (Programma's) of All Programs (Alle programma's) Book Editor (Adresboekeditor). Lexmark Applications Address 4 Klik in het linkerdeelvenster van de adresboekeditor met de rechtermuisknop op Fax (Faxen) en kies New (Nieuw). Het dialoogvenster Snelkiezen wordt weergegeven. 5 De adresboekeditor wijst automatisch het snelkeuzenummer toe aan het eerste lege item. Als u het snelkeuzenummer handmatig wilt opgeven, klikt u op Specify an Address Number (Adresnummer opgeven) en geeft u een waarde tussen 1 en 200 op. 6 U kunt als volgt een faxnummer maken en dit toevoegen aan een of meer groepen: a Geef een waarde voor Naam en Telefoonnummer op. c Selecteer de groep(en) waaraan u dit item wilt toevoegen en klik op OK. 8 Selecteer Save All (Alles opslaan) in het menu Bestand. Het adresboek wordt opgeslagen met het nieuwe faxitem. Een faxnummer maken met de Embedded Web Server 1 Open een webbrowser. 2 Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk en druk vervolgens op Enter. Als het Java-applet-scherm wordt weergegeven, klikt u op Yes (Ja). 3 Klik op Address Book (Adresboek). 4 Klik onder Adresboek voor faxen op Individual Directory (Aparte directory). Faxen 90 5 Klik in de Directorylijst op Add (Toevoegen) voor een leeg adres. 6 U geeft als volgt de informatie voor de persoon op: a Geef in het veld Naam de naam op waaronder u dit adres wilt weergeven in het adresboek. b Geef in het veld Telefoonnummer het telefoonnummer van de ontvanger op. 7 Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan) om het telefoonnummer te maken. Opmerking: De eerste tien items in het adresboek komen overeen met de tien snelkiesknoppen op het bedieningspaneel. Een faxnummer maken met het bedieningspaneel 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en Functie selecteren wordt weergegeven. 3 Druk herhaaldelijk op 4 Druk herhaaldelijk op 5 Druk herhaaldelijk op 6 Druk herhaaldelijk op 7 Druk herhaaldelijk op of of of of of totdat Beheerdersmenu wordt weergegeven en druk op OK. om een snelkeuze-item te selecteren dat niet wordt gebruikt en druk op OK. totdat Naam wordt weergegeven en druk op OK. 8 Gebruik het toetsenblok om de naam te typen en druk vervolgens op OK. 9 Druk herhaaldelijk op of tot Faxnummer wordt weergegeven en druk op OK. 10 Gebruik het toetsenblok om het faxnummer te typen en druk vervolgens op OK. 11 Druk herhaaldelijk op 12 Druk herhaaldelijk op of totdat Instellingen toepassen wordt weergegeven en druk op OK. totdat Functie selecteren wordt weergegeven. Een faxgroep maken met de adresboekeditor 1 Zorg ervoor dat de printer is aangesloten op een computer met een USB-kabel en dat beide apparaten zijn ingeschakeld. 2 Voer een van de volgende stappen uit: · Klik in Windows Vista op . [. . . ] Zie afbeelding: Energieverbruik Stroomverbruik van het product In de volgende tabel worden de stroomverbruikskenmerken van het product weergegeven. Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product. Modus Afdrukken Kopiëren Scannen Gereed Energiebesparing Uitgeschakeld (hoog) Beschrijving Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product. Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X560N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X560N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag