Gebruiksaanwijzing LEXMARK 4600 MFP OPTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXMARK 4600 MFP OPTION. Wij hopen dat dit LEXMARK 4600 MFP OPTION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXMARK 4600 MFP OPTION te teleladen.


LEXMARK 4600 MFP OPTION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1956 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXMARK 4600 MFP OPTION ANNEXE 3 (2031 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION ANNEXE 7 (2240 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 1 (2027 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 2 (2550 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 3 (2282 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 4 (2008 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 5 (2235 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 6 (2806 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C77X - SETUP GUIDE (1923 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C78X - SETUP GUIDE (2158 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION T64X - SETUP GUIDE (2302 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION LEXMARK X4600 QUICK REFERENCE (461 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C77X - MENUS AND MESSAGES GUIDE (1982 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION T64X - MENUS AND MESSAGES GUIDE (2082 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION (2796 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION ANNEXE 5 (2249 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION ANNEXE 7 (2240 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION annexe 1 (2832 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C77X - SETUP GUIDE (1923 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C78X - SETUP GUIDE (2158 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION T64X - SETUP GUIDE (2302 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION LEXMARK X4600 QUICK REFERENCE (461 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C78X - MANUAL DE INSTALAÇÃO (2260 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C78X - دليل الإعداد (4215 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C77X - MENUS AND MESSAGES GUIDE (1982 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION T64X - MENUS AND MESSAGES GUIDE (2082 ko)
   LEXMARK 4600 MFP OPTION C78X - دليل المستخدم (3829 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXMARK 4600 MFP OPTION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4600 MFP Handleiding voor menu's en berichten Augustus 2006 www. lexmark. com Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550 Editie: augustus 2006 De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is. [. . . ] Dit menu-item heeft betrekking op Tekst en Tekst/foto, en alle scanfuncties. Hiermee kunt u kiezen tussen single-page en multi-page TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. Hiermee kunt u opgeven wanneer het transmissielog moet worden afgedrukt. De logpagina is een bevestiging dat de bestanden met succes zijn verzonden. Hiermee kunt u de invoerlade selecteren waaruit de MFP het afdrukmateriaal voor het afdrukken van een log van alle verzonden en ontvangen FTP-taken moet invoeren Hierbij kunt u geen enveloppen opgeven. Het menu-item wordt alleen weergegeven als er een optionele uitvoerlade is geïnstalleerd. Waarden en beschrijvingen 5­90 (75%*) Een instelling van 5 levert een kleiner bestand op, maar tevens een afbeelding van lagere kwaliteit. Een instelling van 90 biedt een afbeelding van de hoogste kwaliteit, maar tevens een bijzonder groot bestand. Schakel het selectievakje uit om deze functie uit te schakelen. Multi-page TIFF gebruiken Ja* Nee Transmissielog Altijd afdrukken* Nooit afdrukken Afdrukken bij fout Lade 1* Het FTP-transmissielog wordt altijd afgedrukt. Het FTP-transmissielog wordt alleen afgedrukt als er een fout optreedt. Lade 1 of de standaardlade is de opgegeven invoerlade voor afdrukmateriaal. Lade 2, een optionele lader, is de opgegeven invoerlade voor afdrukmateriaal. Papierbron logs U-lader Lade 2 (als er een optionele lader is geïnstalleerd) Er wordt een lijst met beschikbare uitvoerladen weergegeven, met waarden als Uitvoerlade 1, Uitvoerlade 2 enz. 1-bits* 8 bit Uitvoerlade log Bitdiepte FTP Hiermee kunt u de modus Tekst/ Foto inschakelen om kleinere bestanden te krijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld. Instellingen 79 Gebruik van de MFP-menu's Menu-item Basisbestandsnaam Doel Waarden en beschrijvingen alfanumerieke invoer Standaard wordt het volgende woord weergegeven: afbeelding Opmerking: de basisbestandsnaam mag maximaal uit 53 tekens bestaan. De volgende tekens of symbolen zijn ongeldig: * ­ asterisk : ­ dubbele punt ?­ vraagteken < ­ groter-dan-teken > ­ kleiner-dan-teken | ­ verticale streep Aan het eind van elke bestandsnaam wordt een tijdstempel toegevoegd. Schakel het selectievakje uit om dit menu-item in te stellen op Uit. Aangepaste taak scannen Biedt de mogelijkheid om aangepaste FTP-taken te scannen. Biedt de mogelijkheid om FTP-adressen als snelkoppelingen op te slaan. Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de achtergrond op een kopie aanpassen. Als de standaardwaarde van het menu-item Inhoud wordt gewijzigd, wordt ook de standaardwaarde van Contrast gewijzigd. Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen. Hiermee kunt u opgeven of een origineel document eerst van rand tot rand moet worden gescand voordat de FTP-taak wordt verzonden. Aan Uit* Opslaan als snelkoppeling toestaan Achtergrond verwijd. Ja* Nee Als deze optie op Nee is ingesteld, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm FTP-bestemming. De standaardwaarde voor andere items dan tekst is 0. -4 tot +4 (0*) Contrast 0­5 Schaduwdetail -4 tot +4 (0*) Met -4 handhaaft u de minste schaduwdetails. [. . . ] [b] 114 Pagina [x] wordt afgedrukt 113 Pagina [x] wordt afgedrukt, exemplaar [a] / [b] 113 Parallel 113 Parallel [x] 113 Serieel [x] 113 Spaarstand 114 Standaardlade vol, Lade [x] vol, [ladenaam] vol 114 Toner bijna op 114 USB 113 USB [x] 113 Wachten 114 140 Index taakannuleringsberichten Geen taken geselecteerd 115 Geselecteerde taken worden verwijderd 115 Taak kan niet worden verwijderd 115 wachtwoord- en PIN-berichten Ongeldig wachtwoord of Wachtwoord is onjuist. 116 berichtenbalk status 9 Beveiligen menu's Configuratie LES 105 Instellingen 104 Netwerk/poorten 104 Papier, menu 104 Rapporten 104 Scanprofiel maken 104 Snelkoppelingen 104 Supplies, menu 104 Beveiliging Autom. vertraging bij uitloggen 100 berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies Zie ook berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies 136 Beveiligen menu's Zie Beveiligen menu's Instellingen NTLM-verificatie 105 Scannen naar PC Port Range 101 Toegang tot functies, Zie Toegang tot functies Verificatiemethode 100 Vertrouwelijke taken afdrukken, Zie ook Vertrouwelijke taken afdrukken 103 Wachtwoorden maken en wijzigen berichten over tijdelijk uitgeschakelde functies 136 Wachtwoorden maken, wijzigen of verwijderen Zie Wachtwoorden maken, wijzigen of verwijderen Wachtwoorden maken/wijzigen, Zie Wachtwoorden maken/wijzigen Bijnaam weergeven, LexLink 47 Breedte Staand 28 Dekkingsindicatie 91 Doorgaan, knop 16 DSR honoreren 45 dubbelzijdig definitie 25 Duplex 84 duplex inbinden 85 duplex inschakelen 84 Duplex, bindzijde 85 E E-mail, Help-pagina's 109 E-mailinstellingen Aangepaste taak scannen 76 Achtergrond verwijd. 76 Afdrukstand 74 Bitdiepte e-mailen 76 Contrast 76 Duplex 75 Foto JPEG-kwaliteit 75 Indeling 73 Inhoud 73 Instellingen e-mailserver 73 Instellingen e-mailserver Zie Instellingen e-mailserver Intensiteit 73 JPEG-kwaliteit 75 E-mailafbeeldingen verzonden als 75 Kleur 73 Multipage TIFF gebruiken 75 Opslaan als snelkoppeling toestaan 76 Origineel formaat 74 Papierbron logs 76 PDF-versie 73 Rand tot rand scannen 76 Resolutie 73 Schaduwdetail 76 Transmissielog 75 Uitvoerlade log 76 emulatie-instellingen PCL 96 PostScript 94 ENA-adres parallel 43 USB 40 ENA-gateway parallel 43 USB 40 ENA-netmasker parallel 43 USB 40 enkelzijdig, definitie 25 Envelopformaat handm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXMARK 4600 MFP OPTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXMARK 4600 MFP OPTION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag