Gebruiksaanwijzing LEXMARK C912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C912. Wij hopen dat dit LEXMARK C912 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C912 te teleladen.


LEXMARK C912 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1746 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C912 annexe 1 (8708 ko)
   LEXMARK C912 SETUP GUIDE (2174 ko)
   LEXMARK C912 QUICK REFERENCE (370 ko)
   LEXMARK C912 USER'S REFERENCE (5707 ko)
   LEXMARK C912 NASLAGKAART (200 KB) (191 ko)
   LEXMARK C912 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C912 (2174 ko)
   LEXMARK C912 SETUP GUIDE (2174 ko)
   LEXMARK C912 Reference Guide (7072 ko)
   LEXMARK C912 Quick Reference (370 ko)
   LEXMARK C912 USER'S REFERENCE (5707 ko)
   LEXMARK C912 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C912

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C912 Installatiehandleiding Maart 2003 www. lexmark. com Nederlands Uitgave: Maart 2003 De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Druk enkele malen op Menu totdat u de mediasoort ziet die u in de lade voor zware afdrukmedia hebt geplaatst en druk vervolgens op Selecteren (Select). Gereed wordt weergegeven. Menu 2 4 Selecteren 3 Terug 9 Start 5 Stop 6 10 11 12 13 14 Universeellader vullen Opmerking: Via de universeellader kunt u maar één vel glossy papier of bannerpapier tegelijk laden. Als u meer dan één vel laadt, kan er een storing optreden. Zie pagina 38 voor informatie over de limieten voor andere soorten afdrukmedia. U kunt de universeellader met 100 vel papier vullen. U kunt de universeellader op twee manieren gebruiken: · Papierlade--U kunt normaal papier, glossy papier, etiketten, karton of andere afdrukmedia in de lader plaatsen met de bedoeling de media in de lader te laten. Handinvoer -- Stuur een afdruktaak naar de lader en geef daarbij de soort en het formaat van de media op vanaf uw computer. U wordt gevraagd om de juiste afdrukmedia te laden voordat de afdruktaak wordt verwerkt. · Papier laden 45 U vult als volgt de universeellader: 1 Open de universeellader. 2 Schuif de papiergeleiders naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt laden. Opmerking: De geleiders zijn onderling verbonden. Wanneer u een van de geleiders verplaatst, wordt de andere ook verplaatst. 3 4 Druk de metalen plaat omlaag totdat deze is vergrendeld. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. Papier laden 46 5 Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven tussen de papiergeleiders. Opmerking: Let op dat u de maximale stapelhoogte niet overschrijdt. Bij een te volle lader kunnen vellen afdrukmedia vastlopen. 6 Schuif de knop SET naar links zodat de lade wordt ontgrendeld. De lader moet eerst zijn vergrendeld voordat u deze sluit. Papier laden 47 Vullen van de hoge-capaciteitslader Opmerking: Vul de hoge-capaciteitslader altijd alleen met papier. U kunt de optionele hogecapaciteitslader met 3000 vel papier extra vullen. De papiergeleiders zijn door de fabrikant ingesteld en zijn mogelijk reeds geconfigureerd voor het papierformaat van uw keuze. 2 Controleer de positie van de papiergeleiders. Als de papiergeleiders juist zijn ingesteld voor het gewenste papierformaat, gaat u naar stap 6 op pagina 49. Is dat niet het geval, dan gaat u naar stap 3. Opmerking: De hoge-capaciteitslader moet worden aangepast voor A4- of Letter-papier. Verkeerd ingestelde papiergeleiders kunnen invoerproblemen veroorzaken. 3 Draai de duimschroeven van de linker- en rechterpapiergeleider los. Papier laden 48 4 5 6 Schuif de geleiders in de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt laden (A4 of Letter). Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. 7 Plaats het papier tegen de papiergeleiders, met de afdrukzijde naar boven. Opmerking: Let er op dat u de maximale stapelhoogte niet overschrijdt. Als u te veel afdrukmedia in de lader plaatst, kan het materiaal vastlopen in de printer. Papier laden 49 8 Druk op de knop van de papierlade. De papierlade gaat omlaag zodat u 500 vel papier extra kunt laden. Opmerking: Als u te weinig papier in de lade plaatst, wordt dit door de sensor geregistreerd en gaat de lade niet omlaag. Voeg meer papier toe zodat de lade omlaag gaat. 9 10 11 Plaats het papier tegen de papiergeleiders, met de afdrukzijde naar boven. Herhaal stap 8 en stap 9 totdat de lade geheel is gevuld of de gewenste hoeveelheid is bereikt. Schuif de hoge-capaciteitslader goed tegen de printer aan. Papier laden 50 Stap 7: Kabels en snoeren aansluiten LET OP: Sluit tijdens onweer nooit kabels aan op een communicatiepoort, telepoort of andere connector en koppel in dat geval ook geen kabels los. U kunt de printer aansluiten op een netwerk of direct op een computer (lokaal). Printer lokaal aansluiten op de pc USB U kunt de printer lokaal aansluiten op een USB-poort of op een parallelle poort. Een USB-poort is standaard op alleLexmark C912 printermodellen. De besturingssystemen Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 en Windows XP ondersteunen USB-aansluitingen. [. . . ] Druk enkele malen op Menu totdat u Set IP Gateway ziet en druk vervolgens op Selecteren (Select). Wanneer u klaar bent, drukt u op Start (Go) om de printer terug te zetten in de werkstand Gereed. IP-instellingen controleren Opmerking: Op computers met Windows klikt u op Start Programma's Opdrachtprompt (of Accessoires Opdrachtprompt als u Windows 2000 gebruikt). 1 Druk opnieuw een pagina met netwerkinstellingen af. Zoek het kopje "TCP/IP" en controleer of voor IP-adres, IP-netmasker en IP-gateway de verwachte waarden worden weergegeven. Raadpleeg "Pagina met netwerk-instellingen afdrukken" op pagina 66 voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C912

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C912 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag