Gebruiksaanwijzing LEXMARK W840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK W840. Wij hopen dat dit LEXMARK W840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK W840 te teleladen.


LEXMARK W840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2778 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK W840 SETUP SHEET (1642 ko)
   LEXMARK W840 QUICK REFERENCE (236 ko)
   LEXMARK W840 HELP MENU PAGES (301 ko)
   LEXMARK W840 INSTALLATIEKAART (1642 ko)
   LEXMARK W840 MENUS AND MESSAGES (665 ko)
   LEXMARK W840 MENU'S EN BERICHTEN (676 ko)
   LEXMARK W840 CLEARING JAMS GUIDE (847 ko)
   LEXMARK W840 TROUBLESHOOTING GUIDE (97 ko)
   LEXMARK W840 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK W840 DE PAGINA'S VAN HET HELP-MENU (205 ko)
   LEXMARK W840 IPDS PRINTER AND HOST SETUP GUIDE (871 ko)
   LEXMARK W840 (2791 ko)
   LEXMARK W840 annexe 1 (1151 ko)
   LEXMARK W840 SETUP SHEET (1642 ko)
   LEXMARK W840 QUICK REFERENCE (236 ko)
   LEXMARK W840 Reference Guide (6143 ko)
   LEXMARK W840 HELP MENU PAGES (301 ko)
   LEXMARK W840 MENUS AND MESSAGES (665 ko)
   LEXMARK W840 CLEARING JAMS GUIDE (847 ko)
   LEXMARK W840 TROUBLESHOOTING GUIDE (97 ko)
   LEXMARK W840 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK W840 IPDS EMULATION USERS GUIDE (796 ko)
   LEXMARK W840 IPDS PRINTER AND HOST SETUP GUIDE (871 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK W840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] W840 Gebruikershandleiding maart 2005 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Uitgave: maart 2005 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. [. . . ] Plaats het briefhoofd (of de bovenkant van de pagina) naar de voorzijde van de lade. 5 Plaats de lade in de hoge-capaciteitslader. De hoge-capaciteitslader voor 2000 vel vullen 59 Afdrukken Afdrukmateriaal van Letter- of A4-formaat met de korte zijde naar voren vullen Om de printer afdrukmateriaal van Letter- of A4-formaat met de korte zijde naar voren te laten herkennen, moet Afdrukken korte zijde zijn ingeschakeld. 1 2 3 4 5 Controleer of de printer is uitgeschakeld. Houd de knoppen en ingedrukt terwijl u de printer aanzet. Laat beide knoppen los zodra op het display het bericht Zelftest wordt uitgevoerd wordt weergegeven. De printer voert de opstartcyclus uit en vervolgens verschijnt het menu Config op de eerste regel van het display. Druk op totdat Afdrukken korte zijde verschijnt, en druk vervolgens op . Uitgeschakeld verschijnt op de tweede regel van het display. Druk op of om de instelling te wijzigen naar Ingeschakeld, en druk vervolgens op . Selectie verzenden. . . wordt kort weergegeven op het display en wordt dan vervangen door Config op de eerste regel en Afdrukken korte zijde op de tweede regel. 6 Druk een aantal malen op of totdat Config afsluiten verschijnt, en druk vervolgens op . Het bericht Menuwijzigingen activeren wordt kort weergegeven op het display, gevolgd door het bericht Zelftest wordt uitgevoerd. De printer keert terug in de werkstand Gereed. Laden met verschillende afdrukstanden instellen Wij raden u aan om de instellingen voor aangepaste soorten te gebruiken om afdrukmateriaal van hetzelfde formaat maar met verschillende afdrukstanden van elkaar te onderscheiden. Als u bijvoorbeeld beide standaardladen wilt vullen met papier van Letter-formaat, maar met de lange zijde naar voren in één lade en met de korte zijde naar voren in de andere, kunt u de laden als volgt instellen: · · Lade 1: Invoer lange zijde; Papierformaat=Letter; Papiersoort=Normaal Lade 2: Invoer korte zijde; Papierformaat=Letter; Papiersoort=Aangepast 1 Als u de printermenu's op deze manier instelt, kunt u kiezen welke afdrukstand u wilt gebruiken bij een afdruktaak door de gewenste lade te selecteren. De naam van aangepaste papiersoorten wijzigen Met behulp van de Embedded Web Server op de printer of MarkVision kunt u alle aangepaste papiersoorten die in de printer zijn geladen een andere naam geven dan "Aangepast [x]". Als een aangepaste papiersoort een aangepaste naam toegewezen krijgt, geeft de printer altijd deze naam weer in plaats van "Aangepast [x]". Afdrukmateriaal van Letter- of A4-formaat met de korte zijde naar voren vullen 60 Afdrukken Een aangepaste naam invoeren met behulp van de Embedded Web Server: 1 Open de Embedded Web Server op de printer door het IP-adres van de Embedded Web Server in de adresbalk van uw browser te typen. Bijvoorbeeld: http://192. 168. 0. 11 2 3 4 5 6 Klik op Configuratie. U zou bijvoorbeeld namen kunnen invoeren zoals "Letter korte zijde" of "Geel glossy". Klik op Verzenden. Laden koppelen U kunt de printer zo instellen dat laden automatisch worden gekoppeld wanneer u afdrukmateriaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort laadt in meerdere invoerbronnen. De printer koppelt de laden automatisch: als de ene lade leeg is, wordt afdrukmateriaal ingevoerd uit de volgende gekoppelde lade. Als u bijvoorbeeld hetzelfde soort afdrukmateriaal hebt geplaatst in lade 2 en lade 4, gebruikt de printer eerst lade 2. Als deze leeg is, gebruikt de printer automatisch afdrukmateriaal uit de volgende gekoppelde lade, in dit geval lade 4. Door alle vijf laden te koppelen, beschikt u over een invoerbron met een capaciteit van 4000 vel. Om laden te kunnen koppelen, moet het afdrukmateriaal in elke lade niet alleen van hetzelfde formaat zijn, maar ook van dezelfde soort. De papiersoort en het papierformaat instellen: 1 2 3 4 5 6 7 Druk op Druk op Druk op Druk op Druk op op . totdat totdat totdat totdat Menu Papier verschijnt, en druk vervolgens op . . Papierformaat/-soort verschijnt, en druk vervolgens op Formaat/soort lade <x> verschijnt, en druk vervolgens op verschijnt naast het formaat van het afdrukmateriaal dat u hebt geladen, en druk vervolgens . totdat het soort afdrukmateriaal verschijnt dat u hebt geladen, en druk vervolgens op om terug te keren in de werkstand Gereed. Druk herhaaldelijk op Als de geselecteerde laden allemaal zijn voorzien van hetzelfde soort en hetzelfde formaat afdrukmateriaal, selecteert u voor deze laden dezelfde instelling voor Papiersoort in het menu Papier. Als u de koppeling van de laden wilt uitschakelen, kiest u voor elk van de laden een andere instelling voor Papiersoort. Als de gekoppelde laden niet alle met hetzelfde afdrukmateriaal zijn geladen, is het mogelijk dat een afdruktaak op een verkeerd soort afdrukmateriaal wordt afgedrukt. Laden koppelen 61 Afdrukken Uitvoerladen herkennen en koppelen Alle printermodellen hebben een standaarduitvoerlade. [. . . ] Wanneer de service die voortvloeit uit de garantie de vervanging van een product of onderdeel omvat, wordt het vervangen onderdeel eigendom van de leverancier of van Lexmark. Het vervangende onderdeel kan een nieuw of een gerepareerd onderdeel zijn. Op het vervangende onderdeel rust de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product. Vervanging behoort niet tot de mogelijkheden als het product dat u ter vervanging aanbiedt uiterlijk is beschadigd, gewijzigd, een reparatie behoeft die niet onder de garantie valt, onherstelbaar is beschadigd of niet vrij is van alle wettelijke verplichtingen, beperkingen, retentierechten en vorderingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK W840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK W840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag