Gebruiksaanwijzing LEXMARK C935

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C935. Wij hopen dat dit LEXMARK C935 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C935 te teleladen.


LEXMARK C935 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3444 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C935 annexe 1 (95 ko)
   LEXMARK C935 annexe 2 (60 ko)
   LEXMARK C935 ANNEXE 3 (3784 ko)
   LEXMARK C935 MEDIA GUIDE (51 ko)
   LEXMARK C935 PRINTING GUIDE (153 ko)
   LEXMARK C935 SUPPLIES GUIDE (36 ko)
   LEXMARK C935 QUICK REFERENCE (1602 ko)
   LEXMARK C935 INSTALLATIEKAART (904 ko)
   LEXMARK C935 AANSLUITINGENGIDS (70 ko)
   LEXMARK C935 HELP BIJ SUPPLIES (37 ko)
   LEXMARK C935 HELP BIJ AFDRUKKEN (154 ko)
   LEXMARK C935 CONNECTIVITY GUIDE (66 ko)
   LEXMARK C935 MOVING THE PRINTER (55 ko)
   LEXMARK C935 HELP BIJ AFDRUKMAT. (50 ko)
   LEXMARK C935 CLEARING JAMS GUIDE (1454 ko)
   LEXMARK C935 PRINT QUALITY GUIDE (93 ko)
   LEXMARK C935 COLOR QUALITY GUIDE (58 ko)
   LEXMARK C935 TROUBLESHOOTING GUIDE (487 ko)
   LEXMARK C935 IPDS EMULATION USER€ (796 ko)
   LEXMARK C935 DE PRINTER VERPLAATSEN (55 ko)
   LEXMARK C935 SCS/TNE EMULATION USER€ (1151 ko)
   LEXMARK C935 INSTALLATIEKAART FINISHER (604 ko)
   LEXMARK C935 IPDS PRINTER AND HOST SETUP GUIDE (871 ko)
   LEXMARK C935 (3396 ko)
   LEXMARK C935 Document (66 ko)
   LEXMARK C935 annexe 1 (3396 ko)
   LEXMARK C935 ANNEXE 3 (3784 ko)
   LEXMARK C935 SETUP SHEET (904 ko)
   LEXMARK C935 MEDIA GUIDE (51 ko)
   LEXMARK C935 Printing Guide (153 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C935

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C935-serie Gebruikershandleiding April 2007 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Veiligheidsinformatie Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonlijn, aan tijdens onweer. [. . . ] Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flashgeheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed. · Als u "Niet hersteld" selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die niet zijn hersteld van de schijf verwijderd. Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat wordt toegevoegd door een flashgeheugenoptiekaart in de printer te installeren. Waarschuwing: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd. Opmerkingen: · Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende flashgeheugenoptiekaart in de printer is geïnstalleerd. · Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd. · Als u "Ja" selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd. Flash defragmenteren Nee Ja Hiermee maakt u het flashgeheugen gereed voor ontvangst van nieuwe gegevens. Waarschuwing: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt gedefragmenteerd. Opmerkingen: · Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende flashgeheugenoptiekaart in de printer is geïnstalleerd. De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven. · Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om het flashgeheugen te defragmenteren geannuleerd. · Als u "Ja" selecteert, wordt het flashgeheugen opnieuw geformatteerd nadat alle geladen bronnen in het flashgeheugen zijn overgebracht naar het printergeheugen. Nadat het flashgeheugen is geformatteerd, worden de laadbare bronnen opnieuw in het flashgeheugen geladen. Schijf formatteren Nee Ja Hiermee formatteert u de vaste schijf in de printer. Opmerkingen: · Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. De schijf moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven. · Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd. · Als u "Ja" selecteert, worden alle opgeslagen gegevens verwijderd en wordt de vaste schijf van de printer opnieuw geformatteerd. 93 Menu-item Beschrijving Schijf wissen (beveiligd) Hiermee formatteert u de vaste schijf in de printer. Nee Opmerkingen: Ja · "Nee" is de standaardinstelling. · Als u "Ja" selecteert, kunt u de gegevens op de vaste schijf niet langer herstellen, ook niet via Reverse Engineering. Takenloggegevens Afdrukken Wissen Hiermee drukt u een lijst af met alle opgeslagen takenloggegevens of verwijdert u de informatie van de vaste schijf van de printer. Opmerkingen: · Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. · Als u "Afdrukken" selecteert, wordt er een lijst met takenloggegevens afgedrukt. · Als u "Wissen" selecteert, worden alle takenloggegevens op de vaste schijf van de printer verwijderd. Takenloggegevens worden gewist wordt op het display weergegeven. · De te wissen selectie wordt alleen weergegeven als Takenloggegevens niet op MarkTrackTM is ingesteld. Hex Trace Inschakelen Hiermee kunt u de oorzaak van een afdrukprobleem opsporen. Opmerkingen: · Als "Inschakelen" is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd. · Als u Hex Trace wilt verlaten, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in. Geschatte dekking Uit Aan LCD-contrast 1­10 Hiermee wordt een schatting gegeven van het dekkingspercentage voor cyaan, magenta, geel en zwart op elke pagina. · Als u een hogere instelling selecteert, wordt het display lichter. · Als u een lagere instelling selecteert, wordt het display donkerder. LCD-helderheid 1­10 Hiermee wordt de helderheid van de achtergrondverlichting op het display aangepast. · Als u een hogere instelling selecteert, wordt het display lichter. [. . . ] Controleer <src> 121 35 Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag 122 37 Onvold. geheugen, sommige wachttaken worden niet hersteld 122 37 Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen 122 37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 122 38 Geheugen vol 122 39 Pagina is te complex om af te drukken 123 50 PPDS-lettertypefout 123 51 Flash beschadigd 123 52 Flash vol 123 53 Flash niet geformatteerd 123 54 Fout in seriële poort, optie sleuf <x> 123 54 Netwerk <x> softwarefout 124 54 Softwarefout in standaardnetwerk 123 55 Niet-ondersteunde optie in sleuf 124 56 Parallelle poort <x> uitgeschakeld 124 56 Seriële poort <x> uitgeschakeld 124 56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 124 56 USB-poort <x> uitgeschakeld 124 57 Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld 124 58 Te veel flashopties geïnstalleerd 125 58 Te veel invoerladen 125 58 Te veel schijven geïnstalleerd 124 61 Verwijder defecte schijf 125 62 Schijf vol 125 63 Schijf niet geformatteerd 125 80 Gepland onderhoud<x> 125 802. 1x-verificatie 152 82 Toneroverloopbak bijna vol 126 82 Toneroverloopbak ontbreekt 126 82 Vervang toneroverloopbak 126 84 Fc-eenheid <kleur> bijna versleten 126 84 Fc-eenheid <kleur> ontbreekt 126 84 Fc-eenheid <zwart> bijna versleten 126 84 Niet-ondersteunde fc-eenheid <kleur> 127 84 Vervang fc-eenheid <kleur> 127 84 Vervang fc-eenheid <zwart> 126 88 <kleur> toner bijna op 127 88 Vervang <kleur> toner 127 900-999 Onderhoud <bericht> 127 vanaf een apparaat met USBflashgeheugen 50 via Macintosh 47 via Windows 47 zwart-wit 54 Afdrukken 119 afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij vanaf de Macintosh-computer 49 via Windows 48 afdrukken, problemen oplossen afdrukken taak duurt heel lang 156 er komen onverwachte paginaeinden voor 158 finisher 160 fout bij lezen USB-station 155 gekruld papier 164 grote afdruktaken worden niet gesorteerd 157 laden koppelen lukt niet 157 meertalige PDF's worden niet afgedrukt 155 onjuiste marges 163 papier loopt regelmatig vast 160 taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 157 taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 157 taken in wacht worden niet afgedrukt 156 taken worden niet afgedrukt 155 vastgelopen pagina wordt niet opnieuw afgedrukt 161 verkeerde tekens worden afgedrukt 157 afdrukkwaliteit fotoconductor(s) vervangen 141 lenzen van de printkop reinigen 136 toneroverloopbak vervangen 131 afdrukkwaliteit, problemen oplossen afdruk is te donker 165 afdruk is te licht 165 donkere strepen 163 grijze achtergrond 163 herhaalde storingen 166 lage kwaliteit transparantafdruk 168 lege pagina's 162 A Aangepast <x> naam wijzigen 34 Aangepaste soorten, menu 78 aansluiten, kabels 22 Afbeelding, menu 101 afdrukken A5-papier 28 directorylijst 52 installeren, printersoftware 47 lettertypevoorbeelden, lijst 52 max. rendement 54 pagina met menuinstellingen 51, 130 pagina met netwerkinstellingen 51 Statement-papier 28 testpagina's voor afdrukkwaliteit 52 179 licht gekleurde streep, witte streep of streep met de verkeerde kleur 164 lichte tonervegen of schaduwen op de achtergrond 167 onregelmatigheden in afdruk 164 onvolledige afbeeldingen 162 scheve afdruk 166 tekens hebben gekartelde randen 162 testpagina's voor afdrukkwaliteit 161 toner laat los 167 tonervlekjes 168 verschillen in afdrukdichtheid 168 volledig gekleurde pagina's 167 afdruktaak annuleren via bureaublad Windows 53 annuleren via een Macintoshcomputer met Mac OS 9 53 annuleren via een Macintoshcomputer met Mac OSX 54 annuleren via taakbalk Windows 53 Afwerking, menu 86 Alle beveiligde taken verwijderen 115 Alles verwijderen 115 Ander formaat, menu 76 Annuleren 114 Annuleren niet beschikbaar 114 apparaat met USBflashgeheugen 50 AppleTalk, menu 112 tonercartridges 130 toneroverloopbak 131 beveiliging 802. 1x-verificatie gebruiken 152 Embedded Web Server 153 instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 151 menu's op het bedieningspaneel vergrendelen 150 ondersteuning IPSec 151 ondersteuning SNMPv3 151 printer helemaal vergrendelen 150 Beveiliging, menu 101 beveiligingsmodus 153 bewaren papier 40 supplies 129 Bezig 114 Bezig met prg. systeemcode 119 briefhoofdpapier richtlijnen 37 Buffer wordt gewist 116 buitenkant van de printer reinigen 129 beveiligingsmodus gebruiken 153 instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 151 menu's op het bedieningspaneel vergrendelen 150 ondersteuning IPSec 151 ondersteuning SNMPv3 151 printer helemaal vergrendelen 150 emissie, kennisgevingen 174, 175, 176 enveloppen plaatsen 30 richtlijnen 39 Ethernetpoort 22 etiketten richtlijnen 39 Exemplaren 115 Extra, menu 92 F fabrieksinstellingen herstellen menu's op bedieningspaneel 149 Fabrieksinstellingen worden hersteld 120 FCC-kennisgevingen 174 finisher afwerkfuncties 44 ondersteunde papierformaten 44 problemen oplossen 159 firmwarekaart installeren 17 Flash defragmenteren 115 Flash formatteren 116 Flash programmeren 119 flashgeheugenkaart installeren 17 problemen oplossen 159 fotoconductors bestellen 131 Fout lezen USB-station 116 C Configuratie U-lader, menu 75 configuraties printer 9 contact opnemen met klantenondersteuning 171 contrast aanpassen 148 Controleer <bron> papiergeleiders 114 D B bedieningspaneel 12 coderen, vaste schijf 149 codering vaste schijf uitschakelen 149 fabrieksinstellingen herstellen 149 inschakelen van menu's 148 ontgrendelen van menu's 148 uitschakelen van menu's 148 vergrendelen van menu's 148, 150 Beheer op afstand actief 119 bellen met klantenondersteuning 171 bestellen fotoconductors 131 nietcassettes 131 directorylijst afdrukken 52 display, bedieningspaneel 12 helderheid en contrast aanpassen 148 displayproblemen oplossen display geeft alleen ruitjes weer 155 display is leeg 155 DLE's uitschakelen 115 documenten afdrukken via Macintosh 47 via Windows 47 Draadloos, menu 103 G gecontroleerde afdruktaken 47 afdrukken vanaf de Macintoshcomputer 49 afdrukken via Windows 48 Geef PIN voor vergrnd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C935

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C935 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag