Gebruiksaanwijzing LEXMARK X500N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X500N. Wij hopen dat dit LEXMARK X500N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X500N te teleladen.


LEXMARK X500N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4340 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X500N annexe 1 (2037 ko)
   LEXMARK X500N INSTALLATIEKAART (1549 ko)
   LEXMARK X500N USING RECYCLED PAPER (22 ko)
   LEXMARK X500N KRINGLOOPPAPIER GEBRUIKEN (23 ko)
   LEXMARK X500N SCAN DESTINATION AND ALERT MESSAGE SETUP GUIDE (749 ko)
   LEXMARK X500N (4285 ko)
   LEXMARK X500N annexe 1 (4285 ko)
   LEXMARK X500N SETUP SHEET (1549 ko)
   LEXMARK X500N USING RECYCLED PAPER (22 ko)
   LEXMARK X500N CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK X500N دليل المستخدم (4614 ko)
   LEXMARK X500N استخدام ورق معاد تدويره (84 ko)
   LEXMARK X500N SCAN DESTINATION AND ALERT MESSAGE SETUP GUIDE (749 ko)
   LEXMARK X500N دليل إعداد وجهة المسح الضوئي والرسائل التنبيهية (986 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X500N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] X500n, X502n Gebruikershandleiding April 2007 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Geconfigureerde modellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Informatie over het bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 De printer voorbereiden voor faxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een faxverbinding kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RJ11-adapter gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rechtstreeks aansluiten op een wandaansluiting voor telefoons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] tot de optie voor rapporten afdrukken wordt weergegeven en druk vervolgens 3 Druk net zo vaak op op . Als de snelkeuzelijst is afgedrukt, wordt Gereed weergegeven. Snelkeuzenummers instellen Er zijn 50 snelkeuzenummers waarin faxnummers voor automatisch kiezen kunnen worden opgeslagen. U kunt snelkeuzenummers gebruiken door eerst op de knop Directory te drukken en vervolgens het snelkeuzenummer (1­50) in te voeren. 1 Druk op het bedieningspaneel op 2 Druk net zo vaak op op . of . tot de optie voor de faxdirectory wordt weergegeven en druk vervolgens 67 3 Druk net zo vaak op en druk vervolgens op of . totdat Speed Dial Entry (Snelkeuzenummer invoeren) wordt weergegeven 4 Druk herhaaldelijk op 5 Druk net zo vaak op op . of om een snelkeuzenummer (1­50) te selecteren, of gebruik het toetsenblok om het nummer rechtstreeks in te voeren. of tot Fax # Entry (Faxnummer invoeren) wordt weergegeven en druk vervolgens 6 Gebruik het toetsenblok om het faxnummer in te voeren en druk vervolgens op 7 Druk net zo vaak op op . of . tot Fax Name Entry (Faxnaam invoeren) wordt weergegeven en druk vervolgens 8 Gebruik het toetsenblok om de naam te typen en druk vervolgens op 9 Druk op om terug te keren naar de stand Ready (Gereed). Opmerking: Via dezelfde stappen kunt u een bestaande snelkeuzenaam of een bestaand snelkeuzenummer wijzigen of vervangen. De snelkeuzelijst afdrukken De items van de snelkeuzelijst worden in de door u opgegeven volgorde afgedrukt. U kunt kiezen voor No Sort (Geen sortering) om de items te sorteren op snelkeuzenummer of voor Sort By Name (Sorteren op naam) om ze alfabetisch te sorteren op snelkeuzenaam. 1 Druk op het bedieningspaneel op 2 Druk herhaaldelijk op vervolgens op . of of . totdat Reports Print (Rapporten afdrukken) wordt weergegeven en druk 3 Druk herhaaldelijk op vervolgens op . totdat Speed Dial List (Snelkeuzelijst) wordt weergegeven en druk 4 Druk herhaaldelijk op of totdat No Sort (Geen sortering) of Sort By Name (Sorteren op naam) wordt weergegeven en druk vervolgens op . Als de snelkeuzelijst is afgedrukt, wordt Ready (Gereed) weergegeven. Informatie over de kiesopties Kiesoptie Beschrijving Manual dialing (Handmatig kiezen) Voer het faxnummer handmatig in met het toetsenblok. Quick dialing (Snelkiezen) Druk op de snelkeuzeknop waarbij het nummer dat u wilt kiezen, is opgeslagen. Opmerking: U kunt de nummers 11­20 gebruiken door de knop Shift ingedrukt te houden en vervolgens de snelkeuzeknop in te drukken die overeenkomt met het nummer dat u wilt kiezen. Speed dialing (Snelkeuze) Druk op de knop Directory en vervolgens op een snelkeuzenummer. Opmerking: Als tijdens het invoeren van een snelkeuzenummer Not Registered # (Niet geregistreerd nummer) wordt weergegeven, is er op deze locatie geen nummer opgeslagen. 68 Kiesoptie Redial (Opnieuw kiezen) Beschrijving Als de lijn bezet is terwijl u handmatig een fax verzendt, drukt u op Redial / Pause (Opnieuw kiezen/Pauzeren) en vervolgens op om het opnieuw te proberen. Opmerking: Als de lijn bezet is terwijl u automatisch een fax verzendt, kiest de printer het nummer na vijf minuten automatisch nog één keer. Instellingen voor kiezen aanpassen De kiesmodus instellen Afhankelijk van het type telefoonlijn dat wordt gebruikt, kan de printer worden ingesteld op Touch Tone (Toonkeuze) of Pulse dialing (Pulskeuze). De standaardfabrieksinstelling is Touch Tone (Toonkeuze). 1 Druk op het bedieningspaneel op 2 Druk net zo vaak op vervolgens op . of of . tot de optie Admin Settings (Beheerinstellingen) wordt weergegeven en druk 3 Druk net zo vaak op op . tot TEL Line Type (Type telefoonlijn) wordt weergegeven en druk vervolgens 4 Druk net zo vaak op 5 Druk op of tot de gewenste kiesmodus wordt weergegeven en druk vervolgens op . om terug te keren naar de stand Ready (Gereed). Het volume aanpassen Het volume kan voor het toetsenblok, de beltoon, de lijnmonitor, de beëindigingstoon en het alarm worden aangepast. Volume-instelling Keypad Volume (Toetsenblokvolume) Ring Volume (Beltoonvolume) Line Mon. Vol (Lijnmonitorvolume) Beschrijving Hiermee stelt u het volume van de pieptoon in die u hoort als u op een toets drukt. Hiermee stelt u het volume in bij het kiezen van nummers (standaard kiezen en kiezen met hoorn op de haak). Job End Tone Vol (Toonvolume beëindiging taak) Hiermee stelt u in of de printer een beëindigingstoon van één seconde laat horen. Job Error Tone Vol (Toonvolume taakfout) Alarm Volume (Alarmvolume) Hiermee stelt u in of de printer een beëindigingstoon van vier seconden laat horen. Hiermee stelt u het alarmvolume in. Als u het volume wilt instellen voor één van de bovenstaande instellingen, gaat u als volgt te werk: 1 Druk op het bedieningspaneel op 2 Druk net zo vaak op of en druk vervolgens op . . tot de optie voor Machine Settings (Apparaatinstellingen) wordt weergegeven 69 3 Druk net zo vaak op op op . of tot Speaker Volume (Luidsprekervolume) wordt weergegeven en druk vervolgens 4 Druk herhaaldelijk op . of tot de gewenste volume-instelling wordt weergegeven en druk vervolgens 5 Druk herhaaldelijk op of tot het gewenste volumeniveau wordt weergegeven en druk vervolgens op . Opmerking: De volumeniveaus liggen tussen 0­3. De standaardfabrieksinstelling is 0. 6 Druk op om terug te keren naar de stand Ready (Gereed). Het aantal belsignalen instellen waarna een oproep wordt beantwoord Het maximale aantal belsignalen is het aantal belsignalen dat wordt doorgegeven voordat de printer in de modus Fax Only (Alleen fax) antwoordt. Als u extra toestellen op dezelfde lijn als de printer hebt aangesloten, of als u bent geabonneerd op een telefoniedienst die per nummer een ander belsignaal laat horen, houdt u de instelling voor Ring Count Delay (Maximale aantal belsignalen) op 4. 1 Druk op het bedieningspaneel op 2 Druk net zo vaak op op . [. . . ] Gemiddelde geluidsdruk in dBA op 1 meter afstand Afdrukken Scannen Kopiëren Gereed 69 dBA 61 dBA 68 dBA 53 dBA Waarden kunnen gewijzigd worden. Zie www. lexmark. com voor de huidige waarden. 146 AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Het AEEA-logo geeft aan dat er in de Europese Unie specifieke programma's en procedures zijn voor het hergebruiken van elektronische producten. Als u meer vragen hebt over de mogelijkheden voor hergebruik, bezoekt u de Lexmark website op www. lexmark. com voor het telefoonnummer van uw lokale verkoopafdeling. ENERGY STAR Laserinformatie Deze printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X500N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X500N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag