Gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA E310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA E310. Wij hopen dat dit LEXMARK OPTRA E310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK OPTRA E310 te teleladen.


LEXMARK OPTRA E310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2049 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK OPTRA E310 ANNEXE 1 (2374 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 TECHNICAL REFERENCE (2648 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 (2427 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 ANNEXE 1 (2025 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 annexe 1 (2427 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 TECHNICAL REFERENCE (2648 ko)
   LEXMARK OPTRA E310 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK OPTRA E310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eerste uitgave (januari 1999) De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Het lampje Druk op knop brandt niet wanneer Parallel protocol is ingesteld op Standaard. Druk kort op de knop om de instelling (Fastbytes, Standaard) te wijzigen. Druk dubbel op de knop om naar het volgende menuitem, PPDS geactiveerd, te schuiven. Houd de knop ingedrukt om een instelling te selecteren en op te slaan voor dit menu. Wanneer de instelling wordt opgeslagen, blijven alle indicatielampjes op het bedieningspaneel ongeveer twee seconden branden. Schakel de printer uit om de configuratiemodus af te sluiten. Fabrieksinstelling Fastbytes 72 Bijlage B: Geavanceerd problemen oplossen Status printerlampjes in configuratiemodus: Status printer: De instelling PPDS geactiveerd is uitgeschakeld. Schakel PPDS geactiveerd in wanneer u werkt in toepassingen die de PPDS-gegevensstroom gebruiken. Druk dubbel op de knop om naar het volgende menuitem, Automatisch HRNR/NRHR, te schuiven. Houd de knop ingedrukt om een instelling te selecteren en op te slaan voor dit menu. Wanneer de instelling wordt opgeslagen, blijven alle indicatielampjes op het bedieningspaneel ongeveer twee seconden branden. Schakel de printer uit om de configuratiemodus af te sluiten. Fabrieksinstelling Uit Bijlage B: Geavanceerd problemen oplossen 73 Status printerlampjes in configuratiemodus: HRNR/NRHR Status printer: De instelling Automatisch HRNR/NRHR is uitgeschakeld. Hoe de printer het einde van een regel opmaakt, is afhankelijk van het gebruikte computersysteem. Gebruik deze instelling om te bepalen of de printer automatisch een harde return (HR) uitvoert na een nieuwe regel (NR) of een nieuwe regel uitvoert na een harde return. Als het lampje Druk op knop niet brandt, zijn de instellingen voor automatische HR na NR en automatische NR na HR uitgeschakeld Als het lampje Druk op knop brandt, is de instelling voor automatische HR na NR ingeschakeld en de instelling voor automatische NR na HR uitgeschakeld Als het lampje Druk op knop knippert, is de instelling voor automatische HR na NR uitgeschakeld en de instelling voor automatische NR na HR ingeschakeld Druk kort op de knop om door de instellingen voor dit menu-item te schuiven. Druk dubbel op de knop om naar het volgende menuitem, Parallelle modus 1, te schuiven. Houd de knop ingedrukt om een instelling te selecteren en op te slaan voor dit menu. Wanneer de instelling wordt opgeslagen, blijven alle indicatielampjes op het bedieningspaneel ongeveer twee seconden branden. Schakel de printer uit om de configuratiemodus af te sluiten. Fabrieksinstelling Uit 74 Bijlage B: Geavanceerd problemen oplossen In deze illustratie ziet u de instellingen van het bedieningspaneel in de configuratiemodus wanneer er een indicatielampje knippert. In de volgende tabellen wordt de functie van elke instelling beschreven. Status printerlampjes in configuratiemodus: Status printer: De instelling Parallelle modus 1 is ingeschakeld. Met deze instelling schakelt u de afstopweerstanden voor de signalen van de parallelle poort in of uit. Dit is nuttig voor computers met open collector-uitgangen voor de signalen van de parallelle poort. Stel Parallelle modus 1 in op Aan om de weerstanden uit te schakelen of op Uit om de weerstanden in te schakelen. [. . . ] Een verzameling regels waarmee de communicatie en de gegevensoverdracht tussen twee of meerdere apparaten wordt beheerd. Definities M macro. Verschillende opdrachten die worden samengebracht in een groep en tijdelijk of permanent worden opgeslagen in het printergeheugen. Een printerhulpprogramma dat gebruikmaakt van de bidirectionele communicatie-mogelijkheid van de printer en dat continu de printerstatus aangeeft. U kunt met dit programma ook meerdere printers configureren vanuit n installatiebestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK OPTRA E310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK OPTRA E310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag