Gebruiksaanwijzing LEXMARK N4000E PRINT SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK N4000E PRINT SERVER. Wij hopen dat dit LEXMARK N4000E PRINT SERVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK N4000E PRINT SERVER te teleladen.


LEXMARK N4000E PRINT SERVER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (164 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK N4000E PRINT SERVER SETUP SHEET (434 ko)
   LEXMARK N4000E PRINT SERVER SETUP SHEET (1.58 MB) (434 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK N4000E PRINT SERVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indd 5 5/8/08 12:24:30 NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals: Uw Dyson apparaat gebruiken LET OP: 1. Gebruik bij muurmontage van de oplader altijd de geschikte ophangmaterialen voor uw muurtype. Controleer of er zich geen buizen of bedrading direct achter het montage/boorgebied bevinden. [. . . ] Zorg ervoor dat het apparaat bij gebruik en plaatsing in de oplader rechtop blijft. Houd rekening met het volgende: • Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpline wordt geadviseerd. € Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en in de auto. Niet gebruiken in een rijdende auto en wanneer u zelf achter het stuur zit. € Druk het mondstuk niet met veel kracht naar beneden tijdens het gebruik van het apparaat; dit kan tot beschadigingen leiden. € Als de motor oververhit raakt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat ten minste een uur afkoelen en controleer op blokkades voordat u het opnieuw gebruikt. € Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen. Veiligheidsinstructies voor accu’s Gebruik uitsluitend Dyson accu’s en de Dyson oplader voor deze machine. De accu is een afgedichte unit en brengt onder normale omstandigheden geen veiligheidsrisico’s met zich mee. In het onwaarschijnlijke geval dat er vloeistof uit de accu lekt, raak de vloeistof dan niet aan en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: Huidcontact – kan irritatie veroorzaken. Weggooien – draag handschoenen om de accu te hanteren en gooi de accu direct weg conform de plaatselijke bepalingen en regels. PAS OP – De accu in dit apparaat kan bij incorrect gebruik het risico van brand of chemische brandwonden met zich meebrengen. Haal de accu niet uit elkaar, veroorzaak geen kortsluiting, verhit de accu niet boven 212º F (100º C ) en steek deze niet in brand. Vervang de accu uitsluitend door een Dyson accu; gebruik van andere accu’s kan het risico van brand of explosie met zich meebrengen. Gooi het accupack veilig weg in overeenstemming met de plaatselijke regels. [. . . ] Gooi het accupack veilig weg in overeenstemming met de plaatselijke regels. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudafval behandeld mag worden. In plaats daarvan moet het overgedragen worden aan het toegewezen recyclecentrum voor electronisch afval in uw regio. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK N4000E PRINT SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK N4000E PRINT SERVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag