Gebruiksaanwijzing LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 OVERVIEW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1. Wij hopen dat dit LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 te teleladen.


LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 OVERVIEW: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SCRIPT EXAMPLES (194 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SCRIPT REFERENCE (1419 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SERVER ADMIN TOUR (4964 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 BASIC SCRIPT WRITING (927 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 INSTALLING AND GETTING STARTED WITH LDD (225 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SERVER ADMIN TOUR (5 MB) (4964 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SCRIPT EXAMPLES (194 KB) (194 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 SCRIPT REFERENCE (1.5 MB) (1419 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 BASIC SCRIPT WRITING (928 KB) (927 ko)
   LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 INSTALLING AND GETTING STARTED WITH LDD (226 KB) (225 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1OVERVIEW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen. ENB066-1 Doeleinden van gebruik Dit gereedschap is bedoeld voor het snijden in metselwerk en ijzermateriaal met gebruikmaking van de geschikte doorslijpschijf. Houdt u zich aan de wetten en regelgeving zoals die in uw land gelden met betrekking tot stof en veiligheid en gezondheid op de werkplek. Gebruik uitsluitend slijpschijven die door de fabrikant worden aanbevolen en waarvan het maximaal bedrijfstoerental minstens even hoog is als het “No Load RPM” (toerental onbelast) dat op de naamplaat van het gereedschap is vermeld. [. . . ] Laat het gereedschap een paar minuten draaien alvorens het op een werkstuk te gebruiken. Controleer het op trillingen of overmatige vibraties die door een verkeerde installatie of een slecht gebalanceerde schijf kunnen worden veroorzaakt. Deze kunnen letsel veroorzaken of ontvlambaar materiaal doen ontbranden. Houd een in goede staat verkerend brandblusapparaat gereed dicht bij de werkomgeving. Wanneer tijdens de werkzaamheid de schijf plotseling stopt, vreemde geluiden maakt of begint te trillen, schakel dan het gereedschap onmiddellijk uit. Schakel het gereedschap altijd uit en wacht totdat de schijf tot volledige stilstand is gekomen, alvorens het werkstuk te verwijderen of vast te zetten, de klemschroef vaster te zetten, de werkpositie of de snijhoek te veranderen, of de schijf te vervangen. Voor gereedschap met vergrendelknop Om het gereedschap te starten, drukt u eenvoudigweg de trekschakelaar in. Voor continu gebruik trekt u de trekschakelaar in en dan drukt u de vergrendelknop in. Om het gereedschap te stoppen vanuit de vergrendelde stand, trekt u de trekschakelaar nog verder in en dan laat u deze los. 3) Het vonkscherm is in de fabriek gemonteerd met de onderste rand tegen het voetstuk aan. Als u het gereedschap in die stand gebruikt, zullen er veel vonken in het rond vliegen. 12) Ondersteun een lang werkstuk aan beide uiteinden door blokjes van onbrandbaar materiaal, om het werkstuk op gelijke hoogte te brengen met de bovenkant van het voetstuk. Schakel het gereedschap in en wacht tot de schijf op volle snelheid is gekomen, voordat u die geleidelijk op het snijpunt laat zakken. Wanneer de schijf het werkstuk raakt, drukt u geleidelijk de handgreep omlaag om de snede te maken. Wanneer de snede voltooid is, schakelt u het gereedschap uit en WACHT U TOT DE SCHIJF VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN voordat u de handgreep terugzet in de bovenste stand. LET OP: • De juiste druk op de handgreep tijdens het snijden en de maximale snijwerking kan worden afgelezen aan de hoeveelheid vonken die wordt geproduceerd tijdens het snijden. U regelt de druk die u op de handgreep uitoefent zodanig dat er de grootste hoeveelheid vonken vrijkomt. Probeer niet om de snede te forceren door al te veel druk op de handgreep uit te oefenen. Dat kan leiden tot verminderde snijwerking, overmatige slijtage aan de schijf, en mogelijke schade aan het gereedschap, de afkortschijf of het werkstuk. 9) Door de klemhendel linksom te draaien en dan de klemmoer naar links te klappen, kunt u de schroefklem loshalen van de asschroefdraad, om de klem sneller in en uit te bewegen. Om uw werkstuk aan te grijpen, drukt u eerst de klemhendel aan zodat de klemplaat het werkstuk raakt. Klap de klemmoer naar rechts en draai dan de klemhendel rechtsom, om uw werkstuk stevig vast te klemmen. [. . . ] Geluidsniveau De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld volgens EN61029: Geluidsdrukniveau (LpA): 99 dB (A) Geluidsenergie-niveau (LWA): 109 dB (A) Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A) Draag oorbeschermers ENG900-1 ONDERHOUD LET OP: • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en niet op een stopcontact is aangesloten voordat u begint met inspectie of onderhoud. Houd de koolborstels schoon en zorg dat ze in de houders kunnen bewegen. Verwijder de versleten koolborstels, plaats een stel nieuwe en breng de koolborsteldoppen weer aan. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK DOCUMENT DISTRIBUTOR 2.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag