Gebruiksaanwijzing LEXMARK C910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C910. Wij hopen dat dit LEXMARK C910 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C910 te teleladen.


LEXMARK C910 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3972 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C910 annexe 1 (92 ko)
   LEXMARK C910 annexe 2 (9585 ko)
   LEXMARK C910 SETUP GUIDE (3986 ko)
   LEXMARK C910 ONLINE INFORMATION (91 ko)
   LEXMARK C910 NASLAGAKAART (2.5 MB) (2476 ko)
   LEXMARK C910 QUICK REFERENCE GUIDE (2480 ko)
   LEXMARK C910 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C910 (9319 ko)
   LEXMARK C910 annexe 1 (9319 ko)
   LEXMARK C910 annexe 2 (5463 ko)
   LEXMARK C910 Setup Guide (3986 ko)
   LEXMARK C910 Reference Guide (7163 ko)
   LEXMARK C910 Quick Reference (2480 ko)
   LEXMARK C910 SETUP GUIDE (4 MB) (3986 ko)
   LEXMARK C910 TECHNICAL REFERENCE (7163 ko)
   LEXMARK C910 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C910 ONLINE INFORMATION (29 MB) (91 ko)
   LEXMARK C910 QUICK REFERENCE GUIDE (2.5 MB) (2480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C910

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C910 Installatiehandleiding Oktober 2001 www. lexmark. com Uitgave: oktober 2001 De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] Sluit de printer aan op de computer met een parallelle kabel of een USB-kabel. -- Gebruik een IEEE-1284-compatibele parallelle kabel zodat u alle functies van de printer kunt gebruiken. -- Controleer of het USB-symbool op de kabel overeenkomt met het USB-symbool op de printer. Kabels en snoeren aansluiten 39 Stap 6: Printersupplies installeren Bovenklep openen Open de bovenklep als u toegang moet hebben tot de Lexmark C910 printersupplies. U opent als volgt de bovenklep: 1 2 Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal van de voorzijde van de printer. Open de voorklep. 40 Printersupplies installeren 3 Draai de vergrendelingshendel van de bovenklep naar links. Opmerking: De bovenklep gaat heel snel open. Houd beide handen op de bovenklep wanneer u deze opent. 4 Rechtervergrendeling van bovenklep Plaats beide handen op de optilpunten en druk de rechtervergrendeling van de bovenklep in. Printersupplies installeren 41 5 6 Til de bovenklep zo ver mogelijk omhoog. Verwijder de tape en het gele verpakkingsmateriaal uit de printer. 42 Printersupplies installeren Photoconductoreenheden installeren De printer wordt geleverd met vier kleurgecodeerde photoconductoreenheden die u aan de binnenkant van de bovenklep moet plaatsen. Elke photoconductor-eenheid heeft een eigen kleurgecodeerde positie in de printer. Waarschuwing!Raak de overdrachtband niet aan, plaats geen voorwerpen op de band en laat er niets op vallen. Als u het oppervlak van de overdrachtband aanraakt of iets op de overdrachtband neerzet, kan deze beschadigd raken. 1 2 Haal de vier opvulblokjes van de overdrachtband. Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal uit de printer. Overdrachtband Printersupplies installeren 43 3 Haal een van de photoconductoreenheden uit de verpakking. U kunt de photoconductoreenheden in elke gewenste volgorde installeren. Het is echter eenvoudiger om dit van links naar rechts te doen: zwart, geel, cyaan en magenta. 4 Verwijder de tape van de photoconductor-eenheid. De photoconductor-eenheid heeft een bescherming over de buis van groen glas. Als u het glas aanraakt, kan dit beschadigd raken en kan de afdrukkwaliteit afnemen. Verwijder de bescherming pas als u de photoconductor-eenheid gaat installeren. 5 Lijn de photoconductor-eenheid op de aangegeven wijze uit met de sleuf van de printer. 44 Printersupplies installeren 6 Schuif de photoconductoreenheid in de printer totdat de eenheid stevig op zijn plaats zit. Houd bij het schuiven de photoconductor-eenheid met uw linkerhand vast en de bescherming van de photoconductor-eenheid met uw rechterhand. Terwijl de photoconductoreenheid naar binnen wordt geschoven, schuift u de bescherming van de photoconductor-eenheid af. 7 Herhaal stap 3 tot en met 6 om de andere photoconductor-eenheden te installeren. Printersupplies installeren 45 Tonercartridges installeren De printer wordt geleverd met vier kleurgecodeerde tonercartridges. Met deze meegeleverde tonercartridges kunt u ongeveer 8000 pagina's afdrukken. U moet de tonercartridges aan de binnenkant van de bovenklep van de printer installeren. Elke cartridge heeft een eigen kleurgecodeerde positie. Opmerking: Verwijder eventuele tonervlekken uit kleding met een borstel of koud water. 1 Haal een van de tonercartridges uit de verpakking. Het is echter eenvoudiger om dit van links naar rechts te doen: zwart, geel, cyaan en magenta. Arm van overloopfles 2 Schud de tonercartridge zachtjes heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen. 46 Printersupplies installeren 3 Verwijder de tape en ander verpakkingsmateriaal. 4 Lijn de tonercartridge uit met de bijbehorende sleuf van de printer. De tonercartridge wordt rechts van het overeenkomstige gekleurde label geplaatst. Gekleurd label Printersupplies installeren 47 5 Schuif de tonercartridge in de printer totdat de cartridge stevig vastzit. 6 Draai de arm van de overloopfles totdat deze boven de photodeveloper-eenheid op zijn plaats klikt. [. . . ] Klik op View Documentation en zoek naar informatie over het installeren van lokale printers. Er zijn instructies voor aansluiting op een parallelle poort en aansluiting op een USB-poort. Printerstuurprogramma's installeren 79 Ondersteunde aansluitingen De termen "parallel" en "USB" verwijzen naar het type printerkabel waarmee u aan de hand van "Kabels en snoeren aansluiten" op pagina 37 de printer op uw computer hebt aangesloten: · · parallel (werkt met Windows 95/98/Me, Windows NT 4. 0 en Windows 2000); USB (werkt alleen met Windows 98/Me en Windows 2000). Ondersteunde printerstuurprogramma's Opmerking: Wanneer u het speciale printerstuurprogramma voor de Lexmark C910 gebruikt, beschikt u over extra functionaliteit, zoals statusmeldingen van de printer. · · Systeemstuurprogramma van Windows Speciaal printerstuurprogramma voor de Lexmark C910. Systeemstuurprogramma's zijn ingebouwd in de Windowsbesturingssystemen. De nieuwste versies van de systeemstuurprogramma's en de speciale stuurprogramma's zijn te vinden op de Lexmark weblocatie: www. lexmark. com. Macintosh U moet het PPD-bestand voor de Lexmark C910 installeren en dit gebruiken met het printerstuurprogramma LaserWriter 8 of het Adobe PostScript-stuurprogramma. Het Lexmark C910 PPD-bestand en specifieke informatie over het installeren van een lokale printer op Macintosh-computers zijn te vinden op de Drivers cd die is geleverd bij de printer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C910

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C910 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag