Gebruiksaanwijzing LEXMARK T650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK T650. Wij hopen dat dit LEXMARK T650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK T650 te teleladen.


LEXMARK T650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4054 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK T650 NASLAGKAART (275 ko)
   LEXMARK T650 HELP MENU PAGES (1021 ko)
   LEXMARK T650 QUICK REFERENCE (664 ko)
   LEXMARK T650 INSTALLATIEKAART (1303 ko)
   LEXMARK T650 CLEARING JAMS GUIDE (964 ko)
   LEXMARK T650 MENUPAGINA'S IN HELP (1035 ko)
   LEXMARK T650 TROUBLESHOOTING GUIDE (337 ko)
   LEXMARK T650 ENVELOPE FEEDER INSTALLATION SHEET (445 ko)
   LEXMARK T650 EMBEDDED WEB SERVER ADMINISTRATOR'S GUIDE (364 ko)
   LEXMARK T650 (1163 ko)
   LEXMARK T650 (3957 ko)
   LEXMARK T650 SETUP SHEET (1303 ko)
   LEXMARK T650 QUICK REFERENCE (274 ko)
   LEXMARK T650 HELP MENU PAGES (1021 ko)
   LEXMARK T650 CLEARING JAMS GUIDE (964 ko)
   LEXMARK T650 TROUBLESHOOTING GUIDE (337 ko)
   LEXMARK T650 دليل المستخدم (4487 ko)
   LEXMARK T650 المرجع السريع (320 ko)
   LEXMARK T650 ENVELOPE FEEDER INSTALLATION SHEET (445 ko)
   LEXMARK T650 EMBEDDED WEB SERVER ADMINISTRATOR'S GUIDE (364 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK T650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] T650, T652, T654 Gebruikershandleiding Augustus 2008 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Informatie zoeken over de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Printerconfiguraties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Een locatie voor de printer selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Informatie over het bedieningspaneel van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Extra installatieopties voor de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Interne opties installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Beschikbare interne opties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klep van systeemkaart openen voor installatie van interne opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Geheugenkaart installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Dit menu verschijnt alleen als een standaard of optionele parallelle poort beschikbaar is. Mac binair PS Aan Uit Automatisch Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScriptafdruktaken voor Macintosh. · Als "Uit" is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die gebruikmaken van het standaardprotocol. · Als "Aan" is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. Parallel met ENA ENA-adres ENA-netmask ENA-gateway Hiermee stelt u het netwerkadres, het netmasker of de gateway-informatie in voor een externe afdrukserver die via een parallelle kabel op de printer is aangesloten. Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via een parallelle poort op een externe afdrukserver is aangesloten. Printermenu's 126 Menu Serieel <x> Dit menu wordt alleen weergegeven als een optionele seriële kaart is geïnstalleerd. Menu-item PCL SmartSwitch Aan Uit Beschrijving Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. · Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. · De printer gebruikt in dat geval PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op "Aan". Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven. PS SmartSwitch Aan Uit Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. · Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. · Als de Uit-instelling wordt gebruikt, gebruikt de printer PCLemulatie als de PCL-SmartSwitch staat ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven. NPA-modus Aan Uit Automatisch Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. · Als de instelling "Aan" is, past de printer NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd. · Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", past de printer NPAverwerking niet toe. · Als de instelling "Auto" is, controleert de printer de gegevens, controleert de printer welke indeling de gegevens hebben en past de printer de verwerking aan. · Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menuselectie wordt bijgewerkt. Printermenu's 127 Menu-item Beschrijving Hiermee stelt u de grootte van de seriële invoerbuffer in. Seriële buffer Uitgeschakeld Opmerkingen: Automatisch 3K tot <maximaal toegestane grootte> · Automatisch is de standaardinstelling. · Met de instelling 'Uitgeschakeld' schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat. · De instelling van de grootte van de seriële buffer kan in stappen van 1-K worden aangepast. · De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit". · Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de grootte van de parallelle, USB- en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken. · Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. Taken in buffer Uit Aan Automatisch Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat ze worden afgedrukt. · Met de instelling "Uit" slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf. · Als "Aan" is ingesteld, worden taken in de buffer op de vaste schijf van de printer opgeslagen. · In de instelling "Automatisch" worden afdruktaken alleen in de buffer opgeslagen als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort. · Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. Serieel protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR Hiermee selecteert u de instellingen van de hardware- en softwarehandshaking voor de seriële poort. Opmerkingen: · · · · "DTR" is de standaardinstelling. [. . . ] U gaat ermee akkoord dat Lexmark, zijn partners en vertegenwoordigers de door u geleverde gegevens kunnen verzamelen en gebruiken voor ondersteuningsservices die worden uitgevoerd voor het Softwareprogramma en op uw verzoek. Lexmark stemt ermee in deze gegevens niet te gebruiken in een vorm aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, behalve voor zover vereist om dergelijke services te kunnen leveren. 16 EXPORTBEPERKINGEN. U mag niet (a) het Softwareprogramma of enig direct afgeleid product daarvan aanschaffen, verzenden, overdragen of herexporteren als hierbij de toepasselijke exportwetgeving wordt geschonden of (b) toestaan dat het Softwareprogramma wordt gebruikt voor doeleinden die zijn verboden in dergelijke exportwetgeving, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van nucleaire, chemische of biologische wapens. 17 INSTEMMING MET CONTRACT IN ELEKTRONISCHE VORM. U en Lexmark gaan ermee akkoord deze Softwarelicentieovereenkomst in elektronische vorm aan te gaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK T650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK T650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag