Gebruiksaanwijzing LEXMARK PREVAIL PRO700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK PREVAIL PRO700. Wij hopen dat dit LEXMARK PREVAIL PRO700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK PREVAIL PRO700 te teleladen.


LEXMARK PREVAIL PRO700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5110 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK PREVAIL PRO700 ANNEXE 1 (5028 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 FAX GUIDE (404 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 NASLAGKAART (549 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 QUICK REFERENCE (531 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 (5056 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 ANNEXE 1 (5120 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 FAX GUIDE (404 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 QUICK REFERENCE (531 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 CONSULTA RÁPIDA (561 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 دليل المستخدم (5325 ko)
   LEXMARK PREVAIL PRO700 المرجع السريع (640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK PREVAIL PRO700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik alleen het telecommunicatiesnoer (RJ-11) dat bij dit product is geleverd of een vervangend snoer met een minimale dikte van 26 AWG (American Wire Gauge) als u dit product aansluit op een openbaar vast telefoonnetwerk. LET OP--KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten. Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. [. . . ] Voor Windows-gebruikers Klik op Netwerk niet in lijst. Voor Macintosh-gebruikers Selecteer Ander draadloos netwerk en klik op Ga door. b Voer de gegevens van uw draadloze netwerk in. Opmerking: De WEP-, WPA- of WPA2-sleutel vindt u op de onderzijde van de box of in de gebruikershandleiding van de box, of u kunt de sleutel verkrijgen via de webpagina van de box. Als u de sleutel voor het draadloze netwerk al hebt aangepast, gebruikt u de sleutel die u hebt gemaakt. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. Een statisch IP-adres toewijzen Op de meeste draadloze netwerken wordt via DHCP automatisch een IP-adres toegewezen aan de printer. 1 Voltooi de draadloze installatie waardoor de printer een DHCP-adres ontvangt van een DHCP-server op het netwerk. 2 Druk een netwerkconfiguratiepagina af om het IP-adres vast te stellen dat nu is toegewezen aan de printer. 3 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk. Opmerking: Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina van de printer correct kan worden geladen. 4 Klik op de koppeling Configuratie. 7 Geef het IP-adres dat u wilt toewijzen aan de printer op in het veld IP-adres. 8 Klik op de knop Verzenden. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de selectie wordt verzonden. Netwerk 105 Typ het statisch IP-adres in het adresvak van de webbrowser en druk op Enter om te controleren of het adres correct is toegewezen. De webpagina van de printer wordt geladen als het adres is toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. Draadloze instellingen wijzigen na de installatie U wijzigt als volgt draadloze instellingen van de printer, zoals het geconfigureerde netwerk, de beveiligingssleutel en andere instellingen: Voor gebruikers van Windows 1 Klik op of Start. 2 Klik op Alle programma's of Programma's en selecteer de programmamap van de printer in de lijst. 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printer te configureren voor draadloze toegang met de nieuwe instellingen. Voor Macintosh-gebruikers 1 Dubbelklik in de Finder op de printermap. 3 Volg de aanwijzingen op het scherm. Geavanceerde draadloze installatie Draadloos ad-hocnetwerk instellen U kunt het beste uw draadloze netwerk instellen met een draadloos toegangspunt (draadloze router). Een netwerk dat op deze manier is ingesteld is een infrastructuurnetwerk. Als u een infrastructuurnetwerk hebt geïnstalleerd, moet u de printer configureren voor gebruik op dat netwerk. Opmerking: De printer kan niet met meerdere draadloze netwerken tegelijk communiceren. Als u de printer configureert voor een ad-hoc draadloos netwerk kan deze niet functioneren op andere draadloze netwerken. U kunt een ad-hocnetwerk instellen als u: · Geen toegangspunt of draadloze router hebt · Nog geen draadloos netwerk hebt (maar u hebt wel een draadloze adapter voor uw computer) · Een zelfstandig netwerk wilt instellen tussen de printer en de computer met een draadloze netwerkadapter. Netwerk 106 In Windows Vista of later 1 Klik op . 2 Klik op Configuratiescherm. 5 Klik op Een verbinding of netwerk instellen als u wordt gevraagd om een netwerk te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. 6 Klik op Draadloos ad-hocnetwerk (computer-naar-computer) instellen als u wordt gevraagd om een verbindingsmethode te selecteren en klik op Volgende. 7 Volg de aanwijzingen voor het instellen van een draadloos ad-hocnetwerk. Tijdens de installatie: a Maak een netwerknaam of SSID voor het netwerk met de computer en de printer. c Open het lijst voor het beveiligingstype, selecteer WPA2-Personal of WEP en maak een WPA-wachtwoord of WEP-beveiligingssleutel. Het WPA-wachtwoord moet bestaan uit het volgende: · 8 tot 63 ASCII-tekens. Hexadecimale tekens zijn A-F, a-f en 0-9. WEP-sleutels moeten de volgende kenmerken hebben: · Exact 10 of 26 hexadecimale tekens. Hexadecimale tekens zijn A-F, a-f en 0-9. of · Exact 5 of 13 ASCII-tekens. ASCII-tekens zijn letters, cijfers en symbolen die op het toetsenbord worden weergegeven d Schrijf het wachtwoord van uw draadloze netwerk op. [. . . ] De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc. , 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. De gemachtigde vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft. , 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de richtlijnen kan worden opgevraagd bij de gemachtigde vertegenwoordiger. Cesky Dansk Deutsch Spolecnost Lexmark International, Inc. tímto prohlasuje, ze výrobek tento výrobek je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK PREVAIL PRO700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK PREVAIL PRO700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag