Gebruiksaanwijzing LEXMARK X5470

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X5470. Wij hopen dat dit LEXMARK X5470 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X5470 te teleladen.


LEXMARK X5470 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3380 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X5470 annexe 1 (3380 ko)
   LEXMARK X5470 SETUP SHEET (1288 ko)
   LEXMARK X5470 SETUP SOLUTIONS (632 ko)
   LEXMARK X5470 INSTALLATIEKAART (1270 ko)
   LEXMARK X5470 INSTALLATIEOPLOSSINGEN (644 ko)
   LEXMARK X5470 (4400 ko)
   LEXMARK X5470 annexe 1 (3335 ko)
   LEXMARK X5470 annexe 2 (3319 ko)
   LEXMARK X5470 Fax Guide (1618 ko)
   LEXMARK X5470 SETUP SHEET (1288 ko)
   LEXMARK X5470 SETUP SOLUTIONS (632 ko)
   LEXMARK X5470 FOLHA DE INSTALAÇÃO (1270 ko)
   LEXMARK X5470 حلول الإعداد (753 ko)
   LEXMARK X5470 دليل المستخدم (3749 ko)
   LEXMARK X5470 SOLUÇÕES DE INSTALAÇÃO (645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X5470

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5400 Series All-In-One Gebruikershandleiding Januari 2007 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Gebruik alleen een telefoonsnoer (RJ-11) met een minimale draaddikte van 26 AWG (American Wire Gauge) wanneer u dit product aansluit op het openbare telefoonnetwerk om het risico op brand te verkleinen. [. . . ] Zie voor meer informatie "Faxnummer opgeven" op pagina 76. Faxen 77 13 Herhaal zo nodig stap 12 en druk op 14 Druk op Kleur of Zwart. tot u maximaal 30 faxnummers hebt opgegeven. Opmerking: De faxnummers worden op het ingestelde tijdstip gekozen en de fax wordt verzonden naar alle opgegeven faxnummers. Als een fax niet kan worden verzonden naar bepaalde nummers, wordt voor die nummers een nieuwe poging gedaan. Fax verzenden terwijl u een gesprek voert (Kiezen hoorn op haak) De functie voor handmatig kiezen kunt u gebruiken om een telefoonnummer te kiezen terwijl u naar een gesprek luistert via een luidspreker op de printer. Deze functie is handig als u een geautomatiseerd antwoordsysteem moet doorlopen of een telefoonkaartnummer moet opgeven voor u een fax kunt verzenden. 1 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Faxen. of tot Kiezen hoorn op haak wordt weergegeven. 3 Druk herhaaldelijk op 4 Druk op . U hoort nu de kiestoon van de telefoon. 5 Voer een faxnummer in of druk op Telefoonboek om een nummer te selecteren in de snelkeuzelijst of groepskeuzelijst. Opmerking: gebruik het toetsenblok om een geautomatiseerd antwoordsysteem te doorlopen. 6 Druk op Kleur of Zwart. Faxen ontvangen Faxen automatisch ontvangen 1 Controleer of het lampje Fax aut beantw. 2 Zie "Aantal belsignalen instellen voordat een fax automatisch wordt ontvangen" op pagina 83 voor meer informatie over het aantal belsignalen dat u moet instellen om faxen automatisch te ontvangen op de printer. Faxen ontvangen met een antwoordapparaat Opmerking: zie "Aansluiten op een antwoordapparaat" op pagina 17 voor de juiste installatie van de apparatuur. U kunt als volgt faxen ontvangen terwijl een antwoordapparaat is aangesloten op de printer: 1 Controleer of het lampje Fax aut beantw. van de printer brandt. Als er wordt gebeld, wordt het gesprek aangenomen door het antwoordapparaat. · Als er een fax wordt vastgesteld, wordt deze door de printer ontvangen en wordt de verbinding verbroken. · Als de printer geen fax herkent, ontvangt het antwoordapparaat het gesprek. 2 Stel het antwoordapparaat in om binnenkomende gesprekken te beantwoorden voordat de printer dit doet. Stelt u voor het antwoordapparaat bijvoorbeeld in dat gesprekken na drie belsignalen worden beantwoord, dan moet u de printer instellen op vijf belsignalen. Faxen 78 3 Zie "Aantal belsignalen instellen voordat een fax automatisch wordt ontvangen" op pagina 83 voor meer informatie over het aantal belsignalen dat u moet instellen om faxen automatisch te ontvangen op de printer. Handmatig een fax ontvangen 1 Controleer of het lampje Automatisch beantwoorden niet brandt. 2 De fax ontvangen: · Druk op Kleur of Zwart. of · Druk op * 9 * op de telefoon wanneer u opneemt en faxtonen hoort. De printer ontvangt de fax. Nummerweergave gebruiken Nummerweergave is een dienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt geleverd, waarmee het telefoonnummer (en mogelijk de naam) van de beller wordt herkend. Als u zich op deze dienst abonneert, kunt u deze gebruiken met de printer. Wanneer u een fax ontvangt, verschijnt op de display het telefoonnummer van de persoon die u de fax heeft gestuurd. De printer ondersteunt twee soorten nummerweergave: Patroon 1 (FSK) en Patroon 2 (DTMF). Afhankelijk van het land of de regio waar u woont en de telecomaanbieder die u gebruikt, moet u mogelijk overschakelen naar een ander patroon om nummerweergave te activeren. 1 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Faxen. 8 Druk herhaaldelijk op 9 Druk op of tot de gewenste instelling verschijnt. of tot Extra verschijnt. om de instelling op te slaan. Faxen doorsturen De functie voor het doorsturen van faxen kunt u gebruiken om faxen te ontvangen wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt. Er zijn drie instellingen beschikbaar voor het doorsturen van faxen: · Uit: (standaardinstelling). · Doorsturen: de fax wordt doorgestuurd naar het opgegeven faxnummer. · Afdrukken en doorsturen: de fax wordt afgedrukt en vervolgens verzonden naar het opgegeven faxnummer. Faxen 79 U stelt als volgt het doorsturen van faxen in: 1 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Faxen. of tot Faxinstellingen wordt weergegeven. 3 Druk herhaaldelijk op 4 Druk op . [. . . ] LET OP--KAN OMVALLEN: hiermee wordt aangegeven dat het apparaat kan omvallen. Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/EEG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals. Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S. A. , Boigny, Frankrijk. Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950. Geluidsemissie De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296. Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X5470

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X5470 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag