Gebruiksaanwijzing LEXMARK C510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK C510. Wij hopen dat dit LEXMARK C510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK C510 te teleladen.


LEXMARK C510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5214 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK C510 annexe 1 (3489 ko)
   LEXMARK C510 SETUP GUIDE (1056 ko)
   LEXMARK C510 NASLAGKAART (358 ko)
   LEXMARK C510 QUICK REFERENCE (370 ko)
   LEXMARK C510 USER'S REFERENCE (3551 ko)
   LEXMARK C510 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)
   LEXMARK C510 (8334 ko)
   LEXMARK C510 Setup Guide (1056 ko)
   LEXMARK C510 Reference Guide (5235 ko)
   LEXMARK C510 Quick Reference (370 ko)
   LEXMARK C510 USER'S REFERENCE (3551 ko)
   LEXMARK C510 MANUAL DE INSTALAÇÃO (8334 ko)
   LEXMARK C510 CARD STOCK & LABEL GUIDE (1826 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK C510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um die Druckkassetten vorzubereiten. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um die Fotoleiterkassette zu installieren. Drücken Sie die Verriegelungen auseinander, so daß die Kassette einrastet. Richten Sie die Positionierungsstifte, die Vertiefungen und den Anschluß der Papierzuführung mit der Unterseite des Druckers aus. [. . . ] Als u de printer lokaal hebt aangesloten, zet dan de computer en eventuele andere randapparaten aan. Stap 9: Stuurprogramma's voor lokaal afdrukken installeren Een lokale printer is met een USB-kabel of parallelle kabel aangesloten op de computer. Als de printer op een netwerk is aangesloten en niet op uw computer, slaat u deze stap over en gaat u verder met Stap 10:"Printerinstallatie controleren" op pagina 45. Opmerking: Als u Windows als besturingssysteem gebruikt, kunt u de wizard voor nieuwe hardware overslaan en in plaats daarvan de cd Drivers gebruiken om de stuurprogramma's te installeren. Start de cd en volg de instructies voor het installeren van de printersoftware. Een printerstuurprogramma is software die voor de communicatie tussen de computer en de printer zorgt. De procedure die u moet volgen voor het installeren van de stuurprogramma's is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Selecteer in de volgende tabel uw besturingssysteem en kabel om de voor u geldende instructies te vinden. USB of parallel alleen parallel alleen parallel alleen USB USB of parallel * Als u een USB-kabel aansluit terwijl de printer en de computer aan staan, wordt onmiddellijk de wizard van Windows voor nieuwe hardware gestart. Zoek de instructies die gelden voor uw besturingssysteem en gebruik die om de vragen van de wizard te beantwoorden. Naast de volgende instructies voor de installatie van stuurprogramma's moet u wellicht ook de documentatie bij de computer en de Windows-programmatuur raadplegen. Voordat u begint met de installatie Sommige versies van Windows bevatten al een printerstuurprogramma voor deze printer. In nieuwere versies van Windows lijkt het daarom of stuurprogramma's automatisch worden geïnstalleerd. Deze systeemstuurprogramma's voldoen uitstekend voor eenvoudige afdruktaken, maar leveren minder functionaliteit dan ons uitgebreide, speciale stuurprogramma. Als u optimaal gebruik wilt maken van het speciale stuurprogramma, moet u het stuurprogramma installeren vanaf de cd Drivers die is meegeleverd met de printer. U kunt de stuurprogramma's ook als softwarepakket downloaden van de website van Lexmark: www. Opmerking: Wanneer u een speciaal stuurprogramma installeert, wordt het systeemstuurprogramma niet vervangen. Gebruik van Windows XP of Windows Server 2003 met een USB-kabel of parallelle kabel Opmerking: Bij de professionele versie van Windows XP hebt u beheerdersrechten nodig om printerstuurprogramma's te kunnen installeren op de computer. Ga als volgt te werk wanneer het venster Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven: Als de cd automatisch wordt gestart, sluit u deze af. Als er een bericht wordt weergegeven dat het stuurprogramma niet is gecertificeerd, negeert u dit bericht en klikt u op Toch doorgaan. Gebruik van Windows 2000 met een USB-kabel of parallelle kabel Opmerking: Om printerstuurprogramma's te kunnen installeren op de pc, moet u over beheerdersrechten beschikken. Ga als volgt te werk wanneer het venster Wizard Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven: Als de cd automatisch wordt gestart, sluit u deze af. [. . . ] Als u niet weet welke zone u moet selecteren, zoekt u in de pagina met netwerkinstellingen onder AppleTalk naar Zone. Als u niet weet welke printer u moet selecteren, zoekt u op de pagina met netwerkinstellingen onder de kop AppleTalk naar de standaardnaam van de printer. A Klik op het bureaubladpictogram van de printer die u zojuist Als in het gedeelte van het menu over het PPD-bestand het juiste bestand voor uw printer wordt weergegeven, is de printerinstallatie voltooid. Als in het gedeelte van het menu over het PPD-bestand niet het juiste bestand voor uw printer wordt weergegeven, herhaal dan "Stap 1: een speciaal PPDbestand installeren" op pagina 56. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK C510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK C510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag