Gebruiksaanwijzing LEXMARK INTERACT S600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK INTERACT S600. Wij hopen dat dit LEXMARK INTERACT S600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK INTERACT S600 te teleladen.


LEXMARK INTERACT S600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK INTERACT S600 ANNEXE 2 (4155 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 annexe 1 (990 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 QUICK REFERENCE (605 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 (4169 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 ANNEXE 2 (4179 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 annexe 1 (963 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 NETWORK GUIDE (162 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 QUICK REFERENCE (605 ko)
   LEXMARK INTERACT S600 دليل المستخدم (4378 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK INTERACT S600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen. LET OP--KANS OP LETSEL: Het gedeelte achter de duplexklep bevat uitstekende ribben die onderdeel zijn van de papierbaan. [. . . ] Verwijder de wachtrij voor draadloos afdrukken als u de printer niet weer wilt gebruiken via een draadloze verbinding. Printer delen in een Windows-omgeving 1 Bereid de computers voor op het delen van de printer: a Schakel in het Configuratiescherm de optie Bestands- en printerdeling in bij Netwerk om ervoor te zorgen dat alle computers waarvoor de printer wordt gebruikt, toegankelijk zijn. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor informatie over het inschakelen van Bestands- en printerdeling. b Installeer de printersoftware op alle computers waarvoor de printer wordt gebruikt. 2 Identificeer de printer: a Ga als volgt te werk op de computer die is aangesloten op de printer: 1 Klik op of op Start en klik op Uitvoeren. 2 Typ control printers in het vak Zoekopdracht of Uitvoeren. Netwerk 86 3 Druk op Enter of klik op OK. De printermap wordt geopend. b Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer. c Klik op Delen of Printereigenschappen. d Selecteer Deze printer delen of Gedeeld als op het tabblad Delen en geef een duidelijk herkenbare naam op. e Klik op OK. 3 Zoek de printer vanaf de externe computer: Opmerking: de externe computer is de computer die niet is aangesloten op de printer. a Voer een van de volgende handelingen uit: 1 Klik op of op Start en klik op Uitvoeren. 3 Druk op Enter of klik op OK. De printermap wordt geopend. b c d e f Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer. Typ de UNC-naam voor de poort (Universal Naming Convention; uniforme naamgevingsregels). Deze bestaat uit de naam van de server en de naam van de printer die is opgegeven in stap 2 op pagina 86 De naam moet de volgende notatie hebben: \\server\printer. g Klik op OK. i Controleer of de nieuwe poort is geselecteerd op het tabblad Poorten en klik op Toepassen. De nieuwe poort wordt weergegeven bij de naam van de printer. j Klik op OK. Printer delen in een Macintosh-omgeving 1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu. 4 Dubbelklik op Printer delen met andere Mac OS X-gebruikers als u andere Macintosh-computers met Mac OS X 10. 3 of hoger op het netwerk toegang wilt geven tot een printer die is aangesloten op uw Macintosh-computer. of Dubbelklik op Printers delen met Windows-gebruikers als u Windows-computers op het netwerk toegang wilt geven tot een printer die is aangesloten op uw Macintosh-computer. 5 Volg de aanwijzingen op het scherm. Opmerking: Windows-gebruikers moeten de Windows-documentatie raadplegen voor informatie over het toevoegen van een netwerkprinter die is aangesloten op een Macintosh-computer. Netwerk 87 Veelgesteld vragen over netwerken Wat is Wi-Fi Protected Setup? Wi-Fi Protected Setup (WPS) is een eenvoudige en veilige configuratie waarmee u een draadloos thuisnetwerk kunt opzetten en netwerkbeveiliging kunt inschakelen zonder kennis van de Wi-Fi-technologie. Het is niet langer nodig om voor netwerkapparaten de netwerknaam (SSID) en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord te configureren. Opmerking: WPS ondersteunt alleen netwerken die communiceren via draadloze toegangspunten (draadloze routers). De printer ondersteunt de volgende verbindingsmethoden voor draadloze netwerken: · Pincode: bij deze methode wordt de pincode van de printer ingesteld bij de draadloze instellingen van het draadloze toegangspunt. · Configuratie met drukknop: hierbij moeten binnen een bepaalde periode een knop op de printer en een knop op het draadloze apparaat worden ingedrukt. Zoek naar de volgende aanduiding om na te gaan of uw draadloze toegangspunt geschikt is voor WPS: U vindt deze WPS-logo's aan de zijkant, achterkant of bovenkant van uw draadloze toegangspunt. Raadpleeg de documentatie bij het draadloze toegangspunt of neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over de toegang tot de draadloze instellingen en het bepalen of uw draadloze toegangspunt geschikt is voor WPS. Waar kan ik mijn WEP-sleutel of WPA-wachtwoord vinden? De WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord voor het draadloze netwerk kunt u vinden in de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt of de draadloze router. De meeste toegangspunten hebben een webpagina die u kunt openen met een webbrowser. U kunt de informatie in de handleiding vinden als uw toegangspunt of router de standaardinstellingen gebruikt. Als iemand anders uw netwerk voor u heeft geconfigueerd, heeft deze persoon de informatie mogelijk genoteerd in de handleiding. [. . . ] De CE-markering geeft aan dat het product aan deze richtlijnen voldoet. Gebruik van het product is toegestaan in alle landen van de EU en EVA, maar is beperkt tot gebruik binnenshuis. De fabrikant van dit product is: Lexmark International, Inc. , 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. De gemachtigde vertegenwoordiger is: Lexmark International Technology Hungária Kft. , 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de richtlijnen kan worden opgevraagd bij de gemachtigde vertegenwoordiger. Cesky Dansk Spolecnost Lexmark International, Inc. tímto prohlasuje, ze výrobek tento výrobek je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK INTERACT S600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK INTERACT S600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag