Gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 4227

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 4227. Wij hopen dat dit LEXMARK FORMS PRINTER 4227 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK FORMS PRINTER 4227 te teleladen.


LEXMARK FORMS PRINTER 4227 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1048 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK FORMS PRINTER 4227 annexe 2 (1778 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK FORMS PRINTER 4227

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Doeleinden van gebruik Dit gereedschap is bedoeld voor het boren en het indraaien van schroeven in hout, metaal en plastic. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, aandachtig door alvorens de acculader in gebruik te nemen. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken. [. . . ] Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of hoger. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen. Laad de nikkel-metaalhydride accu op telkens wanneer u hem langer dan zes maanden niet hebt gebruikt. Denk eraan dat dit gereedschap altijd gebruiksklaar is, omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Houd het gereedschap bij de geïsoleerde handgrepen vast wanneer u boort op plaatsen waar het gereedschap met verborgen elektrische bedrading in aanraking kan komen. Door contact met een onder spanning staande draad, zullen ook de niet-geïsoleerde metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan en zal de gebruiker een elektrische schok krijgen. Controleer of er zich niemand beneden bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gaat gebruiken. Raak de boor of het werkstuk niet aan onmiddellijk na het gebruik; deze kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken. Alvorens met het eigenlijke werk te beginnen, moet u het geschikte draaimoment bepalen door een proefschroef in uw werkstuk of in een ander stuk van hetzelfde materiaal te schroeven. OPMERKING: Gebruik het gereedschap niet met de stelring ingesteld tussen het cijfer 16 en de A markering. Houd de ring vast en draai de bus naar links om de klauwen van de boorkop te openen. Houd daarna de ring weer stevig vast en draai de bus naar rechts om de boorkop vast te zetten. Om de boor te verwijderen, houdt u de ring vast en draait u de bus naar links. 7) Plaats de punt van de schroefbit in de schroefkop en oefen druk op het gereedschap uit. Nominale diameter van houtschroef (mm) 3, 1 3, 5 3, 8 4, 5 4, 8 5, 1 5, 5 5, 8 6, 1 Aanbevolen diameter van voorboorgat (mm) 2, 0 – 2, 2 2, 2 – 2, 5 2, 5 – 2, 8 2, 9 – 3, 2 3, 1 – 3, 4 3, 3 – 3, 6 3, 6 – 3, 9 4, 0 – 4, 2 4, 2 – 4, 4 LET OP: • Door overmatige druk op het gereedschap uit te oefenen verloopt het boren niet sneller. Integendeel, teveel druk op het gereedschap zal alleen maar de boorpunt beschadigen, de prestatie van het gereedschap verminderen en de gebruiksduur verkorten. € Wanneer de boor uit het gaatje tevoorschijn komt, wordt een enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap en op de boor. Houd daarom het gereedschap stevig vast en wees op uw hoede wanneer de boor door het werkstuk begint te dringen. € Wanneer de boor klemraakt, keert u met de omkeerschakelaar de draairichting om, om de boor uit het gaatje te krijgen. [. . . ] ONDERHOUD LET OP: Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is losgekoppeld vooraleer onderhoud uit te voeren aan het gereedschap. Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar voor persoonlijke verwonding. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK FORMS PRINTER 4227

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK FORMS PRINTER 4227 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag