Gebruiksaanwijzing LEXMARK IMAGEQUICK OPTION ONLINE INFORMATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK IMAGEQUICK OPTION. Wij hopen dat dit LEXMARK IMAGEQUICK OPTION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK IMAGEQUICK OPTION te teleladen.


LEXMARK IMAGEQUICK OPTION ONLINE INFORMATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK IMAGEQUICK OPTION TECHNICAL REFERENCE (286 ko)
   LEXMARK IMAGEQUICK OPTION CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK IMAGEQUICK OPTION TECHNICAL REFERENCE (286 ko)
   LEXMARK IMAGEQUICK OPTION CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK IMAGEQUICK OPTIONONLINE INFORMATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het serienummer vindt u op het typeplaatje dat zich aan de onderkant van het product bevindt. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende VorsichtsmaSnahmen beachtet werden, einschlieSlich der Folgenden: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING EN OP HET APPARAAT ALVORENS DIT TE GEBRUIKEN Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende: ES IT/ch INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA INCLUIDAS EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO. Der Gebrauch durch diese Personen ist nur zulässig unter Beaufsichtigung oder Anleitung durch eine aufsichtsberechtigte Person, die für die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen Sorge trägt. WAARSCHUWING OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN: Dit Dyson apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat het veilig wordt gebruikt. [. . . ] Veeg bij gebruik in een garage na het stofzuigen de basisplaat en bal af met een droge doek om eventueel zand, vuil of steentjes te verwijderen die kwetsbare vloeren zouden kunnen beschadigen. Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst. Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen. Gebruik het apparaat niet om scherpe, harde objecten, klein speelgoed, spelden, paperclips enzovoort op te zuigen. Bij het stofzuigen van bepaalde tapijten kunnen kleine ontladingen van statische elektriciteit optreden in het doorzichtige stofreservoir of de buis. Steek geen handen of voorwerpen in het doorzichtige stofreservoir tenzij u dit eerst hebt geleegd en uitgespoeld met koud water om enig effect hiervan te minimaliseren (zie ‘Het doorzichtige stofreservoir reinigen’). De krachtige zuigkracht kan de slang doen ‘terugslaan’ – wees voorzichtig. Voor het stofzuigen van sterk gepolijste vloeren, zoals hout of linoleum, dient u eerst te controleren of de onderkant van het vloerhulpstuk en de borstelharen vrij zijn van vreemde objecten die krassen kunnen veroorzaken. Druk niet te hard op het vloerhulpstuk tijdens het gebruik van de stofzuiger; dit kan tot beschadigingen leiden. Laat de reinigingskop niet op één plaats staan op kwetsbare vloeren. Op met was behandelde vloeren kan de beweging van de reinigingskop een ongelijkmatige glans veroorzaken. Verwijder om toegang te krijgen tot de flexibele inspectieslang onder het doorzichtige stofreservoir, eerst het doorzichtige stofreservoir (zie boven). Falls Ihr Staubsauger gewartet werden muss, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline an, sodass wir die möglichen Optionen besprechen können. Die durch die Garantie gebotenen Vorteile sind ergänzend und haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen festgelegten Rechte als Konsument. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte. Lieferschein vorlegen, bevor sämtliche Arbeiten Falls Sie uns Angaben über eine dritte Person zukommen lassen, bestätigen Sie, dass diese Sie dazu benannt hat, in Ihrem Namen zu handeln, dass diese der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten, einschliesslich sensitiver persönlicher Daten, zugestimmt hat und dass Sie diese über Ihre Identität sowie die Zwecke, für die diese Daten benutzt werden, in Kenntnis gesetzt haben. Sie haben das Recht, eine Kopie der Angaben, die uns über Sie zur Verfügung stehen, zu erhalten (für die wir ggf. Ch • • • • • CONTROLEREN OP BLOKKADES • • ZUSAMMENFASSUNG NL/BE UW LEXMARK APPARAAT GEBRUIKEN Lees de ‘Belangrijke veiligheidsinstructies’ in deze Dyson Gebruikshandleiding voordat u verder gaat. Trek de bovenkant van de flexibele inspectieslang weg van de inlaat naast de bal (verwijder niet het eind naast de verbinding voor de hoofdslang). € • • • Dit apparaat is uitgerust met een thermische uitschakelfunctie die zichzelf automatisch terugzet. grotere voorwerpen kunnen de hulpstukken of inlaat van de buis blokkeren. Als een onderdeel geblokkeerd raakt, kan het apparaat oververhit raken en wordt het automatisch uitgeschakeld. [. . . ] Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de Dyson Klantenservice: 078/15 09 80. De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum). U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw stofzuiger kan worden verricht. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK IMAGEQUICK OPTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK IMAGEQUICK OPTION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag