Gebruiksaanwijzing LEXMARK E360D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK E360D. Wij hopen dat dit LEXMARK E360D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK E360D te teleladen.


LEXMARK E360D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK E360D NASLAGKAART (356 ko)
   LEXMARK E360D QUICK REFERENCE (1599 ko)
   LEXMARK E360D INSTALLATIEKAART (757 ko)
   LEXMARK E360D CLEARING JAMS GUIDE (997 ko)
   LEXMARK E360D TROUBLESHOOTING GUIDE (366 ko)
   LEXMARK E360D (3143 ko)
   LEXMARK E360D SETUP SHEET (757 ko)
   LEXMARK E360D QUICK REFERENCE (355 ko)
   LEXMARK E360D CLEARING JAMS GUIDE (997 ko)
   LEXMARK E360D TROUBLESHOOTING GUIDE (366 ko)
   LEXMARK E360D دليل المستخدم (3307 ko)
   LEXMARK E360D المرجع السريع (396 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK E360D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark E360d en E360dn Serie Gebruikershandleiding Mei 2008 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informatie zoeken over de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Printerconfiguraties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Informatie over het bedieningspaneel van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De standaarduitvoerlade en papierstop gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Extra installatie-opties voor de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Interne opties installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Beschikbare interne opties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Klep van systeemkaart openen voor installatie van interne opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Geheugenkaart installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Met 'Tussen exemplaren' voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als Sorteren is ingesteld op Aan. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (na alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). · Met Between Jobs (Tussen taken) voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken. · Met Between Pages (Tussen pagina's) voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen. Printermenu's 80 Menu-item Bron scheid. pags Tray <x> (Lade <x>) Universeellader Beschrijving Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op. Opmerkingen: · Tray 1 (Lade 1) (standaardlade) is de standaardinstelling. · Universeelladers wordt alleen weergegeven als de optie wordt ondersteund op de printer en als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette. N per vel (pagina's-zijde) Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden afgedrukt moeten worden op één zijde van een vel papier. Aan 2 per vel Opmerkingen: 3 per vel · Off (Uit) is de standaardinstelling. 4 per vel · Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt. 6 per vel 9 per vel 12 per vel 60 per vel N per vel (stand) Horizontal (Horizontaal) Omgekeerd horizontaal Omgekeerd verticaal Verticaal Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's als u N per vel (pagina's-zijden) gebruikt Opmerkingen: · Horizontal (Horizontaal) is de standaardinstelling. · De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend). Hiermee stelt u de afdrukstand in van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt. Opmerkingen: Afdrukstand Automatisch Liggend Staand · Auto (Autom. ) is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend. · Voor Liggend wordt de lange zijde gebruikt. · Voor Staand wordt de korte zijde gebruikt. N per vel (rand) Geen Effen De printer drukt een rand af rond elk paginabeeld wanneer u N per vel (rand) gebruikt. Opmerking: Geen is de standaardinstelling. Menu Kwaliteit Menu-item Afdrukresolutie 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Beeldkwal. 2400 Beschrijving Hiermee stelt u de resolutie in van de afgedrukte uitvoer. Opmerking: 600 dpi is de standaardfabrieksinstelling. Printermenu's 81 Menu-item Tonerintensiteit 1-10 Beschrijving Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. · Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner. Fine Lines-verbetering Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en Uit stroomdiagrammen. · Als u Fine Lines-verbetering wilt instellen in Windows opent u een document en klikt u op File (Bestand) Print (Afdrukken). Klik vervolgens op Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties) of Setup (Instellen). Voor Macintosh-gebruikers: selecteer File (Archief)> Print (Druk af) en pas de instellingen aan in het dialoogvenster voor afdrukken en de pop-upmenu's. · Als u Fine Lines-verbetering wilt instellen via de Embedded Web Server, geeft u het IPadres van de netwerkprinter op in een browservenster. Grijscorrectie Automatisch Aan Pixelversterking Aan Lettertypen Horizontaal Verticaal Beide richtingen Helderheid -6-6 Contrast 0-5 Hier kunt u bepalen of u grijscorrectie wilt toepassen op grijze afbeeldingen die u afdrukt. [. . . ] Deze Softwarelicentieovereenkomst is van toepassing op updates van of aanvullingen op het originele Softwareprogramma die worden geleverd door Lexmark tenzij Lexmark andere voorwaarden levert samen met de update of aanvulling. 10 DUUR. Deze Softwarelicentieovereenkomst is van kracht tenzij deze wordt beëindigd of afgewezen. U mag deze licentie op elk gewenst moment afwijzen of beëindigen door alle exemplaren van het Softwareprogramma te vernietigen, samen met alle aanpassingen, documentatie en samengevoegde gedeelten in welke vorm dan ook, of zoals anderszins hierin beschreven. Lexmark mag uw licentie na kennisgeving beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Softwarelicentieovereenkomst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK E360D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK E360D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag