Gebruiksaanwijzing LEXMARK C522N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C522N. Wij hopen dat dit LEXMARK C522N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C522N te teleladen.


LEXMARK C522N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4525 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C522N annexe 1 (1576 ko)
   LEXMARK C522N SETUP SHEET (4401 ko)
   LEXMARK C522N INFORMATION UPDATE (43 ko)
   LEXMARK C522N MENUS AND MESSAGES GUIDE (1535 ko)
   LEXMARK C522N PRODUCTINFORMATIE-UPDATE (44 ko)
   LEXMARK C522N INSTALLATIEKAART (C520N, C522N) (4650 ko)
   LEXMARK C522N INSTALLATIEKAART (C520, C522, C524) (4401 ko)
   LEXMARK C522N (4468 ko)
   LEXMARK C522N annexe 1 (4468 ko)
   LEXMARK C522N Reference Guide (1535 ko)
   LEXMARK C522N INFORMATION UPDATE (43 ko)
   LEXMARK C522N MENUS AND MESSAGES GUIDE (1535 ko)
   LEXMARK C522N SETUP SHEET (C520N, C522N) (4650 ko)
   LEXMARK C522N SETUP SHEET (C520, C522, C524) (4401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C522N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C520, C522, en C524 Gebruikershandleiding Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Juni 2005 www. lexmark. com Uitgave: juni 2005 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar dergelijke voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan. [. . . ] Kijk waar de indicator en het nokje voor de maximale stapelhoogte zich bevinden. Laat de stapel niet boven de maximale stapelhoogte uitkomen door te veel materiaal onder de indicator te proppen. Bij een te volle universeellader kunnen papierstoringen optreden. Nokje Stapelhoogteindicator Geleider Papierformaatindicatoren De universeellader of de sleuf voor handinvoer herkennen 56 Afdrukmateriaal plaatsen 9 Plaats het afdrukmateriaal. · Plaats papier en karton met de aanbevolen afdrukzijde naar beneden en met de bovenzijde eerst. · Plaats papier met een briefhoofd met het logo naar beneden en de bovenzijde eerst. · Plaats transparanten met de aanbevolen afdrukzijde naar beneden en met de bovenzijde eerst. De universeellader of de sleuf voor handinvoer herkennen 57 Afdrukmateriaal plaatsen · Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog. Waarschuwing: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. De postzegel wordt alleen ter verduidelijking van de positie weergegeven in de afbeelding. 10 11 Verstel de geleider zodat deze licht tegen de zijkant van de stapel afdrukmateriaal drukt. Zorg ervoor dat het materiaal onder de indicator en het nokje van de maximale stapelhoogte blijft. Schuif het materiaal voorzichtig in de universeellader tot het niet meer verder kan. Het afdrukmateriaal hoort vlak op de universeellader te liggen. De universeellader of de sleuf voor handinvoer herkennen 58 Afdrukmateriaal plaatsen 12 Schuif de breedtegeleider naar rechts totdat deze licht tegen de rand van de stapel transparanten, karton of enveloppen drukt. Voor papier bevindt de geleider zich al op de juiste positie voordat het papier is geplaatst. Controleer echter wel of de geleider niet versteld hoeft te worden. Ontgrendelingsnokje Zorg ervoor dat het materiaal losjes in de universeellader past en niet is omgebogen of gekreukt. 13 Stel in de menu's van het bedieningspaneel het Papierformaat en de Papiersoort in. Opmerking: Druk het ontgrendelingsnokje naar beneden voordat u materiaal uit de universeellader haalt. Afdrukmateriaal in de sleuf voor handinvoer plaatsen Gebruik de sleuf voor handinvoer om enkele vellen te plaatsen die niet in een lade liggen, zoals papier met een briefhoofd, wanneer een speciaal vel moet worden afgedrukt. Wanneer Vul U-lader met x wordt weergegeven op het bedieningspaneel, plaatst u één vel van het gespecificeerde afdrukmateriaal in de sleuf voor handinvoer. Raadpleeg Richtlijnen voor afdrukmateriaal voor een overzicht van ondersteunde soorten en formaten. Opmerking: Wanneer u bij het afdrukken de sleuf voor handinvoer gebruikt, stel dan het Papierformaat en de Papiersoort in. Raadpleeg Papiersoort en papierformaat instellen voor meer informatie. Het vullen van de sleuf voor handinvoer tijdens het afdrukken kan papierstoringen veroorzaken. De universeellader of de sleuf voor handinvoer herkennen 59 Afdrukmateriaal plaatsen Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u de sleuf voor handinvoer gebruikt: · · Plaats slechts één vel tegelijk. U bereikt de beste resultaten als u hoogwaardig afdrukmateriaal gebruikt dat speciaal is ontworpen voor laserprinters. Raadpleeg Richtlijnen voor afdrukmateriaal voor informatie over het selecteren van soorten afdrukmateriaal. Plaats afdrukmateriaal met de bovenzijde eerst in de sleuf voor handinvoer. (Papier met briefhoofd wordt geplaatst met de bedrukte zijde omlaag. ) Gebruik de markeringen boven de sleuf om de geleider voor materiaal met standaardformaten te verstellen. Als u een speciaal formaat gebruikt, verstelt u de geleider nadat u het materiaal hebt geplaatst. Plaats de geleider zo dat deze licht tegen de zijkant van het materiaal drukt. [. . . ] Het vervangende onderdeel kan een nieuw of een gerepareerd onderdeel zijn. Op het vervangende onderdeel rust de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product. Laserinformatie 143 Kennisgevingen Vervanging behoort niet tot de mogelijkheden als het product dat u ter vervanging aanbiedt aan de buitenkant is beschadigd, gewijzigd, een reparatie behoeft die niet onder de garantie valt of onherstelbaar is beschadigd. Ook is vervanging niet mogelijk als het product niet vrij is van juridische verplichtingen, beperkingen, pandrechten en andere lasten. Voordat u dit product aanbiedt voor service uit hoofde van garantie, moet u alle cartridges, programma's, gegevens en verwijderbare opslagmedia verwijderen (tenzij anders aangegeven door Lexmark). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C522N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C522N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag