Gebruiksaanwijzing LEXMARK C782

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C782. Wij hopen dat dit LEXMARK C782 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C782 te teleladen.


LEXMARK C782 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3803 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C782 QUICK REFERENCE (411 ko)
   LEXMARK C782 HELP MENU PAGES (317 ko)
   LEXMARK C782 INSTALLATIEKAART (1123 ko)
   LEXMARK C782 CLEARING JAMS GUIDE (586 ko)
   LEXMARK C782 MENUPAGINA'S IN HELP (319 ko)
   LEXMARK C782 USING RECYCLED PAPER (22 ko)
   LEXMARK C782 TROUBLESHOOTING GUIDE (75 ko)
   LEXMARK C782 IPDS EMULATION USER€ (796 ko)
   LEXMARK C782 SCS/TNE EMULATION USER€ (1151 ko)
   LEXMARK C782 KRINGLOOPPAPIER GEBRUIKEN (23 ko)
   LEXMARK C782 IPDS PRINTER AND HOST SETUP GUIDE (871 ko)
   LEXMARK C782 (3869 ko)
   LEXMARK C782 annexe 1 (3697 ko)
   LEXMARK C782 SETUP SHEET (1123 ko)
   LEXMARK C782 QUICK REFERENCE (411 ko)
   LEXMARK C782 HELP MENU PAGES (317 ko)
   LEXMARK C782 CLEARING JAMS GUIDE (586 ko)
   LEXMARK C782 USING RECYCLED PAPER (22 ko)
   LEXMARK C782 TROUBLESHOOTING GUIDE (75 ko)
   LEXMARK C782 دليل المستخدم (3698 ko)
   LEXMARK C782 IPDS EMULATION USER’S GUIDE (796 ko)
   LEXMARK C782 IPDS PRINTER AND HOST SETUP GUIDE (871 ko)
   LEXMARK C782 استخدام ورق معاد تدويره (84 ko)
   LEXMARK C782 SCS/TNE EMULATION USER’S GUIDE GETTING STARTED (1151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C782

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C780, C782 Gebruikershandleiding Oktober 2007 Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Uitgave: Oktober 2007 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. [. . . ] 3 Voor papier van 60 tot 176 g/m2 worden vezels in de lengterichting aanbevolen. Voor papier dat zwaarder is dan 176 g/m2 verdient de breedterichting de voorkeur. 4 Het drukgevoelige gebied moet het eerst in de printer worden ingevoerd. 6 Enveloppen van 105 g/m2 mogen slechts voor 25% uit katoen bestaan. 2 1 Bronnen en specificaties voor afdrukmateriaal identificeren 57 Specificaties voor afdrukmateriaal Soort en gewicht van afdrukmateriaal (invoermogelijkheden) (vervolg) Gewicht afdrukmateriaal Afdrukmateriaal Soort Vinyl Enveloppen2 Sulfiet, houtvrij of maximaal 100% katoen Laden voor 500 vel 300 g/m2 (schutvel) Niet ondersteund Universeellader 260 g/m2 (schutvel) Lader voor 2000 vel Niet ondersteund Enveloppenlader Niet ondersteund 60 tot 105 g/m2 5, 6 60 tot 105 g/m2 5, 6 Niet ondersteund Papier dat lichter is dan 75 g/m2 kan alleen enkelzijdig worden bedrukt, als de relatieve vochtigheid minder is dan 60%. Dit papiergewicht kan in geen enkele bron worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken. 3 Voor papier van 60 tot 176 g/m2 worden vezels in de lengterichting aanbevolen. Voor papier dat zwaarder is dan 176 g/m2 verdient de breedterichting de voorkeur. 4 Het drukgevoelige gebied moet het eerst in de printer worden ingevoerd. 6 Enveloppen van 105 g/m2 mogen slechts voor 25% uit katoen bestaan. 2 1 Soort en gewicht van afdrukmateriaal (uitvoeropties) Gewicht afdrukmateriaal Standaarduitvoerlade en optionele uitvoerlade 60 tot 74, 9 vezel in lengterichting2 g/m2 Optionele finisher Mailbox met 5 laden 60 tot 74, 9 g/m2 vezel in lengterichting2 Afdrukmateriaal Papier Soort Xerografisch papier of papier voor zakelijk gebruik (voor enkelzijdig afdrukken)1 Xerografisch papier of papier voor zakelijk gebruik (voor dubbelzijdig afdrukken) Standaard 60 tot 74, 9 g/m2 vezel in lengterichting2 Verschoven 60 tot 74, 9 g/m2 vezel in lengterichting2 Geniet 60 tot 74, 9 g/m2 vezel in lengterichting2 75 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting 75 tot 90 g/m2 vezel in lengterichting 75 tot 90 g/m2 vezel in lengterichting 75 tot 90 g/m2 vezel in lengterichting 75 tot 90 g/m2 vezel in lengterichting Papier dat lichter is dan 75 g/m2 kan alleen enkelzijdig worden bedrukt, als de relatieve vochtigheid minder is dan 60%. Dit papiergewicht kan in geen enkele bron worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken. 3 Voor papier van 60 tot 176 g/m2 worden vezels in de lengterichting aanbevolen. Voor papier dat zwaarder is dan 176 g/m2 verdient de breedterichting de voorkeur. 4 Het drukgevoelige gebied moet het eerst in de printer worden ingevoerd. 6 Enveloppen van 105 g/m2 mogen slechts voor 25% uit katoen bestaan. 2 1 Bronnen en specificaties voor afdrukmateriaal identificeren 58 Specificaties voor afdrukmateriaal Soort en gewicht van afdrukmateriaal (uitvoeropties) (vervolg) Gewicht afdrukmateriaal Standaarduitvoerlade en optionele uitvoerlade 88 tot 176 g/m vezel in lengterichting 2 Optionele finisher Mailbox met 5 laden Niet ondersteund Afdrukmateriaal Glossy papier Soort Book Standaard 88 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting 162 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting 163 g/m2 163 g/m2 176 g/m2 199 g/m2 203 g/m2 216 g/m2 161 tot 169 g/m2 4, 5 180 g/m2 180 g/m2 220 g/m2 300 g/m2 (schutvel) Niet ondersteund Verschoven 88 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting 162 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting 163 g/m2 163 g/m2 176 g/m2 199 g/m2 203 g/m2 216 g/m2 161 tot 169 g/m2 4, 5 180 g/m2 180 g/m2 220 g/m2 300 g/m2 (schutvel) Niet ondersteund Geniet Niet ondersteund Cover 162 tot 176 g/m2 vezel in lengterichting Niet ondersteund Niet ondersteund Karton-- maximaal (vezel in lengterichting)2, 3 Index Bristol Tag Cover 163 g/m2 163 g/m2 176 g/m2 199 g/m2 203 g/m2 216 g/m2 161 tot 169 g/m2 4, 5 180 g/m2 180 g/m2 220 g/m2 300 g/m2 (schutvel) 60 tot 105 g/m2 Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund Niet ondersteund 3 Karton-- Index Bristol maximaal (vezel in breedterichting)2, Tag Cover Transparanten2 Etiketten-- maximum2, 4 Laserprinter Papier Dual webpapier Polyester Vinyl Enveloppen2 Sulfiet, houtvrij of maximaal 100% katoen 1 2 Papier dat lichter is dan 75 g/m2 kan alleen enkelzijdig worden bedrukt, als de relatieve vochtigheid minder is dan 60%. Dit papiergewicht kan in geen enkele bron worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken. 3 Voor papier van 60 tot 176 g/m2 worden vezels in de lengterichting aanbevolen. Voor papier dat zwaarder is dan 176 g/m2 verdient de breedterichting de voorkeur. 4 Het drukgevoelige gebied moet het eerst in de printer worden ingevoerd. 6 Enveloppen van 105 g/m2 mogen slechts voor 25% uit katoen bestaan. Bronnen en specificaties voor afdrukmateriaal identificeren 59 Specificaties voor afdrukmateriaal Capaciteiten afdrukmateriaal Legenda - ondersteund - niet ondersteund Soort afdrukmateriaal Papier Karton*** Papieren etiketten*** Vinyletiketten*** Transparanten Enveloppen Bannerpapier Lade voor 500 vel 500 vel* Universeellader 100 vel* Optionele lade voor 2000 vel 2000* Optionele enveloppenlader 60 Optionele lade voor bannerpapier 50 variërend** variërend** 200 200 350 variërend** variërend** variërend** 10 stuks Com 10 * Gebaseerd op papier van 75 g/m2. ** Capaciteit varieert afhankelijk van gewicht en soort van het afdrukmateriaal. ***Als u grote hoeveelheden etiketten of glossy afdrukmateriaal bedrukt, dient u de behuizing van het verhittingsstation te vervangen door een behuizing voor een olierol. Bronnen en specificaties voor afdrukmateriaal identificeren 60 4 Printer onderhouden U moet af en toe bepaalde handelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de afdrukkwaliteit optimaal blijft. Als meerdere mensen gebruikmaken van de printer, kunt u een van hen vragen of hij/zij verantwoordelijk wil zijn voor installatie en onderhoud. [. . . ] Op het vervangende onderdeel rust de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product. Vervanging behoort niet tot de mogelijkheden als het product dat u ter vervanging aanbiedt uiterlijk is beschadigd, gewijzigd, een reparatie behoeft die niet onder de garantie valt of onherstelbaar is beschadigd. Ook is vervanging niet mogelijk als het product niet vrij is van juridische verplichtingen, beperkingen, pandrechten en andere lasten. Voordat u dit product aanbiedt voor service uit hoofde van garantie, moet u alle cartridges, programma's, gegevens en verwijderbare opslagmedia verwijderen (tenzij anders aangegeven door Lexmark). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C782

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C782 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag