Gebruiksaanwijzing LEXMARK W812

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK W812. Wij hopen dat dit LEXMARK W812 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK W812 te teleladen.


LEXMARK W812 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (781 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK W812 annexe 1 (1810 ko)
   LEXMARK W812 SETUP GUIDE (801 ko)
   LEXMARK W812 QUICK REFERENCE (128 ko)
   LEXMARK W812 USER'S REFERENCE (1787 ko)
   LEXMARK W812 TECHNICAL REFERENCE (5592 ko)
   LEXMARK W812 CLEARING PAPER JAMS (141 ko)
   LEXMARK W812 NASLAGKAART (128 KB) (125 ko)
   LEXMARK W812 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK W812 PAPIERSTORINGEN VERHELPEN (142 KB) (144 ko)
   LEXMARK W812 Reference Guide (3223 ko)
   LEXMARK W812 TECHNICAL REFERENCE (7163 ko)
   LEXMARK W812 SETUP GUIDE (802 KB) (801 ko)
   LEXMARK W812 QUICK REFERENCE (128 KB) (128 ko)
   LEXMARK W812 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK W812 USER'S REFERENCE (1.8 MB) (1787 ko)
   LEXMARK W812 CLEARING PAPER JAMS (142 KB) (141 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK W812

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] W812 Installatiehandleiding Juli 2002 www. lexmark. com Uitgave: Juli 2002 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Houd de uitsparingen aan de onderkant van de kaart boven de uitsparingen op de connector. Druk de geheugenkaart stevig op de connector totdat de vergrendelingen aan beide zijden van de connector vastklikken. U zult wellicht enige kracht moeten uitoefenen om de kaart volledig in de connector te drukken. 4 5 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren 27 6 Zorg ervoor dat beide vergrendelingen in de uitsparingen aan beide zijden van de kaart passen. Wat is de volgende stap? Taak Firmwarekaart installeren Optionele kaart installeren Toegangspaneel van de systeemkaart weer aanbrengen Ga naar pagina. . . 28 30 32 Firmwarekaart installeren Volg de instructies in dit gedeelte als u een optionele firmwarekaart wilt installeren. De systeemkaart beschikt over één locatie voor het installeren van een firmwarekaart. Opmerking: Firmwarekaarten die voor andere Lexmark printers beschikbaar zijn, kunnen niet voor uw printer worden gebruikt. Firmwarekaarten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen onderdeel van de printer aan voordat u een kaart aanraakt. 1 Verwijder het toegangspaneel van de systeemkaart (zie pagina 25). 2 Haal de firmwarekaart uit de verpakking. Gooi de verpakking niet weg. 28 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren 3 Houd de kaart vast bij de twee uiteinden en breng de pinnen op de kaart op één lijn met de gaten op de systeemkaart. 4 Druk de firmwarekaart stevig op zijn plaats. De connector van de firmwarekaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de systeemkaart. Pas op dat u de contactpunten van de connectoren van de kaart niet beschadigt. Nadat u het toegangspaneel van de systeemkaart weer hebt aangebracht, verdient het aanbeveling om het label Option Added (Optie toegevoegd) aan te brengen op de printer. Raadpleeg "Label Option Added aanbrengen" op pagina 33. Wat is de volgende stap? Taak Optionele kaart installeren Toegangspaneel van de systeemkaart weer aanbrengen Het label Option Added aanbrengen Ga naar pagina. . . 30 32 33 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren 29 Optionele kaart installeren De printer heeft één sleuf voor optionele kaarten, waarin de volgende kaarten kunnen worden geïnstalleerd: · · · Vaste schijf met adapterkaart MarkNet interne printerserver RS-232C Seriële/Parallele 1284-C Interfacekaart Installeer een vaste schijf met adapterkaart als u extra opslagruimte wilt toevoegen aan de printer. Installeer een RS-232C Seriële/ Parallelle 1284-C Interfacekaart als u een seriële of een parallelle poort wilt toevoegen. Installeer een MarkNet interne printerserver als u een Ethernet- of Token-Ring-poort wilt toevoegen, zodat de printer in een netwerk kan worden gebruikt. Volg de instructies in dit gedeelte voor het installeren van een optionele kaart. 1 2 Verwijder het toegangspaneel van de systeemkaart (zie pagina 25). Verwijder de schroef van het metalen plaatje dat de connectorsleuf bedekt en verwijder vervolgens het plaatje. Bewaar de schroef. 30 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren Waarschuwing!Optionele kaarten kunnen snel beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen onderdeel van de printer aan voordat u een kaart aanraakt. 3 Haal de optionele kaart uit de verpakking. Bewaar de verpakking. 4 Breng de connector op de optionele kaart op één lijn met de connector op de systeemkaart. De kabelconnectoren aan de zijkant van de optionele kaart moeten in de connectorsleuf passen. 5 Druk de optionele kaart stevig in de connector. 6 Draai de schroef vast om de kaart aan de systeemkaart te bevestigen. Wat is de volgende stap Taak Ga naar pagina. . . Toegangspaneel van de systeemkaart weer aanbrengen 32 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren 31 Toegangspaneel van de systeemkaart weer aanbrengen Ga als volgt te werk om het toegangspaneel en de klep van de systeemkaart weer aan te brengen: 1 Steek het metalen nokje op de onderkant van het toegangspaneel in de printerkast en bevestig vervolgens het paneel met de schroeven. 2 Steek de twee nokjes aan de voorzijde van de rechterklep in de printerkast en lijn de klep vervolgens uit. Zorg ervoor dat de klep goed vastzit aan de printerkast. 3 4 Sluit de bovenklep. Als u een firmwarekaart hebt geïnstalleerd in de printer, raadpleegt u het volgende gedeelte voor informatie over het aanbrengen van het label Option Added (Optie toegevoegd). 32 Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren Label Option Added aanbrengen Het label Option Added (Optie toegevoegd) wijst het onderhoudspersoneel erop dat een optie is geïnstalleerd in de printer. Ga als volgt te werk om het label Option Added aan te brengen: 1 2 Verwijder de achterkant van het label Option Added. Breng het label aan naast het label met het printermodel en het serienummer. Geheugenkaarten, firmwarekaarten en optionele kaarten installeren 33 Stap 9: Kabels aansluiten LET OP!Sluit geen kabels aan op en koppel geen kabels los van een communicatiepoort, een telepoort of een andere connector wanneer het onweert. U kunt de printer aansluiten op een netwerk of direct op een computer (lokaal). Configuratie als netwerkprinter Opmerking: Een 10BaseT/ 100BaseTX Fast Ethernet-poort is een standaardvoorziening van de Lexmark W812n. U kunt de printer aansluiten op een netwerk met standaard netwerkkabels. U sluit als volgt de printer aan op het netwerk: 1 2 Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en dat u het netsnoer van de printer hebt losgemaakt. [. . . ] De nieuwste versies van de systeemstuurprogramma's en de speciale stuurprogramma's zijn te vinden op de website van Lexmark (www. lexmark. com). 44 Printerstuurprogramma's installeren Macintosh Op de computer die is aangesloten op de printer via een USB-kabel, parallelle kabel of seriële kabel, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren: · Voor Mac OS X (10. 1. 2) moet u een speciaal PPD-bestand voor de printer installeren en de computer opnieuw opstarten. In Afdrukbeheer verschijnt een afdrukwachtrij met de naam van de nieuwe printer. Voor Mac OS 8. 6­9. x moet u een speciaal PPD-bestand voor de printer installeren. Tevens moet u op de computer een object (pictogram) voor een bureaubladprinter maken met het Desktop Printer Utility. · Opmerking: Een PPD-bestand (PostScript Printer Description) geeft gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van de printer aan UNIX- of Macintoshcomputers. Het PPD-bestand voor de printer is ook te vinden op de cd met stuurprogramma's die is geleverd bij de printer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK W812

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK W812 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag