Gebruiksaanwijzing LENCO LS-10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LENCO LS-10. Wij hopen dat dit LENCO LS-10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LENCO LS-10 te teleladen.


LENCO LS-10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (325 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LENCO LS-10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. [. . . ] Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke gebreken of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben over het juiste gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de garantie. Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen. gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant. Onderhoud is vereist als het toestel hoe dan ook is beschadigd, zoals bijvoorbeeld het netsnoer of de stekker, wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of is gevallen. *Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Langdurige blootstelling aan luid geluid van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging. iNSTALLATIE • Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen. € *Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt. * deze instructies zijn enkel van toepassing voor producten met een voedingskabel of een AC voedingsadapter. Naar een plaat luisteren Open de stofkap Draai de Aan/Uit/Volumeregeling rechtsom om het apparaat in te schakelen. Leg een plaat op de draaitafel en stel de snelheid in overeenkomstig de snelheid die op de plaat staat aangegeven. Opmerking: Bij het afspelen van een single (een 45-toerenplaat) en/of platen met een groot gat in het midden, gebruikt u de 45-toerenadapter. verwijder de beschermkap van het naaldelement en ontgrendel de toonarmvergrendeling. als de automatische stopfunctie is ingeschakeld , dan zal het draaiplateau beginnen te draaien. Laat de toonarm op de plaat zakken door de toonarmhendel vooruit te drukken; de toonarm zal richting de plaat bewegen en de muziek zal beginnen te spelen. Als het automatisch stoppen AAN staat, zal de plaat aan het eind automatisch stoppen. Als de automatische stopschakelaar UIT is geschakeld, dan zal de plaat NIET automatisch stoppen wanneer het einde is bereikt; u dient de toonarmhendel vervolgens naar achteren te drukken om de toonarm op te heffen en weer op de steun te leggen. Schakel de platenspeler vervolgens uit om deze te laten stoppen met draaien. [. . . ] Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Afvoer van het oude apparaat Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de accu/batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of accu's/batterijen te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LENCO LS-10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LENCO LS-10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag