Gebruiksaanwijzing LEXMARK C530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C530. Wij hopen dat dit LEXMARK C530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C530 te teleladen.


LEXMARK C530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2256 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C530 annexe 1 (625 ko)
   LEXMARK C530 annexe 2 (53 ko)
   LEXMARK C530 QUICK REFERENCE (421 ko)
   LEXMARK C530 HELP MENU PAGES (575 ko)
   LEXMARK C530 INSTALLATIEKAART (1758 ko)
   LEXMARK C530 INFORMATION GUIDE (53 ko)
   LEXMARK C530 CLEARING JAMS GUIDE (548 ko)
   LEXMARK C530 MENUPAGINA'S IN HELP (588 ko)
   LEXMARK C530 TROUBLESHOOTING GUIDE (365 ko)
   LEXMARK C530 MENUS AND MESSAGES GUIDE (597 ko)
   LEXMARK C530 (597 ko)
   LEXMARK C530 annexe 1 (2684 ko)
   LEXMARK C530 SETUP SHEET (1758 ko)
   LEXMARK C530 ANNEXE 384 (12694 ko)
   LEXMARK C530 Install Guide (1758 ko)
   LEXMARK C530 HELP MENU PAGES (575 ko)
   LEXMARK C530 QUICK REFERENCE (421 ko)
   LEXMARK C530 INFORMATION GUIDE (53 ko)
   LEXMARK C530 Supplementary Guide (575 ko)
   LEXMARK C530 CLEARING JAMS GUIDE (548 ko)
   LEXMARK C530 TROUBLESHOOTING GUIDE (365 ko)
   LEXMARK C530 MENUS AND MESSAGES GUIDE (597 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C530, C532 en C534 Gebruikershandleiding Juli 2006 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Veiligheidsinformatie Sluit het netsnoer aan op een goed geaard en goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product. Let op: installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonlijn, aan tijdens onweer. Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven. [. . . ] Raadpleeg voor meer informatie de menu's Supplies, Kwaliteit en Afwerking in de Handleiding voor menu's en berichten. Wilt u meerdere exemplaren afdrukken, dan kunt u supplies besparen door het eerste exemplaar af te drukken, dit eerst te controleren en daarna pas de rest af te drukken. Raadpleeg "Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij" op pagina 45 voor meer informatie. Tonercartridges uitlijnen Het vervangen van de overdrachtsband kan soms invloed hebben op de uitlijning van de tonercartridges. Voor de beste afdrukkwaliteit, voltooit u de volgende stappen na het vervangen van de overdrachtsband: 1 Zorg dat de printer is uitgeschakeld. 2 Houd op het bedieningspaneel en ingedrukt terwijl u de printer aanzet. 3 Laat beide knoppen weer los als Zelftest wordt uitgevoerd wordt weergegeven. De printer voert de opstartcyclus uit, waarna MENU CONFIGURATIE wordt weergegeven. 4 Druk op 5 Druk op 6 Druk op tot Kleuruitlijning wordt weergegeven en druk vervolgens op . om de uitlijningspagina af te drukken. tot Test A wordt weergegeven en druk vervolgens op . 7 Zoek op het afgedrukte vel de meest rechte van de 20 regels naast de letter A. 69 8 Druk op of totdat dat nummer wordt weergegeven en druk vervolgens op . Selectie indienen. . . wordt weergegeven. 9 Herhaal de stappen 6 tot en met 8 om test A tot en met L uit te lijnen. Druk vervolgens op . Printer wordt opnieuw ingesteld wordt kort weergegeven, gevolgd door een klok. Vervolgens wordt Gereed weergegeven. De lenzen van de printkop reinigen Reinig de lenzen van de printkop als u problemen met de afdrukkwaliteit ondervindt. Raadpleeg "Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen" op pagina 86 voor meer informatie. Waarschuwing: Om te voorkomen dat de fotoconductors te lang worden blootgesteld aan licht, dient u de binnenklep niet langer dan tien minuten open te houden. 1 Open de bovenkleppen en binnenkleppen. Raadpleeg "Kleursupplies verwijderen" op pagina 51 voor meer informatie. Verwijder de fotoconductors niet voor deze procedure. 3 Zoek de vier lenzen van de printkop. 1 1 Lenzen van de printkop 4 Reinig de lenzen met een busje samengeperste lucht. Waarschuwing: Raak de lenzen van de printkop niet aan want dit kan beschadiging ervan tot gevolg hebben. 5 Plaats de tonercartridges terug. 6 Sluit de kleppen. Supplies bestellen In de VS belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmarksupplies in uw omgeving. In andere landen of regio's kunt u terecht op de website van Lexmark op www. lexmark. com of neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht. 70 Opmerking: De geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op gewoon papier van A4- of Letterformaat. Tonercartridges bestellen Wanneer het bericht 88 Cyaan cartridge bijna leeg, 88 Magenta cartridge bijna leeg, 88 Gele cartridge bijna leeg of 88 Zwarte cartridge bijna leeg wordt weergegeven op het bedieningspaneel of als de afdruk vaag is, probeert u eerst de levensduur van de betreffende cartridge te verlengen: 1 Verwijder de betreffende tonercartridge. 2 Draai de tonercartridge zoals aangegeven in de afbeelding en schud de cartridge enkele malen goed heen en weer om de toner opnieuw te verdelen. 3 Plaats de tonercartridge terug en ga verder met afdrukken. 4 Herhaal deze procedure een aantal keren totdat de afgedrukte tekst en afbeeldingen vaag blijven. Opmerking: U kunt nog enkele honderden pagina's afdrukken nadat een van deze berichten voor de eerste keer wordt weergegeven. Wanneer de afgedrukte tekst en afbeeldingen vaag blijven, kunt u de betreffende tonercartridge vervangen. Voor uw printer worden de volgende tonercartridges aanbevolen: Artikelnaam Retourneerprogramma tonercartridge cyaan met extra hoog rendement Artikelnummer Voor printer(s) C5340CX C534 C534 C534 C534 C534 C534 C532, C534 C532, C534 C532, C534 C534 C532, C534 C532, C534 C532, C534 C534 C530, C532, C534 C530, C532, C534 C530, C532, C534 Retourneerprogramma tonercartridge magenta met extra hoog rendement C5340MX Retourneerprogramma tonercartridge geel met extra hoog rendement Tonercartridge cyaan met extra hoog rendement Tonercartridge magenta met extra hoog rendement Tonercartridge geel met extra hoog rendement Retourneerprogramma tonercartridge cyaan met hoog rendement Retourneerprogramma tonercartridge magenta met hoog rendement Retourneerprogramma tonercartridge geel met hoog rendement Retourneerprogramma tonercartridge zwart met hoog rendement Tonercartridge cyaan met hoog rendement Tonercartridge magenta met hoog rendement Tonercartridge geel met hoog rendement Tonercartridge zwart met hoog rendement Retourneerprogramma tonercartridge cyaan Retourneerprogramma tonercartridge magenta Retourneerprogramma tonercartridge geel C5340YX C5342CX C5342MX C5342YX C5240CH C5240MH C5240YH C5240KH C5242CH C5242MH C5242YH C5242KH C5220CS C5220MS C5220YS 71 Artikelnaam Retourneerprogramma tonercartridge zwart Retourneerprogramma tonercartridge cyaan Retourneerprogramma tonercartridge magenta Retourneerprogramma tonercartridge geel Retourneerprogramma tonercartridge zwart Tonercartridge cyaan Tonercartridge magenta Tonercartridge geel Tonercartridge zwart Tonercartridge cyaan Tonercartridge magenta Tonercartridge geel Tonercartridge zwart Artikelnummer Voor printer(s) C5220KS C5200CS C5200MS C5200YS C5200KS C5222CS C5222MS C5222YS C5222KS C5202CS C5202MS C5202YS C5202KS C530, C532, C534 C530 C530 C530 C530 C530, C532, C534 C530, C532, C534 C530, C532, C534 C530, C532, C534 C530 C530 C530 C530 Overdrachtsband bestellen Wanneer het bericht Band bijna versleten wordt weergegeven, dient u de overdrachtsband binnen korte tijd te vervangen. Wanneer het bericht Vervang overdrachtsband wordt weergegeven, dient u de overdrachtsband onmiddellijk te vervangen. Opmerking: Omdat de levensduur van overdrachtsbanden wordt beïnvloed door de omgeving, de bedrijfscyclus en de tonerdekking, kan het werkelijke aantal pagina's aan het eind van de levensduur verschillen. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de overdrachtsband voor informatie over de installatie. Artikelnummer Artikelnaam 40X3572 Overdrachtsband Toneroverloopbak bestellen Wanneer 82 Toneroverloopbak bijna vol of 82 Vervang toneroverloopbak wordt weergegeven, dient u een nieuwe toneroverloopbak ter vervanging te bestellen. Artikelnummer Artikelnaam C52025X Toneroverloopbak Verhittingsstation bestellen Wanneer het bericht Verhittingsstation bijna versleten wordt weergegeven, dient u het verhittingsstation binnen korte tijd te vervangen. [. . . ] Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950. Geluidsemissie De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296. Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product. Gemiddelde geluidsdruk in dBA op 1 meter afstand Afdrukken Scannen Kopiëren Gereed 53 dBA N. v. t. Zie www. lexmark. com voor de huidige waarden. AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) Het AEEA-logo geeft aan dat er in de Europese Unie specifieke programma's en procedures zijn voor het hergebruiken van elektronische producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag