Gebruiksaanwijzing LEXMARK C762

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C762. Wij hopen dat dit LEXMARK C762 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C762 te teleladen.


LEXMARK C762 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4016 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C762 annexe 1 (2830 ko)
   LEXMARK C762 SETUP GUIDE (3900 ko)
   LEXMARK C762 USER REFERENCE (2748 ko)
   LEXMARK C762 QUICK REFERENCE (232 ko)
   LEXMARK C762 NASLAGKAARTPAGINA'S (648 ko)
   LEXMARK C762 CLEARING JAMS GUIDE (613 ko)
   LEXMARK C762 QUICK REFERENCE PAGES (650 ko)
   LEXMARK C762 TROUBLESHOOTING GUIDE (64 ko)
   LEXMARK C762 CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK C762 (2748 ko)
   LEXMARK C762 Setup Guide (3900 ko)
   LEXMARK C762 USER REFERENCE (2748 ko)
   LEXMARK C762 Reference Guide (5207 ko)
   LEXMARK C762 QUICK REFERENCE (232 ko)
   LEXMARK C762 CLEARING JAMS GUIDE (613 ko)
   LEXMARK C762 TROUBLESHOOTING GUIDE (64 ko)
   LEXMARK C762 QUICK REFERENCE PAGES (650 ko)
   LEXMARK C762 MANUAL DE INSTALAÇÃO (4110 ko)
   LEXMARK C762 CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK C762 PÁGINAS DE CONSULTA RÁPIDA (4 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C762

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C760, C762 Installatiehandleiding juni 2004 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Nederlands Uitgave: juni 2004 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden in strijd zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. [. . . ] 6 Draai de schroef vast om de kaart aan de systeemkaart te bevestigen. Connectors Geheugenkaarten, firmwarekaarten of optionele kaarten installeren 25 Klep van systeemkaart terugplaatsen Als u klaar bent met het installeren van kaarten op de systeemkaart van de printer, plaatst u de klep van de systeemkaart terug. 1 Breng de sleuven aan de bovenkant van de klep op één lijn met de schroeven bij de bovenkant van de printer. 2 Schuif de klep zo ver mogelijk omhoog onder de uitstekende rand van de bovenklep en draai de schroeven aan de bovenkant van de klep vast. 3 Plaats nu de vier schroeven aan de onderkant en draai ze vast. Als u een firmwarekaart in de printer installeert, raadpleegt u het volgende gedeelte voor informatie over het aanbrengen van het etiket Option Added (Optie toegevoegd). Etiket Option Added aanbrengen Het etiket Option Added (Optie toegevoegd) wijst onderhoudspersoneel erop dat er extra opties zijn geïnstalleerd in de printer. 2 Breng het etiket aan naast het etiket met het printermodel en het serienummer. Geheugenkaarten, firmwarekaarten of optionele kaarten installeren 26 Stap 7: Papier laden Opmerking: Als u speciaal afdrukmateriaal, zoals transparanten of karton, wilt laden, raadpleegt u de Gebruikershandleiding op de cd met documentatie. Bron Laden voor 500 vel Ondersteunde papierformaten Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folioa, Statementa, Universalb, c Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5 Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio, Statement, Universalb, c 7¾, 9, 10, DL, C5, B5, overigf a b c In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de pagina's waarop u instructies kunt vinden voor het vullen van de standaardladen, de optionele laden en de universeellader. Ondersteunde papiersoorten Capaciteit Papier, transparanten, etiketten, karton · 500 vel papier van 75 g/m2e · 350 transparantene · 200 vel etiketten of kartond, e · 2000 vel papier van 75 g/m2e · 100 vel papier van 75 g/m2e · 75 transparantene · 40 vel etiketten of kartond, e 10 enveloppen Ga naar pagina. . . 27 Lade voor 2000 vel Universeellader Papier Papier, transparanten, etiketten, karton 28 30 Enveloppen Ondersteund als geselecteerd papier, waarbij formaatdetectie is uitgeschakeld in de desbetreffende laden. Indien geselecteerd, wordt de pagina ingedeeld voor 215, 9 x 355, 6 mm, tenzij anders opgegeven. Smal afdrukmateriaal laadt u met de lange kant eerst in de invoerrichting (afdrukrichting is staand). d Als u grote hoeveelheden etiketten of speciaal glossy afdrukmateriaal bedrukt, moet u een behuizing voor een olierol aanschaffen. Neem voor meer informatie contact op met de Lexmark leverancier van de printer. e De capaciteit hangt af van het gewicht en de samenstelling van het afdrukmateriaal. f Het formaat kan variëren van 98, 4 x 62 mm tot 176 x 250 mm. Laden voor 500 vel vullen Waarschuwing: Trek geen laden uit de printer tijdens het uitvoeren van een afdruktaak. U kunt zo de lade of de printer beschadigen. Ga als volgt te werk om een lade voor 500 vel te vullen. 1 Verwijder de lade uit de printer en leg deze op een vlak, horizontaal oppervlak. 2 Druk de hendel van de papiergeleider aan de voorkant in en schuif de geleider naar de voorzijde van de lade. 3 Druk de hendel van de geleider aan de zijkant in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden. Pictogrammen achter in de lade geven de papierformaten aan. 4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. Papier laden 27 5 Plaats het papier tegen de linkerachterhoek van de lade, met de te bedrukken zijde naar beneden. Gebruik geen gevouwen of gekreukeld papier. Opmerking: Zorg dat de stapel niet hoger is dan de maximale hoogte die wordt aangegeven op de voorste geleider. Bij een te volle lade kunnen papierstoringen optreden. 6 Druk de hendel van de papiergeleider aan de voorkant in en schuif de geleider naar binnen totdat tegen de zijkant van de stapel papier drukt. 7 Plaats de papierlade terug. Schuif de lade volledig in de printer. Aanduiding van de maximumstapelhoogte Lade voor 2000 vel vullen Ga als volgt te werk om een lade voor 2000 vel te vullen. Raadpleeg de tabel op pagina 27 voor informatie over papiersoorten en -formaten. 1 Trek de lade naar buiten. 2 Druk de hendel van de papiergeleider in, til de geleider op en plaats deze in de juiste sleuf voor het papierformaat dat u wilt laden. Papier laden 28 3 Druk de beide hendels van de geleider aan de voorkant in en schuif de geleider in de positie voor het papierformaat dat u wilt laden. 4 Schuif de papiersteun aan de onderkant naar voren totdat deze de papiergeleider raakt. LT. LG EX B5 A4 A5 A5 B5 EX LT. LG A4 5 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. Opmerking: Zorg dat de stapel niet hoger is dan de aangegeven maximale hoogte. Bij een te volle lade kunnen papierstoringen optreden. 6 Plaats het papier tegen de linkerachterhoek van de lade, met de te bedrukken zijde naar beneden. Gebruik geen gevouwen of gekreukeld papier. 7 Sluit de lade. Schuif de lade volledig in de printer. Papier laden 29 De universeellader vullen U kunt de universeellader op twee verschillende manieren gebruiken: · · Papierlade--Als u de universeellader als papierlade gebruikt, vult u deze met papier, met de bedoeling het papier in de lader te laten. Eenheid voor handmatige invoer--Als u bij een afdruktaak de universeellader gebruikt voor het handmatig invoeren van afdrukmedia, geeft u via de computer het type en formaat op van de te gebruiken afdrukmedia. De printer vraagt u vervolgens om het juiste papier of het juiste afdrukmateriaal te laden, voordat het afdrukken begint. Ga als volgt te werk om de universeellader te vullen. 1 Open de universeellader. 2 Druk de hendel van de papiergeleider in en schuif de geleider zo ver mogelijk naar de voorzijde van de printer. 3 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier of het speciale afdrukmateriaal niet. [. . . ] Alle benodigde software wordt op de computer geïnstalleerd. 9 Klik op Sluit wanneer de installatie is voltooid. Stap 2: Een afdrukwachtrij maken in Afdrukbeheer of Printer Setup Utility Opmerking: Als u niet weet welke zone of printer u moet selecteren, kijkt u op de pagina met netwerkinstellingen bij AppleTalk. 1 2 3 4 5 6 7 Open de Finder, klik op Programma's en vervolgens op Hulpprogramma's. Printerinstallatie controleren a Open de Finder, klik op Programma's en vervolgens op Teksteditor. Opmerking: Als u niet weet welke printer u moet selecteren, zoekt u op de pagina met netwerkinstellingen onder het kopje AppleTalk naar de standaardnaam van de printer. · · Als het PPD-bestand dat wordt weergegeven in het overzichtsvenster het juiste bestand is voor uw printer, is de installatie voltooid. Als het PPD-bestand dat wordt weergegeven in het overzichtsvenster niet juist is voor uw printer, verwijdert u in Afdrukbeheer of Printer Setup Utility de printer uit de lijst en herhaalt u "Stap 1: Een aangepast PPDbestand installeren" op pagina 39. Configureren voor TCP/IP 39 Afdrukken via IP gebruiken Voer de volgende stappen uit om een met behulp van Afdrukken via IP een afdrukwachtrij te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C762

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C762 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag