Gebruiksaanwijzing LEXMARK P700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK P700. Wij hopen dat dit LEXMARK P700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK P700 te teleladen.


LEXMARK P700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (996 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK P700 annexe 1 (1016 ko)
   LEXMARK P700 annexe 2 (1112 ko)
   LEXMARK P700 annexe 3 (672 ko)
   LEXMARK P700 SETUP SHEET (330 ko)
   LEXMARK P700 PHOTO GUIDE (666 ko)
   LEXMARK P700 INSTALLATIEVEL (1265 ko)
   LEXMARK P700 (1095 ko)
   LEXMARK P700 annexe 1 (973 ko)
   LEXMARK P700 annexe 2 (942 ko)
   LEXMARK P700 annexe 3 (1095 ko)
   LEXMARK P700 WINDOWS (5605 ko)
   LEXMARK P700 SETUP SHEET (330 ko)
   LEXMARK P700 PHOTO GUIDE (666 ko)
   LEXMARK P700 Install Guide (330 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK P700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Z700 Series Color JetprinterTM P700 Series Photo JetprinterTM Gebruikershandleiding voor Windows · Problemen met instellen van de printer oplossen Een controlelijst waarmee u oplossingen kunt vinden voor algemene installatieproblemen. · Printeroverzicht Informatie over de onderdelen van de printer en de printersoftware. · Tips voor afdrukken Informatie over projecten die u kunt afdrukken op verschillende papiersoorten. · Onderhoud Informatie over het onderhouden van cartridges en het bestellen van supplies. · Algemene problemen oplossen Informatie over foutberichten, problemen met afdrukkwaliteit, papierstoringen en veel meer. januari 2003 www. lexmark. com Uitgave: januari 2003 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. , LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. [. . . ] 3 Geef als volgt een papierformaat op: a b c Selecteer het tabblad Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer A4 of Letter in de keuzelijst Papierformaat. 4 Klik op OK. Stap 3: Transparanten afdrukken Klik op OK. Opmerking: verwijder afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat ze drogen voordat u ze op elkaar legt. Zo voorkomt u vlekken op de transparanten. Document afdrukken in omgekeerde volgorde Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier in de printer plaatsen. Stap 1: Papier in de printer plaatsen · Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. · · Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven. Duw het papier niet te ver in de printer. Document afdrukken in omgekeerde volgorde 38 · Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier. Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt. Stap 2: Afdrukinstellingen aanpassen 1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken. 2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 U drukt als volgt een document in omgekeerde volgorde af: a b Selecteer het tabblad Kwaliteit/exemplaren in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Laatste pagina eerst afdrukken. 4 Pas het document aan met de procedure voor de papiersoort die u gebruikt. Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen normaal papier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken. Document afdrukken in omgekeerde volgorde 39 Banner afdrukken U kunt per keer maximaal 20 vellen bannerpapier in de printer plaatsen. Stap 1: Bannerpapier in de printer plaatsen 1 Verwijder eventueel aanwezig papier uit de printer. 2 Plaats een stapel bannerpapier met het exacte aantal vellen dat u als banner wilt afdrukken, achter de printer. Opmerking: Als u te veel bannerpapier plaatst, treedt er mogelijk een papierstoring op. Zie "Printer heeft een papierstoring" op pagina 61 voor meer informatie. 3 Plaats het bannerpapier met de vrije rand in de printer tegen de rechterzijde van de papiersteun. Banner afdrukken 40 4 Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het bannerpapier. Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u bannerpapier met het formaat Letter gebruikt. Stap 2: Afdrukinstellingen aanpassen 1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken. 2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Geef als volgt een bannerformaat op: a b c Selecteer het tabblad Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer A4 of Letter in de keuzelijst Bannerformaat. 4 Geef als volgt de gewenste afdrukstand op: a b Selecteer het tabblad Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Staand of Liggend in het gedeelte Afdrukstand. 5 Geef als volgt een afdrukindeling op: a b Selecteer het tabblad Afdrukindeling in het dialoogvenster Printereigenschappen. Selecteer Banner in het gedeelte Indeling. 6 Klik op OK. Stap 3: Banner afdrukken Klik op OK. Banner afdrukken 41 Afdrukken op papier met aangepast formaat Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer maximaal 100 vellen papier met aangepast formaat in de printer plaatsen. Stap 1: Papier met aangepast formaat in de printer plaatsen · Controleer of het papier voldoet aan de volgende afmetingen: ­ ­ · Breedte: 76 tot 216 mm (3 tot 8, 5 inch) Lengte: 127 tot 432 mm (5 tot 17 inch) Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. · · · Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier. Afdrukken op papier met aangepast formaat 42 Stap 2: Afdrukinstellingen aanpassen 1 Open het gewenste bestand en klik op Bestand Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt. Afdrukken. 2 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren of Opties in het dialoogvenster Afdrukken. 3 Maak als volgt een aangepast papierformaat: a b Selecteer het tabblad Papierinstellingen in het dialoogvenster Printereigenschappen. Klik op OK. 4 Pas het document verder aan afhankelijk van de papiersoort. Stap 3: Document afdrukken Klik op OK. Afdrukken op papier met aangepast formaat 43 3 Onderhoud Inktcartridges vervangen U kunt voor de Lexmark Z700-P700 Series de volgende cartridges gebruiken: Linkercartridgehouder: Alleen kleureninktcartridges 19 20 25 Rechtercartridgehouder: Zwarte-inktcartridge of foto-inktcartridge 48 50 55 90 (Foto) Opmerking: u kunt de printer gebruiken met alleen een kleureninktcartridge of alleen een zwarte-inktcartridge. U moet een kleureninktcartridge installeren als u wilt afdrukken met een foto-inktcartridge. [. . . ] Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze kunnen worden ingebonden als de pagina's in een tijdschrift. 69 Optimalisatie via het web. Een functie waarmee u periodiek nieuwe versies kunt downloaden van printersoftware die al op de computer is geïnstalleerd. Een afbeelding die is afgedrukt op meerdere vellen papier en die na samenvoeging een vergrote versie van de originele afbeelding weergeeft. Coated papier dat geschikt is voor rapporten of documenten met afbeeldingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK P700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK P700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag