Gebruiksaanwijzing LEXMARK W820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK W820. Wij hopen dat dit LEXMARK W820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK W820 te teleladen.


LEXMARK W820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2815 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK W820 SETUP GUIDE (5038 ko)
   LEXMARK W820 CLEARING JAMS (328 ko)
   LEXMARK W820 ONLINE INFORMATION (91 ko)
   LEXMARK W820 TECHNICAL REFERENCE (5592 ko)
   LEXMARK W820 QUICK REFERENCE GUIDE (120 ko)
   LEXMARK W820 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK W820 (7232 ko)
   LEXMARK W820 annexe 1 (7232 ko)
   LEXMARK W820 Setup Guide (5038 ko)
   LEXMARK W820 CLEARING JAMS (328 ko)
   LEXMARK W820 Reference Guide (5592 ko)
   LEXMARK W820 Quick Reference (120 ko)
   LEXMARK W820 ONLINE INFORMATION (91 ko)
   LEXMARK W820 TECHNICAL REFERENCE (7163 ko)
   LEXMARK W820 Supplementary Guide (328 ko)
   LEXMARK W820 TECHNICAL REFERENCE (5592 ko)
   LEXMARK W820 QUICK REFERENCE GUIDE (120 ko)
   LEXMARK W820 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK W820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark W820 Installatiehandleiding Maart 2001 www. lexmark. com Edition: Maart 2001 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Zie pagina 10 voor informatie over het installeren van een hogecapaciteitslader of een onderkast. Opmerking: In de afbeeldingen in dit gedeelte wordt een printer afgebeeld waaronder een hoge-capaciteitslader is geïnstalleerd. Optionele afwerkeenheid installeren 55 Stapelarm verwijderen Voordat u de afwerkeenheid kunt installeren, moet u eerst de stapelarm van de printer verwijderen. U verwijdert de stapelarm door de knop op de bovenkant van de arm te drukken in de richting van de uitvoerlade van de printer, totdat de arm losschiet. Bewaar de stapelarm zodat u deze opnieuw kunt bevestigen wanneer u de afwerkeenheid verwijdert. Stapelarm 56 Optionele afwerkeenheid installeren Afwerkeenheid uitpakken LET OP!Als u de printer al gebruiksklaar hebt gemaakt en u nu de afwerkeenheid wilt installeren, moet u eerst de printer uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. 1 2 3 Verwijder de kartonnen doos door deze recht omhoog te trekken. In de buurt van de poten bevinden zich nokjes op de metalen vergrendelingsbeugels. Druk deze nokjes lichtjes in en schuif beide beugels naar het midden van de afwerkeenheid. Metalen vergrendelingsbeugel Nokjes Optionele afwerkeenheid installeren 57 4 Til de onderkant van de afwerkeenheid een beetje op en schuif de poten helemaal naar buiten, totdat u de pijlen aan de binnenkant van de poten ziet. Zorg ervoor dat de gaten in de poten op één lijn zitten met de pinnen op de vergrendelingsbeugels. 5 Duw de vergrendelingsbeugels terug op hun plaats. 58 Optionele afwerkeenheid installeren LET OP!De afwerkeenheid weegt 44, 1 kg en moet door ten minste twee mensen worden opgetild. 6 Vraag iemand u te helpen bij het rechtop zetten van de afwerkeenheid. 7 Verwijder het plastic verpakkingsmateriaal en de tape. Controleer op de plaatsen die in de afbeelding worden aangegeven, of u alle tape hebt verwijderd. Optionele afwerkeenheid installeren 59 Waarschuwing!De afdekplaat van de nieteenheid wordt alleen gebruikt tijdens het transport van de printer. Als de afdekplaat niet wordt verwijderd, werkt de nieteenheid niet en verschijnt er een foutbericht. 8 Verwijder de twee vleugelmoeren waarmee de metalen afdekplaat van de nieteenheid is vastgezet. 9 Schuif de plaat omhoog en verwijder deze. Gooi de plaat en de vleugelmoeren weg. 10 Afdekplaat nieteenheid Haal de andere onderdelen uit de verpakking. Bewaar de kartonnen doos en het verpakkingsmateriaal voor het geval de afwerkeenheid opnieuw moet worden ingepakt. Vleugelmoeren 60 Optionele afwerkeenheid installeren 11 Transporteenheid Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- afwerkeenheid; uitvoerladen 1 en 2; plaat afwerkeenheid; geleiderail; bevestigingsplaat geleiderail; transporteenheid; beugels voor transporteenheid; duimschroeven; afdekklep omleider; communicatiekabel; netsnoer. Afdekklep omleider Uitvoerlade 1 Afwerkeenheid Uitvoerlade 2 Communicatiekabel Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met Lexmark. U vindt het telefoonnummer van de plaatselijke vestiging op de Drivers CD. Duimschroeven Plaat afwerkeenheid Netsnoer Beugels voor transporteenheid Bevestigingsplaat geleiderail Geleiderail Optionele afwerkeenheid installeren 61 Beugels van de transporteenheid bevestigen 1 Bevestig met de vier duimschroeven de twee metalen beugels voor de transporteenheid aan de achterkant van de afwerkeenheid. 62 Optionele afwerkeenheid installeren Plaat voor de afwerkeenheid en de geleiderail bevestigen 1 Breng de schroeven voor de plaat van de afwerkeenheid op één lijn met de gaten in de rechterkant van de printer. Let op dat de plaat de connector direct erboven niet bedekt. 2 3 Plaat afwerkeenheid Bevestig de plaat voor de afwerkeenheid met de schroeven aan de printer. Houd de bevestigingsplaat en de schroeven zoals wordt aangegeven in de afbeelding. Trek de bevestigingsplaat omhoog totdat de schroeven in de plaat op één lijn zitten met de gaten in de zijkant van de printer. Breng de schroeven op de geleiderail op één lijn met de gaten in de bevestigingsplaat en draai de schroeven aan, maar nog niet vast. Breng de bovenkant van de geleiderail op één lijn met de lijn op de bevestigingsplaat door de twee uitlijnknoppen aan de kant van de bevestigingsplaat te verdraaien. Door deze handeling wordt de geleidrail, afhankelijk van de draairichting omhoog of omlaag gedraaid. De rand van de geleiderail moet op één lijn worden gebracht met de sticker, op de scheidingslijn van grijs en wit. 4 5 Bevestigingsplaat geleiderail 6 7 8 Uitlijnknoppen Sticker Geleiderail Optionele afwerkeenheid installeren 63 9 Zet de geleiderail vast op de bevestigingsplaat door de schroeven helemaal aan te draaien. Draai de schroeven van de zijplaatjes weer vast. 10 11 Schroef voor zijplaatje Zijplaatje 12 Transporteenheid installeren Afdekklep van de omleider bevestigen De transporteenheid vervoert de afgedrukte pagina's over de bovenkant van de printer naar de afwerkeenheid. 1 Controleer of de stapelarm is verwijderd van de printer (zie "Stapelarm verwijderen" op pagina 56). 64 Optionele afwerkeenheid installeren 2 Uitgeschoven nokjes Installeer de afdekklep van de omleider bovenop de printer. [. . . ] De nieuwste versies van de systeemstuurprogramma's en de speciale stuurprogramma's zijn te vinden op de Lexmark weblocatie: www. lexmark. com. Installatie-instructies Lees de gedetailleerde online instructies op de Drivers CD. Klik op View Documentation en zoek naar informatie over het installeren van lokale printers. Er zijn instructies voor aansluiting op een parallelle poort en aansluiting op een USB-poort. Macintosh Als u de printer configureert voor lokaal afdrukken, moet u de Lexmark W820 PPD installeren en deze gebruiken in combinatie met het printerstuurprogramma voor de LaserWriter 8 of het Adobe PostScript-stuurprogramma. De Lexmark W820 PPD en specifieke informatie over het installeren van een lokale printer op Macintosh-computers zijn te vinden op de Drivers CD die is geleverd bij de printer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK W820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK W820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag