Gebruiksaanwijzing LEXMARK MARKNET MARKNET INTERNAL PRINT SERVER QUICK START

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK MARKNET. Wij hopen dat dit LEXMARK MARKNET handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK MARKNET te teleladen.


LEXMARK MARKNET MARKNET INTERNAL PRINT SERVER QUICK START: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK MARKNET MARKNET EXTERNAL PRINT SERVER QUICK START (1000 ko)
   LEXMARK MARKNET MARKNET EXTERNAL PRINT SERVER QUICK START (1.08 MB) (1000 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK MARKNETMARKNET INTERNAL PRINT SERVER QUICK START

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals: 1. aCHTUNG UM DIE GEFAHR EINES FEUERS , STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN zu vermeiden: WAARSCHUWING OM HET RISICO VAN BRAND , ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN: 1. Deze kruimelzuiger en oplader van Dyson zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door jonge kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht en na instructies van een persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de kruimelzuiger of oplader en die ervoor zorgt dat de kruimelzuiger veilig wordt gebruikt en opgeladen. De kruimelzuiger van Dyson dient niet buiten, in een badkamer of binnen 3 meter afstand van een zwembad te worden geïnstalleerd, opgeladen of gebruikt. [. . . ] € Als de motor oververhit raakt, wordt de Dyson kruimelzuiger automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat ten minste een uur afkoelen en controleer op blokkades, voordat u het opnieuw gebruikt. € Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen. Als een onderdeel van de Dyson stofzuiger verstopt raakt, kan het apparaat oververhit raken en wordt het automatisch uitgeschakeld. Mocht dit gebeuren, schakel de Dyson stofzuiger dan uit en laat deze afkoelen voordat u probeert de filter te controleren of op blokkades te controleren. Gebruik of bewaar de Dyson stofzuiger niet bij een temperatuur onder de 3° C. Zorg ervoor dat de Dyson stofzuiger vóór gebruik op kamertemperatuur is. Falls Ihr Staubsauger gewartet werden muss, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline an, sodass wir die möglichen Optionen besprechen können. Knipperend licht - minder dan 1 minuut vermogen beschikbaar / accu volledig leeg. 20 Het doorzichtige stofreservoir leegmaken WAARSCHUWING: • Zet de Dyson kruimelzuiger uit en koppel hem los van de oplader voordat u het doorzichtige stofreservoir leegmaakt. € Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt – vul het reservoir niet verder. € Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding. € Blokkades – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van blokkades van uw kruimelzuiger die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www. € Gebruik van de kruimelzuiger voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik. € Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn. • Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires. € Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn). € Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd. € Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met Dyson de Dyson Klantenservice in Nederland op: 020-521 98 90. De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum). € U dient uw aankoopbewijs/afleverbewijs te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw stofzuiger kan worden verricht. € Door reparatie of vervanging van uw kruimelzuiger wordt de garantieperiode niet verlengd. [. . . ] REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN LEXMARK APPARAAT Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson kruimelzuiger wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen. AFVALINFORMATIE Dit product moet niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het overgedragen worden aan het toegewezen recyclecentrum voor elektronisch afval in uw regio of een faciliteit toegewezen door de winkel waar u het product of vervangingsproduct hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK MARKNET

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK MARKNET zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag