Gebruiksaanwijzing LEXMARK C734DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C734DW. Wij hopen dat dit LEXMARK C734DW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C734DW te teleladen.


LEXMARK C734DW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (778 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C734DW ANNEXE 8 (6319 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 2 (88 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 3 (40 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 4 (109 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 5 (96 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 6 (295 ko)
   LEXMARK C734DW annexe 7 (58 ko)
   LEXMARK C734DW MENU MAP (75 ko)
   LEXMARK C734DW NASLAGKAART (964 ko)
   LEXMARK C734DW MEDIA GUIDE (109 ko)
   LEXMARK C734DW MOVING GUIDE (96 ko)
   LEXMARK C734DW MENUOVERZICHT (77 ko)
   LEXMARK C734DW COLOR QUALITY (89 ko)
   LEXMARK C734DW PRINT DEFECTS (162 ko)
   LEXMARK C734DW PRINT QUALITY (140 ko)
   LEXMARK C734DW KLEURKWALITEIT (93 ko)
   LEXMARK C734DW PRINTING GUIDE (294 ko)
   LEXMARK C734DW SUPPLIES GUIDE (56 ko)
   LEXMARK C734DW AFDRUKSTORINGEN (163 ko)
   LEXMARK C734DW AFDRUKKWALITEIT (145 ko)
   LEXMARK C734DW QUICK REFERENCE (961 ko)
   LEXMARK C734DW INSTALLATIEKAART (3141 ko)
   LEXMARK C734DW CONNECTION GUIDE (81 ko)
   LEXMARK C734DW INFORMATION GUIDE (40 ko)
   LEXMARK C734DW DE WIELTJES PLAATSEN (334 ko)
   LEXMARK C734DW WIRELESS SETUP GUIDE (762 ko)
   LEXMARK C734DW EEN VERHOGING PLAATSEN (958 ko)
   LEXMARK C734DW DE LADE VOOR 550 VEL PLAATSEN (547 ko)
   LEXMARK C734DW EMBEDDED WEB SERVER ADMINISTRATOR'S GUIDE (364 ko)
   LEXMARK C734DW DE INVOERLADE MET HOGE CAPACITEIT PLAATSEN (441 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C734DW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Handleiding voor draadloze configuratie © 2008 Lexmark International, Inc. Alle rechten voorbehouden. Informatie over deze uitgave Januari 2008 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. , LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. [. . . ] 2 Klik op All Programs (Alle programma's) of Programs (Alle programma's) accessoires) Command Prompt (Opdrachtprompt). Accessories (Bureau- b Typ ipconfig. · De vermelding bij 'Standaardgateway' is doorgaans het draadloze toegangspunt. · Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 192. 168. 0. 100. Dit hangt af van het besturingssysteem of de software voor het draadloze netwerk. 2 Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor het draadloze toegangspunt als u hierom wordt gevraagd. 4 Klik op de hoofdpagina op Wireless (Draadloos) of op een andere optie waar instellingen worden opgeslagen. De SSID wordt weergegeven. 5 Noteer de SSID, het beveiligingstype en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord (indien weergegeven). Opmerking: Zorg ervoor dat u deze netwerkinformatie nauwkeurig noteert, inclusief eventuele hoofdletters. 6 Bewaar de SSID en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen. Macintosh met een AirPort-basisstation gebruiken Mac OS X versie 10. 5 1 Klik in de menubalk op Apple menu (Apple-menu) 2 Klik op Network (Netwerk). 3 Klik op AirPort. De SSID van het netwerk waarmee de computer is verbonden wordt weergegeven in het pop-upmenu Netwerknaam. In Mac OS X versie 10, 4 en eerder 1 Klik in de menubalk op Go (Ga) 3 Klik in de werkbalk op AirPort. De SSID van het netwerk waarmee de computer is verbonden wordt weergegeven in het pop-upmenu Netwerk. Applications (Toepassingen). 2 Dubbelklik in de map Programma's op Internet Connect (Internetverbinding). 4 Noteer de SSID. Problemen met draadloze installatie oplossen 23 Macintosh met een draadloos toegangspunt gebruiken 1 Typ het IP-adres van uw draadloze toegangspunt in het adresveld van uw webbrowser en ga verder met stap 2. Als u het IP-adres van het draadloze toegangspunt niet weet, doet u het volgende: In Mac OS X 10, 5 a Klik in de menubalk op Apple menu (Apple-menu) b Klik op Network (Netwerk). In Mac OS X versie 10, 4 en eerder a Klik in de menubalk op Apple menu (Apple-menu) b Klik op Network (Netwerk). 3 Klik op OK. System Preferences (Systeemvoorkeuren). De vermelding bij 'Router' is doorgaans het draadloze toegangspunt. System Preferences (Systeemvoorkeuren). De vermelding bij 'Router' is doorgaans het draadloze toegangspunt. 4 Klik op de hoofdpagina op Wireless (Draadloos) of op een andere optie waar instellingen worden opgeslagen. De SSID wordt weergegeven. 5 Noteer de SSID, het beveiligingstype en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord (indien weergegeven). Opmerkingen: · Zorg ervoor dat u de netwerkgegevens nauwkeurig opschrijft, inclusief alle eventuele hoofdletters. · Bewaar de SSID en de WEP-sleutel of het WPA-wachtwoord op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen. CONTROLEER DE WEP-SLEUTEL OF HET WPA-WACHTWOORD Als voor uw draadloze toegangspunt WEP-beveiliging (Wireless Equivalent Privacy) wordt gebruikt, bestaat de WEP-sleutel uit: · Precies 10 of 26 hexadecimale tekens. ASCII-tekens in een WEP-sleutel zijn hoofdlettergevoelig. Problemen met draadloze installatie oplossen 24 Als voor uw draadloze toegangspunt WPA-beveiliging (Wi-Fi Protected Access) wordt gebruikt, bestaat het WPAwachtwoord uit: · 8 tot 63 ASCII-tekens. ASCII-tekens in een WPA-wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. of · Precies 64 hexadecimale tekens. Hexadecimale tekens zijn A-F, a-f en 0-9. Opmerking: als u niet beschikt over deze informatie, raadpleegt u de documentatie bij het draadloze netwerk of neemt u contact op met degene die uw draadloze netwerk heeft geconfigureerd. VERBREEK DE VERBINDING MET DE VPN-SESSIE Als u via een VPN-verbinding bent verbonden met een ander netwerk, hebt u geen toegang tot de printer via uw draadloze netwerk. Beëindig de VPN-sessie en druk opnieuw af. CONTROLEER DE GEAVANCEERDE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN · Als u een filter voor MAC-adressen gebruikt om toegang tot uw draadloze netwerk te beperken, moet u het MAC-adres van de printer toevoegen aan de lijst van adressen die zijn toegestaan voor verbinding met het draadloze toegangspunt. · Als u het draadloze toegangspunt instelt zodat een beperkt aantal IP-adressen wordt toegewezen, moet u dit aanpassen zodat de printer kan worden toegevoegd. Opmerking: als u niet weet hoe u deze wijzigingen moet aanbrengen, raadpleegt u de documentatie bij het draadloze netwerk of neemt u contact op met degene die uw draadloze netwerk heeft geconfigureerd. Communicatie met de printer verbroken tijdens verbinding met VPN (Virtual Private Network) De verbinding met een draadloze printer wordt verbroken op uw lokale netwerk als u verbinding maakt met de meeste VPN's (Virtual Private Networks). De meeste VPN's staan gebruikers toe alleen te communiceren met de VPN en staan geen andere netwerkverbinding toe op hetzelfde moment. Als u tegelijkertijd verbinding wilt maken met uw lokale netwerk en een VPN, moet de systeembeheerder voor de VPN 'split tunneling' toepassen. Sommige bedrijven staan 'split tunneling' niet toe vanwege technische of beveiligingsredenen. Draadloze configuratie wordt niet hervat nadat de USB-kabel is aangesloten Controleer de USB-kabel Als de configuratiesoftware voorkomt dat u kunt doorgaan met de draadloze configuratie van de printer nadat u de USB-kabel hebt aangesloten, is er mogelijk een probleem met de kabel. Probeer een van de volgende opties: · Controleer de USB-kabel op beschadigingen. Als de USB-kabel zichtbaar beschadigd is, probeert u een nieuwe kabel. · Sluit de kabel rechtstreeks aan op de computer en de printer. [. . . ] Een methode waarmee u de toegang tot uw draadloze netwerk kunt beperken door op te geven welke MAC-adressen op het netwerk mogen communiceren op het netwerk. Deze instelling kan worden opgegeven op draadloze routers of toegangspunten. Een instelling voor een draadloos apparaat waarmee het rechtstreeks kan communiceren met andere draadloze apparaten via een toegangspunt of router. Hiermee sluit u de printer tijdelijk aan op de computer tijdens bepaalde installatiemethoden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C734DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C734DW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag