Gebruiksaanwijzing LEXMARK PRESTIGE PRO800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK PRESTIGE PRO800. Wij hopen dat dit LEXMARK PRESTIGE PRO800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK PRESTIGE PRO800 te teleladen.


LEXMARK PRESTIGE PRO800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK PRESTIGE PRO800 ANNEXE 2 (4739 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 annexe 1 (990 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 QUICK REFERENCE (602 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 (4758 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 ANNEXE 2 (4811 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 annexe 1 (963 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 QUICK REFERENCE (602 ko)
   LEXMARK PRESTIGE PRO800 دليل المستخدم (4981 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK PRESTIGE PRO800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen. Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of door de fabrikant goedgekeurde vervangende onderdelen. LET OP--KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK: controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten. Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. [. . . ] 2 Voeg de printer toe (zie "De printer toevoegen" op pagina 93). Verwijder de Ethernet-wachtrij als u de printer niet weer wilt gebruiken via een Ethernet-verbinding. Als de printer momenteel is geconfigureerd voor een draadloos netwerk 1 Sluit een USB-kabel aan op de printer en de computer. 2 Voeg de printer toe (zie "De printer toevoegen" op pagina 93). Verwijder de wachtrij voor draadloos afdrukken als u de printer niet weer wilt gebruiken via een draadloze verbinding. De printer gebruiken via een Ethernet-netwerk Selecteer het verbindingstype dat beschrijft hoe u momenteel verbinding maakt met de printer: Als de printer momenteel is geconfigureerd voor een draadloos netwerk 1 Sluit een Ethernet-kabel aan op de printer en op een beschikbare poort op een switch of wandaansluiting. 2 Wacht even totdat de Ethernet-netwerkinterface wordt geactiveerd en een IP-adres ophaalt van het netwerk. 3 Voeg de printer toe (zie "De printer toevoegen" op pagina 93). Verwijder de wachtrij voor draadloos afdrukken als u de printer niet weer wilt gebruiken via een draadloos netwerk. Als de printer momenteel is geconfigureerd voor lokaal gebruik (via een USBverbinding) 1 Sluit een Ethernet-kabel aan op de printer en op een beschikbare poort op een switch of wandaansluiting. 2 Plaats de installatie-cd met printersoftware in de computer waarmee u de printer wilt configureren. 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om een printer te configureren op een Ethernet-netwerk. Opmerking: u hebt een USB-kabel nodig om de configuratie te voltooien. De printer toevoegen Mac OS X 10. 5 1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu. 4 Selecteer een printer in de lijst en klik vervolgens op Voeg toe. Netwerk 93 Mac OS X 10. 4 en eerder 1 Selecteer in de Finder Ga > Hulpprogramma's. 2 Dubbelklik op Afdrukbeheer of Printerconfiguratie, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. De printerlijst wordt weergegeven. 3 Selecteer de printer die u wilt gebruiken. 4 Klik op Voeg toe. De printerbrowser wordt weergegeven. 5 Selecteer de printer. 6 Klik op Voeg toe. Printer delen in een Windows-omgeving 1 Bereid de computers voor op het delen van de printer: a Schakel in het Configuratiescherm de optie Bestands- en printerdeling in bij Netwerk om ervoor te zorgen dat alle computers waarvoor de printer wordt gebruikt, toegankelijk zijn. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor informatie over het inschakelen van Bestands- en printerdeling. b Installeer de printersoftware op alle computers waarvoor de printer wordt gebruikt. 2 Identificeer de printer: a Ga als volgt te werk op de computer die is aangesloten op de printer: 1 Klik op of op Start en klik op Uitvoeren. 3 Druk op Enter of klik op OK. De printermap wordt geopend. b Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer. d Selecteer Deze printer delen of Gedeeld als op het tabblad Delen en geef een duidelijk herkenbare naam op. e Klik op OK. 3 Zoek de printer vanaf de externe computer: Opmerking: de externe computer is de computer die niet is aangesloten op de printer. a Voer een van de volgende handelingen uit: 1 Klik op of op Start en klik op Uitvoeren. 3 Druk op Enter of klik op OK. De printermap wordt geopend. b c d e Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer. Selecteer Local Port en klik op de knop Nieuwe poort. Netwerk 94 f Typ de UNC-naam voor de poort (Universal Naming Convention; uniforme naamgevingsregels). Deze bestaat uit de naam van de server en de naam van de printer die is opgegeven in stap 2 op pagina 94 De naam moet de volgende notatie hebben: \\server\printer. g Klik op OK. i Controleer of de nieuwe poort is geselecteerd op het tabblad Poorten en klik op Toepassen. De nieuwe poort wordt weergegeven bij de naam van de printer. j Klik op OK. Printer delen in een Macintosh-omgeving 1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu. [. . . ] De CE-markering geeft aan dat het product aan deze richtlijnen voldoet. Gebruik van het product is toegestaan in alle landen van de EU en EVA, maar is beperkt tot gebruik binnenshuis. De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc. , 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. De gemachtigde vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft. , 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de richtlijnen kan worden opgevraagd bij de gemachtigde vertegenwoordiger. Cesky Dansk Spolecnost Lexmark International, Inc. tímto prohlasuje, ze výrobek tento výrobek je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK PRESTIGE PRO800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK PRESTIGE PRO800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag