Gebruiksaanwijzing LEXMARK E220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK E220. Wij hopen dat dit LEXMARK E220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK E220 te teleladen.


LEXMARK E220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (868 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK E220 annexe 1 (1335 ko)
   LEXMARK E220 annexe 2 (2037 ko)
   LEXMARK E220 SETUP GUIDE (1021 ko)
   LEXMARK E220 QUICK REFERENCE (327 ko)
   LEXMARK E220 USER'S REFERENCE (1273 ko)
   LEXMARK E220 INFORMATION UPDATE (103 ko)
   LEXMARK E220 NASLAGKAART (120 KB) (117 ko)
   LEXMARK E220 BIJGEWERKTE INFORMATIE (100 KB) (103 ko)
   LEXMARK E220 Setup Guide (1021 ko)
   LEXMARK E220 Reference Guide (103 ko)
   LEXMARK E220 Quick Reference (327 ko)
   LEXMARK E220 USER'S REFERENCE (1273 ko)
   LEXMARK E220 INFORMATION UPDATE (103 ko)
   LEXMARK E220 CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK E220 INFORMATION UPDATE SEPT. 2003 (103 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK E220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] E220 Printer Installatiehandleiding September 2003 www. lexmark. com Uitgave: september 2003 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Ga naar "Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren" op pagina 29. Parallelle kabel Voor een parallelle poort is een IEEE-1284 compatibele kabel vereist, zoals de Lexmark-kabel met artikelnummer 1329605 (3 m) of 1427498 (6 m). Kabels aansluiten 28 Stap 7: Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren Een lokale printer is een printer die op uw computer is aangesloten via een USB-kabel of parallelle kabel. Voor Windows-besturingssystemen kunt u de hardware-wizard en de cd-rom Drivers gebruiken om de printerstuurprogramma's te installeren. Start de cd-rom en volg de instructies om de printersoftware te installeren. Een printerstuurprogramma is software die voor de communicatie tussen de computer en de printer zorgt. De procedure voor het installeren van stuurprogramma's is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Selecteer uw besturingssysteem en kabel uit de volgende tabel voor installatie-instructies. Besturingssysteem Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 Windows NT 4. x Windows 95 Kabel USB* of parallel USB* of parallel USB* of parallel USB* of parallel Ga naar pagina . . . 31 31 32 33 34 34 Alleen parallel Alleen parallel *Als u een USB-printerkabel aansluit terwijl de printer en de computer zijn ingeschakeld, wordt de hardware-wizard van Windows onmiddellijk gestart. Zoek de instructies voor uw besturingssysteem en gebruik deze om de plugand-play-schermen te doorlopen. Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren 29 Besturingssysteem Macintosh UNIX/Linux Kabel Alleen USB Alleen USB Ga naar pagina . . . 35 37 *Als u een USB-printerkabel aansluit terwijl de printer en de computer zijn ingeschakeld, wordt de hardware-wizard van Windows onmiddellijk gestart. Zoek de instructies voor uw besturingssysteem en gebruik deze om de plugand-play-schermen te doorlopen. Windows Naast de volgende instructies voor de installatie van stuurprogramma's moet u mogelijk de documentatie raadplegen die bij de computer en de Windows-software is geleverd. Vóór de installatie Sommige versies van de Windows-software bevatten al een printerstuurprogramma waardoor de installatie automatisch wordt uitgevoerd in nieuwere versies van Windows. Deze systeemstuurprogramma's werken goed voor eenvoudige afdruktaken, maar bieden minder functionaliteit dan ons verbeterde speciale stuurprogramma. Om alle functies van het speciale stuurprogramma te kunnen gebruiken, installeert u het speciale stuurprogramma met behulp van de cd-rom Drivers die met de printer is meegeleverd. Stuurprogramma's zijn ook beschikbaar in softwarepakketten die u kunt downloaden van de website van Lexmark, op www. lexmark. com. Opmerking: Als u het speciale stuurprogramma installeert, vervangt dit het systeemstuurprogramma. Een afzonderlijk printerobject wordt gemaakt en wordt weergegeven in de map Printers. Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren 30 Gebruik van Windows Me met een USB-kabel of parallelle kabel Opmerking: Voor de professionele versie van Windows XP geldt dat u moet beschikken over beheerderstoegang om de printerstuurprogramma's op de computer te installeren. Ga als volgt te werk als het scherm Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven: 1 2 Plaats de cd-rom Drivers in de cd-romspeler. Navigeer naar de locatie van het printerstuurprogramma op de cd-rom Drivers en klik dan op Volgende. D:\drivers\win_2000\ 3 Negeer de twee volgende meldingen en klik op Toch doorgaan. Alle benodigde bestanden worden door de wizard gekopieerd en het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Druk een testpagina af om de installatie van de printer te controleren. 4 5 a Klik op Start Instellingen Printers. b Selecteer de printer die u zojuist hebt geïnstalleerd. De installatie van de printer is voltooid wanneer de testpagina met succes is afgedrukt. Gebruik van Windows 2000 met een USB-kabel of parallelle kabel Opmerking: Om printerstuurprogramma's op de computer te installeren moet u over beheerderstoegang beschikken. Ga als volgt te werk als het scherm Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven: 1 2 3 4 Plaats de cd-rom Drivers in de cd-romspeler. Selecteer Zoeken naar een geschikt stuurprogramma en klik op Volgende. Navigeer naar de locatie van het printerstuurprogramma op de cd-rom Drivers. D:\Drivers\Win_2000\ 5 Klik op Openen en vervolgens op OK. Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren 31 6 7 8 Klik op Volgende om het weergegeven stuurprogramma te installeren. [. . . ] For a complete explanation of all of the light sequences, refer to the "Understanding the operator panel lights" section of the publications CD. Raadpleeg het gedeelte Lampjes op bedieningspaneel van de cd Publications voor een volledige uitleg van alle lampjespatronen. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel 41 Termen bedieningspaneel Lampje is aan Lampje is uit Lampje knippert Lampje knippert langzaam Continue Cancel Druk op Doorgaan · Druk kort (circa één seconde) op Doorgaan om de printer opnieuw te starten. Druk tweemaal kort op Doorgaan om een foutcode weer te geven. · Druk op Annuleren · · Druk op Annuleren om de afdruktaak te annuleren. Druk op Annulerentotdat alle lampjes branden om de printer weer op de standaardwaarden in te stellen. Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel 42 De printer is gereed om gegevens te ontvangen en te verwerken. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel De printer is bezig met het ontvangen of verwerken van gegevens. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel 43 De printer wacht tot extra gegevens zijn ontvangen. Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Continue Cancel Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue Lade 1 of de optionele lade voor 250 vel is leeg of het afdrukmateriaal is niet goed ingevoerd. Continue Cancel Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel 44 Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue U wordt verzocht om een nieuw vel afdrukmateriaal in de handmatige invoer te plaatsen. Continue Cancel Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue De printer heeft een papierstoring gedetecteerd. Druk tweemaal op Doorgaan om de combinatie van lampjes weer te geven die een secundaire papierstoring aanduidt. Continue Cancel Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel 45 Ready/Data Toner Low Load Paper Paper Jam Error Press Continue De printer waarschuwt u dat de toner bijna op is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK E220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK E220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag