Gebruiksaanwijzing LEXMARK C750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C750. Wij hopen dat dit LEXMARK C750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C750 te teleladen.


LEXMARK C750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2659 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C750 annexe 1 (301 ko)
   LEXMARK C750 annexe 2 (3701 ko)
   LEXMARK C750 SETUP GUIDE (2659 ko)
   LEXMARK C750 ONLINE INFORMATION (301 ko)
   LEXMARK C750 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C750 PRINTER QUICK REFERENCE GUIDE (442 ko)
   LEXMARK C750 CLEARING JAMS QUICK REFERENCE (747 ko)
   LEXMARK C750 NASLAGKAART VOOR DE PRINTER (443 KB) (419 ko)
   LEXMARK C750 NASLAGKAART VERWIJDEREN VASTGELOPEN PAPIER (723KB) (724 ko)
   LEXMARK C750 (3678 ko)
   LEXMARK C750 annexe 1 (3574 ko)
   LEXMARK C750 Setup Guide (2659 ko)
   LEXMARK C750 Reference Guide (7163 ko)
   LEXMARK C750 Quick Reference (442 ko)
   LEXMARK C750 Supplementary Guide (747 ko)
   LEXMARK C750 TECHNICAL REFERENCE (7163 ko)
   LEXMARK C750 SETUP GUIDE (2.7 MB) (2659 ko)
   LEXMARK C750 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C750 ONLINE INFORMATION (30 MB) (301 ko)
   LEXMARK C750 CLEARING JAMS QUICK REFERENCE (748KB) (747 ko)
   LEXMARK C750 PRINTER QUICK REFERENCE GUIDE (443 KB) (442 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lexmark C750 Installatiehandleiding Augustus 2001 www. lexmark. com Nederlands Uitgave: augustus 2001 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] De vaste schijf klikt vast op zijn plaats. Optionele kaart installeren Kaart MarkNet interne printerserver Functie Uw printer heeft een uitbreidingskaartsleuf die geschikt is voor diverse optionele kaarten. In de volgende tabel wordt de functie van deze kaarten beschreven. Hiermee voegt u een Ethernet- of Token-Ring-poort toe, zodat u de printer op een netwerk kunt aansluiten. Installeer een MarkNet interne printerserver als u een N2501e- of N2401e-kaart hebt ontvangen als onderdeel van een upgrade voor een multifunctionele printer. USB/Parallel 1284-C-interfacekaart Coax/Twinax-adapter voor SCS tri-port-adapter Hiermee voegt u een USB-poort (Universal Serial Bus) of een parallelle poort toe. Hiermee voegt u een LocalTalk-poort, seriële poort en infraroodpoort toe. Raadpleeg de documentatie bij de tri-port-adapter voor meer informatie over de installatie van de kaart. Hiermee voegt u infraroodmogelijkheden toe. infraroodadapter Geheugenkaarten en optionele kaarten installeren 29 Opmerking: De modellen Lexmark C750n, Lexmark C750in en Lexmark C750dn worden geleverd met een reeds geïnstalleerde Ethernetprinterserver. Voor het installeren van deze opties hebt u een kleine kruiskopschroevendraaier nodig. 1 2 Verwijder de klep van de systeemkaart (zie pagina 23). Verwijder de schroef van het metalen plaatje dat de connectorsleuf bedekt en verwijder vervolgens het plaatje. Optionele kaarten kunnen snel beschadigd raken door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen onderdeel van de printer aan voordat u een optionele kaart aanraakt. 3 Haal de optionele kaart uit de verpakking. Bewaar de verpakking. 30 Geheugenkaarten en optionele kaarten installeren 4 Breng de connector op de optionele kaart op één lijn met de connector op de systeemkaart. De kabelconnectors aan de zijkant van de optionele kaart moeten in de connectorsleuf passen. 5 Druk de optionele kaart stevig in de connector. 6 Draai de schroef vast om de kaart aan de systeemkaart te bevestigen. Geheugenkaarten en optionele kaarten installeren 31 Klep van systeemkaart terugplaatsen Als u klaar bent met het installeren van kaarten op de systeemkaart van de printer, plaatst u de klep van de systeemkaart terug. 1 2 Lijn de sleuven aan de bovenkant van de klep uit met de schroeven bij de bovenkant van de printer. Schuif de klep zo ver mogelijk omhoog onder de uitstekende rand van de bovenklep en draai de schroeven aan de bovenkant van de klep vast. Plaats de vier schroeven onder aan de klep en draai deze vast. 3 32 Geheugenkaarten en optionele kaarten installeren Stap 5: Papier laden De volgende tabel geeft een overzicht van de pagina's waarop u instructies kunt vinden voor het vullen van de standaardladen, de optionele laden en de universeellader. Ondersteunde papierformaten Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio1, Statement1, Universal2, 3 Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5 Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio1, Statement1, Universal2, 3 7¾, 9, 10, DL, C5, B5, overige2 1 2 3 4 Bron lade voor 500 vel Ondersteunde papiersoorten Papier, transparanten, etiketten, karton Capaciteit · 500 vel papier van 75 g/m2 · 400 transparanten · 250 vel etiketten of karton4 5 · 2000 vel papier van 75 g/m2 · 100 vel papier van 75 g/m2 · 85 transparanten · 85 vel etiketten of karton4 10 enveloppen Ga naar pagina. . . 34 lade voor 2000 vel Universeellader Papier Papier, transparanten, etiketten, karton 36 39 Enveloppen Ondersteund als geselecteerd papier, waarbij in de desbetreffende laden formaatdetectie is uitgeschakeld. Indien geselecteerd, wordt de pagina ingedeeld voor 215, 9 x 355, 6 mm, tenzij anders is opgegeven. Smalle afdrukmedia laadt u met de hoogte in de invoerrichting (staand) Als u grote hoeveelheden etiketten of glossy afdrukmedia bedrukt, moet u de behuizing van het verhittingsstation vervangen door een behuizing voor een web-olierol. De capaciteit hangt af van het gewicht en de samenstelling van de media. 5 Papier laden 33 Lade voor 500 vel vullen Ga als volgt te werk om een lade voor 500 vel te vullen. 1 Verwijder de lade. 2 3 Druk de hendel van de voorste geleider in en schuif de geleider naar de voorkant van de lade. Druk de hendel van de geleider aan de zijkant in en schuif de geleider naar de juiste positie voor het papierformaat dat u wilt laden. Pictogrammen achter in de lade geven de papierformaten aan. 34 Papier laden 4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. 5 Aanduiding van de maximumstapelhoogte Plaats het papier tegen de achterste linkerhoek van de lade, met de te bedrukken zijde naar beneden. Gebruik geen gevouwen of gekreukeld papier. Opmerking: Zorg dat de stapel niet hoger is dan de maximumhoogte die wordt aangegeven op de voorste geleider. Bij een te volle lade kunnen vellen afdrukmedia vastlopen. Papier laden 35 6 Druk de hendel van de voorste geleider in en verschuif de geleider totdat deze de stapel papier raakt. [. . . ] Klik op View Documentation en zoek naar informatie over het installeren van netwerkprinters. Niet-NDPS (op basis van wachtrijen) Voor actuele informatie over ondersteuning door Lexmark van nietNDPS-omgevingen, klikt u op View Documentation op de Drivers cd en zoekt u naar informatie over het installeren van netwerkprinters. Lokaal afdrukken Om te kunnen afdrukken, moet u op de computer die met de printer is verbonden een printerstuurprogramma installeren. Windows Niet alle Windows-besturingssystemen ondersteunen elk type aansluiting. In aanvulling op de volgende informatie, kan het nodig zijn de documentatie te raadplegen die bij de computer en de Windows-programmatuur is geleverd. Installatie-instructies Lees de gedetailleerde online instructies op de Drivers cd. Klik op View Documentation en zoek naar informatie over het installeren van lokale printers. Er zijn instructies voor aansluiting op een parallelle poort en aansluiting op een USB-poort. 56 Printerstuurprogramma's installeren Ondersteunde aansluitingen De termen "parallel" en "USB" verwijzen naar het type printerkabel waarmee u aan de hand van "Kabels aansluiten" op pagina 43 de printer op uw computer hebt aangesloten. · · parallel (werkt met Windows 95/98/Me, Windows NT 4. 0 en Windows 2000); USB (werkt alleen met Windows 98/Me en Windows 2000). Ondersteunde printerstuurprogramma's Opmerking: Wanneer u het speciale printerstuurprogramma voor de Lexmark C750 gebruikt, beschikt u over extra functionaliteit, zoals statusmeldingen van de printer. · · systeemstuurprogramma van Windows; speciaal printerstuurprogramma voor de Lexmark C750. Systeemstuurprogramma's zijn ingebouwd in de Windowsbesturingssystemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag