Gebruiksaanwijzing LEXMARK C720

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C720. Wij hopen dat dit LEXMARK C720 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C720 te teleladen.


LEXMARK C720 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C720 annexe 1 (88 ko)
   LEXMARK C720 annexe 2 (6235 ko)
   LEXMARK C720 SETUP GUIDE (1904 ko)
   LEXMARK C720 UPDATE SHEET (20 ko)
   LEXMARK C720 ONLINE INFORMATION (62 ko)
   LEXMARK C720 TECHNICAL REFERENCE (5592 ko)
   LEXMARK C720 NASLAGKAART (640 KB) (642 ko)
   LEXMARK C720 QUICK REFERENCE GUIDE (640 ko)
   LEXMARK C720 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C720 BLAD MET BIJGEWERKTE INFORMATIE (21 KB) (26 ko)
   LEXMARK C720 (6183 ko)
   LEXMARK C720 annexe 1 (6183 ko)
   LEXMARK C720 Setup Guide (1904 ko)
   LEXMARK C720 Release Note (20 ko)
   LEXMARK C720 Reference Guide (5592 ko)
   LEXMARK C720 Quick Reference (640 ko)
   LEXMARK C720 SETUP GUIDE (2 MB) (1904 ko)
   LEXMARK C720 TECHNICAL REFERENCE (5592 ko)
   LEXMARK C720 TECHNICAL REFERENCE (7163 ko)
   LEXMARK C720 UPDATE SHEET (21 KB) (20 ko)
   LEXMARK C720 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C720 ONLINE INFORMATION (4 MB) (62 ko)
   LEXMARK C720 QUICK REFERENCE GUIDE (640 KB) (640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C720

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C720 Installatiehandleiding november 2000 www. lexmark. com Uitgave: november 2000 De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in strijd zijn met de lokale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige staten of landen is beperking van de duur van nadrukkelijke of impliciete garantie bij bepaalde overeenkomsten niet toegestaan. Het is mogelijk dat deze publicatie technische onjuistheden of typefouten bevat. [. . . ] Druk de plakkende achterzijde van het hoesje op de gewenste plaats. 3 hoesje naslagkaart Opmerking: Bedek de ventilatiegaatjes van de printer niet. Printeronderdelen installeren 69 70 Printeronderdelen installeren Stap 8: Kabels aansluiten U kunt de printer op de volgende manieren aansluiten op een LAN: · U sluit de printer rechtstreeks op de server aan via een parallelle, seriële of USB-kabel. Voor de standaard parallelle poort van de printer is een parallelle kabel vereist die voldoet aan de IEEE-1284-standaard. Geadviseerd worden de Lexmark producten met artikelnummer 1329605 (3 meter) en 1427498 (6 meter). Als u een andere kabel dan een IEEE-compatibele kabel gebruikt, kunt u mogelijk niet gebruikmaken van alle functies van uw printer. Als u een seriële kabel aansluit, raden wij het Lexmark product met artikelnummer 1038693 (15, 25 m) aan. Sluit de kabel aan op de seriële connector van de optionele tri-port-interfacekaart die u in de printer hebt geïnstalleerd. LET OP!Als u een kabel van een ander onderdeel dat op netspanning werkt, zoals een computer of een externe faxmodem, aansluit op de printer, moet u eerst het andere onderdeel uitschakelen en het netsnoer loskoppelen. · U sluit de printer rechtstreeks aan op het LAN: ­ Gebruik een externe printerserver zoals de MarkNet Pro van Lexmark. ­ Gebruik een printerserver, zoals de server uit de MarkNet N2000 Series die wordt beschreven op pagina 44 ­ Gebruik de optionele tri-portinterfacekaart om verbinding te maken met een LocalTalk-netwerk. Kabels aansluiten 71 Meer informatie over uw interfacekaart vindt u in de documentatie die bij de kaart is geleverd. Opmerking: Sluit slechts één netwerkkabel aan, ook al heeft de interne printerserver meer dan één netwerkpoort. U sluit een kabel als volgt aan op de printer: 1 Zoek de connector voor de parallelle of de optionele poort rechtsachter op de printer. Afhankelijk van de geïnstalleerde opties, kunnen aanvullende parallelle of seriële connectors en netwerk- of USB-connectors beschikbaar zijn. 2 Parallelle connector Sluit de juiste kabel aan. Optionele Ethernet-connector 72 Kabels aansluiten 3 Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de printer en op een geaard stopcontact. 4 5 Schakel de printer in. Ga door met "Papierlade vullen" op pagina 75. Kabels aansluiten 73 74 Kabels aansluiten Stap 9: Papierlade vullen De printer heeft één standaardlade voor 250 vel (lade 1) waarin u de papierformaten A4, Letter, Legal en Executive kunt laden. Een optionele lade voor 250 vel van het formaat Legal is ook beschikbaar. Raadpleeg de online informatie bij de Lexmark C720 voor gegevens over de mediatypen die door de printer worden ondersteund. Opmerking: Als u transparanten in lade 1 laadt, moet u de papiersoort op transparant instellen. Raadpleeg "De instelling voor Papiersoort wijzigen" op pagina 87 voor meer informatie. Wanneer u een optionele papierlade hebt geïnstalleerd, gelden dezelfde instructies als voor de standaardlade. U vult als volgt de lade: 1 2 Trek de papierlade in zijn geheel uit de printer. Leg de lade op een vlak oppervlak. Papierlade vullen 75 Opmerking: Als u A4- of Letter-papier wilt laden, hoeft u de geleiders mogelijk niet te verschuiven. 3 4 Druk op de veervergrendelingen aan het uiteinde van de voorste papiergeleider. Verschuif de voorste papiergeleider om deze op de juiste positie te plaatsen voor het papierformaat dat u wilt laden. Aan de hand van de positie van de voorste papiergeleider bepaalt de printer welk formaat papier zich in de lade bevindt. Als de voorste papiergeleider niet goed staat, kunnen er problemen optreden met de invoer van papier of kunnen de pagina's niet goed worden opgemaakt. 5 6 7 Druk op de veervergrendeling aan het uiteinde van de linkerzijgeleider. Verschuif de linkerzijgeleider om deze op de juiste positie te plaatsen voor het papierformaat dat u wilt laden. Buig de vellen enkele malen voordat deze worden geladen om ze los te maken. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel. 8 9 76 Papierlade vullen 10 Maximumstapelhoogte Laad het papier met de aanbevolen afdrukzijde naar boven. Zorg dat de stapel papier niet hoger is dan de maximale hoogte die wordt aangegeven op het label aan de binnenkant van de papierlade. [. . . ] Als de wachtrij niet in de lijst met bediende wachtrijen staat, stelt u de printer opnieuw in, wacht u enkele minuten en kijkt u opnieuw op de wachtrij in de lijst staat. Als de wachtrij nog steeds niet wordt weergegeven in de lijst met bediende wachtrijen, is er een probleem met de installatie van de printerserver. Als u wel kunt afdrukken vanuit de tweede toepassing, wordt het probleem door de eerste toepassing veroorzaakt. Controleer of u de meest recente versie van het stuurprogramma gebruikt voor de toepassing die problemen veroorzaakt. 4 5 6 Plaats een afdruktaak in de wachtrij met behulp van een Novell-hulpprogramma, zoals PCONSOLE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C720

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C720 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag