Gebruiksaanwijzing LEXMARK X340N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK X340N. Wij hopen dat dit LEXMARK X340N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK X340N te teleladen.


LEXMARK X340N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK X340N SETUP SHEET (1998 ko)
   LEXMARK X340N QUICK REFERENCE (632 ko)
   LEXMARK X340N INSTALLATIEKAART (1996 ko)
   LEXMARK X340N CLEARING JAMS GUIDE (478 ko)
   LEXMARK X340N TROUBLESHOOTING GUIDE (124 ko)
   LEXMARK X340N CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK X340N SENDING A FAX USING THE COMPUTER (67 ko)
   LEXMARK X340N EEN FAX VERZENDEN VIA DE COMPUTER (69 ko)
   LEXMARK X340N (3175 ko)
   LEXMARK X340N annexe 1 (3175 ko)
   LEXMARK X340N SETUP SHEET (1998 ko)
   LEXMARK X340N Install Guide (1998 ko)
   LEXMARK X340N QUICK REFERENCE (632 ko)
   LEXMARK X340N CLEARING JAMS GUIDE (478 ko)
   LEXMARK X340N TROUBLESHOOTING GUIDE (124 ko)
   LEXMARK X340N CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK X340N SENDING A FAX USING THE COMPUTER (67 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK X340N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MFP X340, X340n, X342n Gebruikershandleiding Januari 2006 www. lexmark. com Edition: January 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. , PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. [. . . ] · Druk op # om een snelkoppeling op nummer te zoeken, gevolgd door de tweecijferige snelkoppeling en druk vervolgens op . · Druk op het nummer met de eerste letter van de gewenste snelkoppeling om op naam te zoeken en druk vervolgens op of om door te snelkoppelingen te bladeren. Afdrukken Alle snelkoppelingen (1­99) in het telefoonboek afdrukken. Speciale belsignalen instellen 1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. FAXEN is geselecteerd. 5 Druk herhaaldelijk op 6 Druk op . 7 Druk herhaaldelijk op 8 Druk op 9 Druk op of of tot de gewenste instelling is geselecteerd. om de instelling in of uit te schakelen. om de instelling op te slaan. De station-ID instellen 1 Druk op Faxen op het bedieningspaneel. FAXEN is geselecteerd. 5 Druk herhaaldelijk op 6 Druk op . 7 Geef het faxnummer op en druk op om op te slaan. Faxinstellingen aanpassen 51 8 Geef met het toetsenblok een naam voor het faxapparaat op en druk vervolgens op te slaan. Opmerking: · · om op De naam van het faxapparaat mag niet langer zijn dan 20 tekens. De MFP ondersteunt geen double-byte tekens voor namen, zoals Chinese, Japanse of Koreaanse tekens. Deze talen zijn ongeschikt voor het invoeren van een naam. 9 Druk op Stop om terug te keren naar de melding Gereed. Tekens invoeren Gebruik het alfanumerieke toetsenblok om een naam voor een faxtaak of de station-ID op te geven. Druk herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven. Opmerking: · · Toets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Druk op Druk op om een spatie toe te voegen. om een spatie terug te gaan. Tekens 1@ ABCabc2 DEFdef3 GHIghi4 JKLjkl5 MNOmno6 PQRSpqrs7 TUVtuv8 WXYZwxyz9 0. /+-+:;?!<>()[] Faxinstellingen aanpassen 52 Faxtaken annuleren 1 Druk onder Faxen op Opties. of totdat u de taak ziet die u wilt annuleren en druk vervolgens of totdat Annuleren boven aan het display wordt weergegeven. 4 Druk herhaaldelijk op 5 Druk op 1 om te bevestigen dat u de taak wilt annuleren of op 2 om naar het menu terug te keren. Faxtaken annuleren 53 7 Kopiëren U kunt een origineel document in de ADF of op de glasplaat plaatsen. ADF Glasplaat Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's. Opmerking: plaats geen briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon) in de ADF. Plaats deze items op de glasplaat. Gebruik de glasplaat voor documenten met één pagina, briefkaarten, kaarten van 10 x 15 cm, kleine voorwerpen of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften of papier zonder carbon). Kopiëren 54 Een kopie maken 1 Plaats papier in de printer. Opmerking: als u ander papier gebruikt dan papier van het formaat Letter of A4, selecteert u de papiersoort en het papierformaat met het bedieningspaneel. Zie Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 36 voor meer informatie. 2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 3 Druk op Kopiëren op het bedieningspaneel. 5 Druk op Starten. Kopieën sorteren Als u meerdere kopieën van een document wilt maken, kunt u ervoor kiezen om elke kopie als set af te drukken (gesorteerd) of de kopieën als groepen pagina's af te drukken (niet gesorteerd). 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 2 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd. 3 Voer met het numerieke toetsenblok het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken. 4 Druk onder Kopiëren herhaaldelijk op Sorteren tot Aan wordt weergegeven. 5 Druk op . 6 Druk op Starten. Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (Papierbesparing) Met de functie Papierbesparing kunt u opeenvolgende pagina's of een document met meerdere pagina's op één vel papier afdrukken. 1 Plaats papier in de MFP. 2 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar boven in de ADF of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. 3 Zorg ervoor dat de modus Kopiëren op het bedieningspaneel is geselecteerd. Een kopie maken 55 4 Druk onder Kopiëren op Opties. 5 Druk herhaaldelijk op 6 Druk herhaaldelijk op Opmerking: · · · 2-op-1: er worden twee gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt. 4-op-1: er worden vier gekopieerde documenten op één pagina afgedrukt. [. . . ] Normally, metering pulses are not provided unless specifically requested by the subscriber at the time of installation. Using this product in Switzerland This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 80D1877) to be installed on any line which receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all analog telephone lines in Switzerland. Kennisgeving m. b. t. Duitse GS-markering Model: Lexmark X34x Series Machine type: 7003-xxx Mailing address Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach Physical address Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach Phone: 0180 - 564 56 44 (Product Information) Phone: 01805 - 00 01 15 (Technical Support) E-mail: internet@lexmark. de Kennisgevingen 101 Kennisgevingen Geluidsniveaus De volgende metingen zijn verricht in overeenstemming met ISO 7779 en zijn gerapporteerd conform ISO 9296. 1-meter gemiddelde geluidsdruk, dBA Afdrukken Scannen Kopiëren Niet actief 52 48 52 30 Energieverbruik van de printer In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het stroomverbruik van de printer beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK X340N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK X340N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag