Gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA T. Wij hopen dat dit LEXMARK OPTRA T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA T te teleladen.


LEXMARK OPTRA T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1976 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK OPTRA T ROADMAP (30 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 2 (1948 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 3 (1381 ko)
   LEXMARK OPTRA T annexe 1 (1394 ko)
   LEXMARK OPTRA T annexe 2 (1251 ko)
   LEXMARK OPTRA T annexe 3 (1204 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 4 (2022 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 5 (1201 ko)
   LEXMARK OPTRA T SETUP GUIDE (1425 ko)
   LEXMARK OPTRA T ROADMAP (30 KB) (30 ko)
   LEXMARK OPTRA T TECHNICAL REFERENCE (2648 ko)
   LEXMARK OPTRA T ADMINISTRATOR'S GUIDE (1443 ko)
   LEXMARK OPTRA T CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK OPTRA T HIGH-CAPACITY OUTPUT STACKER INSTALLATION INSTRUCTIONS (1050 ko)
   LEXMARK OPTRA T INSTALLATIEINSTRUCTIES VOOR HOGE-CAPACITEIT UITVOERLADER (ENGELSTALIG - 1 MB) (1050 ko)
   LEXMARK OPTRA T (2053 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 4 (2022 ko)
   LEXMARK OPTRA T annexe 1 (1204 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 5 (1201 ko)
   LEXMARK OPTRA T ANNEXE 1 (1201 ko)
   LEXMARK OPTRA T ROADMAP (30 KB) (30 ko)
   LEXMARK OPTRA T TECHNICAL REFERENCE (2648 ko)
   LEXMARK OPTRA T SETUP GUIDE (1.4 MB) (1425 ko)
   LEXMARK OPTRA T CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK OPTRA T ADMINISTRATOR'S GUIDE (1.4 MB) (1443 ko)
   LEXMARK OPTRA T HIGH-CAPACITY OUTPUT STACKER INSTALLATION INSTRUCTIONS (1 MB) (1050 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK OPTRA T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Raadpleeg dit document als u vragen hebt over de Lexmark OptraTM T printer of als u problemen ondervindt bij het gebruik van de printer. Dit document bevat informatie over het laden van afdrukmateriaal, het verwijderen van vastgelopen papier en het gebruik van de printer. De online Beheerdershandleiding op deze cd is een aanvulling op deze Gebruikershandleiding. Als u deze documenten niet rechtstreeks vanaf de cd opent, is de Beheerdershandleiding voor u mogelijk niet beschikbaar. [. . . ] De kant van de envelop waar de postzegel moet worden geplakt, moet als eerste in de universeellader worden ingevoerd. De postzegel is alleen ter verduidelijking in de afbeelding weergegeven. WAARSCHUWING: Gebruik geen enveloppen met klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Raadpleeg "Richtlijnen voor enveloppen" op pagina 36 voor meer informatie over het afdrukken op enveloppen. Afdrukmateriaal laden 59 Transparanten Laad transparanten met de linkerzijde van de stapel tegen de stapelhoogtebegrenzing aangedrukt. Raadpleeg "Richtlijnen voor transparanten" op pagina 42 voor meer informatie over het afdrukken op transparanten. Afdrukmateriaal laden 60 Briefhoofd (enkelzijdig afdrukken) Als u op briefhoofdpapier enkelzijdig wilt afdrukken, moet u het papier met de voorbedrukte zijde naar boven laden. De bovenrand van het vel met het logo moet het eerst in de printer worden ingevoerd. Briefhoofd (dubbelzijdig afdrukken) Als u op briefhoofdpapier dubbelzijdig wilt afdrukken, moet u het papier met de voorbedrukte zijde naar beneden laden. De bovenrand van het vel met het logo moet het laatst in de printer worden ingevoerd. OPMERKING: Raadpleeg "Afdrukmateriaal kiezen" op pagina 22 voor informatie over het selecteren van de verschillende soorten afdrukmateriaal. Afdrukmateriaal laden 61 OPMERKING: Met de instelling Papier laden kunt u enkelzijdig afdrukken op briefhoofdpapier (of ander voorbedrukt materiaal) dat u speciaal voor dubbelzijdig afdrukken hebt geladen. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie. 6 Schuif het afdrukmateriaal zo ver mogelijk in de universeellader. Als u te veel kracht gebruikt, krullen de randen om. 7 Controleer of u niet te veel afdrukmateriaal hebt geladen. De stapel moet gemakkelijk onder de stapelhoogtebegrenzing passen. Als u een te hoge stapel laadt of de stapel te ver naar binnen duwt, krult het afdrukmateriaal om. Afdrukmateriaal laden 62 8 Schuif de breedtegeleider naar links totdat deze licht tegen het afdrukmateriaal drukt. Let op dat het afdrukmateriaal niet buigt. Afdrukmateriaal laden 63 De universeellader Nadat u het afdrukmateriaal in de universeellader hebt geladen, selecteert u de papierbron vanuit de toepassing waarmee u afdrukt. Vervolgens selecteert u het papierformaat en de papiersoort in de toepassing en op het bedieningspaneel. U stelt het bedieningspaneel als volgt in: 1 Controleer of het menu-item PAPIERFORMAAT voor de universeellader (Formaat MF-lader) is ingesteld op het juiste formaat voor het papier, de enveloppen of het andere afdrukmateriaal dat u laadt. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie over deze instelling. 2 Controleer of het menu-item PAPIERSOORT voor de universeellader (Papsrt MF-lader) is ingesteld op de juiste waarde voor het afdrukmateriaal dat u laadt. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie over deze instelling. 3 Druk op Start om terug te keren naar de status Gereed. OPMERKING: De waarden die u met het bedieningspaneel instelt, kunnen worden overschreven door de instellingen in de software. Afdrukmateriaal laden 64 De universeellader sluiten 1 Verwijder het afdrukmateriaal uit de universeellader. 2 Duw de metalen balk recht naar binnen om de universeellader in te klappen tot de kortste stand. 3 Sluit de klep van de universeellader. Afdrukmateriaal laden 65 Enveloppenlader Richtlijnen · Laad nooit enveloppen van verschillende formaten tegelijk in de enveloppenlader. · U bereikt de beste resultaten als u hoogwaardig afdrukmateriaal gebruikt dat speciaal is ontworpen voor laserprinters. Raadpleeg "Richtlijnen voor enveloppen" op pagina 36 voor meer informatie. · Plaats geen voorwerpen op de enveloppenlader. Oefen geen kracht uit op de enveloppenlader. Afdrukmateriaal laden 66 Enveloppen laden in de enveloppenlader U kunt de enveloppensteun in drie standen zetten: · Geheel gesloten (naar binnen geduwd) voor korte enveloppen; · In de middelste stand uitgetrokken voor enveloppen met een gemiddelde lengte; · Geheel open (volledig uitgetrokken) voor lange enveloppen. 1 Zet de enveloppensteun voorzichtig in de juiste stand voor het formaat van de enveloppen die u wilt laden. Afdrukmateriaal laden 67 2 Schuif het envelopgewicht naar boven. 3 Kantel het envelopgewicht en beweeg het weer terug naar de printer. Het gewicht blijft nu op zijn plaats. 4 Schuif de enveloppengeleider helemaal naar rechts. Afdrukmateriaal laden 68 5 Buig de stapel enveloppen enkele malen. 6 Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. Zo voorkomt u dat de randen van de enveloppen aan elkaar blijven zitten en zorgt u ervoor dat de enveloppen goed worden ingevoerd. OPMERKING: Als u enveloppen laadt, mag u de maximale stapelhoogte van 64, 7 mm niet overschrijden. [. . . ] · Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. · Neem contact op met de leverancier van het apparaat of met een serviceverlenende instantie voor meer suggesties. OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor interferentie in de ontvangst van radio of televisie die wordt veroorzaakt door het gebruik van een andere dan de aanbevolen kabel of door ongeoorloofde wijzigingen of modificaties aan het apparaat. Ongeoorloofde wijzigingen of modificaties aan het apparaat kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet meer gerechtigd is het apparaat te gebruiken. Informatie over de printer 127 OPMERKING: Voor een digitaal apparaat van klasse B is het gebruik van een goed afgeschermde en geaarde kabel, zoals de kabel van Lexmark met artikelnummer 1329605, noodzakelijk om te voldoen aan de FCC-voorschriften met betrekking tot elektromagnetische interferentie. Het gebruik van een vervangende kabel die niet op de juiste wijze is afgeschermd en geaard, kan leiden tot een overtreding van de FCC-voorschriften. Eventuele vragen over deze verklaring kunt u richten aan: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. (606) 232-3000 Industry Canada Compliance Statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian InterferenceCausing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Informatie over de printer 128 Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG) Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 89/336/EEC en 72/23/EEC van de Commissie van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten in de lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit en de veiligheid van elektrische apparaten die zijn ontworpen voor gebruik binnen een bepaald spanningsbereik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK OPTRA T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK OPTRA T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag