Gebruiksaanwijzing LENCO CS 315

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LENCO CS 315. Wij hopen dat dit LENCO CS 315 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LENCO CS 315 te teleladen.


LENCO CS 315 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1804 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LENCO CS 315

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bekijk voor verdere details de volgende illustraties van installatie methodes. DIN MONTAGE VOORZIJDE (Methode A) Installatie Opening Dit apparaat kan geïnstalleerd worden in elk dashboard dat een opening heeft zoals hieronder wordt aangegeven: 53mm 182mm 30 Voorkom installatie waardoor het apparaat onderhevig is aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, hete lucht uit de verwarming, of waar het blootgesteld wordt aan stof, vuil of hevige vibratie. Installeren van het apparaat Controleer eerst of alle verbindingen goed zijn en volg vervolgens deze stappen voor het installeren van het apparaat. Zorg ervoor dat het contactslot uit staat en koppel vervolgens de negatieve (-) kabel los van de accu van het voertuig. [. . . ] Druk enkele seconden op de SEL knop (3) en de volgende gebruikersfuncties worden geactiveerd: TA SEEK of ALARM→PI SOUND of MUTE→ RETUNE L or S→ MASK DPI of ALL→ BEEP 2’nd,ALL of OFF SEEK of TA ALARM - TA SEEK stand: Wanneer een nieuw afgestemde zender enkele seconden geen TP informatie ontvangt, zal de radio op de volgende zelfde PI zender afstemmen die wel TP informatie heeft. Wanneer de TP informatie bij de huidige zender verdwijnt voor de retune’ tijd, die ingesteld is op RETUNE SHORT (30 sec. Als de volgende zelfde PI zender niet gevonden wordt na één keer rond zoeken, zal de radio afstemmen op de volgende zender met TP informatie. - TA ALARM stand: Als deze stand geselecteerd is, zijn alle automatische ‘retune’ 64 BEDIENING standen niet geactiveerd. Als een nieuw afgestemde zender enkele seconden geen TP informatie heeft, klinkt de piep. Als de huidige zender voor de ‘retune’ tijd de TP informatie verliest, zal het piepgeluid ook te horen zijn. Wanneer een nieuw afgestemde zender geen RDS signaal heeft, wordt de “PI SEEK” wat onderdrukt. PI SOUND of PI MUTE Als de AF schakelaar in de C201 zender is ingeschakeld, kan AF schakelen tot 100 MHz, wat een ongeldige AF is (verschillende PI met dezelfde AF) in korte “DIP”. Als een auto in dat kritieke gebied heen en weer rijdt, kan er een trillingsverschijnsel optreden, omdat verschillende PI codes ontvangen kunnen worden van 100 MHz met “XXX” PI. De auto heeft een speciale procedure om dit soort onvermijdelijke situaties te voorkomen, maar er is een grens aan deze beperkingen. In dat ernstige geval, zijn twee standen als volgt te selecteren: - PI SOUND stand: Als een verschillend PI geluid (DIP) eens in de zoveel tijd gehoord wordt, dan is kort het DIP geluid te horen. - PI MUTE mode: In dezelfde als bovengenoemde situatie zal het geluid kort uit gaan (mute). RETUNE L of RETUNE S stand De initiële tijd voor de standen Automatisch zoeken met TA of PI zijn geselecteerd. Als de PI informatie niet ontvangen wordt voor de ‘retune’ tijd, zal de radio opnieuw afstemmen op de volgende zelfde PI zender. Als de zelfde PI zender na één ronde niet gevonden wordt, gaat de radio naar de laatste zender en wacht enkele minuten tot de PI code ontvangen wordt. MASK DPI of MASK ALL stand De AF frequentie (die verschillende PI of GEEN RDS signaal heeft met hoge veldsterkte) is verborgen tijdens het zoeken naar PI als het apparaat AF zoekt. Als de echte AF door de AF of GEEN RDS signaal met hoge veldsterkte verkeerd verborgen is als DIP door interferentie, zal de unit 98 100 90 100 PI: XXX PI: C201 65 BEDIENING aarzelen om naar echte AF’s te zoeken. Om deze reden heeft het apparaat de gebruikers optie (MASK DPI) die niet de AF of GEEN RDS signaal met hoge veld sterkte verbergt. In de MASK DPI stand kan er een verkeerd geluid of lange mute (al naar gelang de PI SOUND of PI MUTE) gehoord worden van de AF zender die GEEN RDS signaal heeft en waarvan de veldsterkte hoger is dan de huidig afgestemde AF (zender). Maar, deze verschijnselen zijn zeldzaam en de gebruiker zal het verkeerde geluid in heel Europa nauwelijks horen. - MASK ALL stand: Verbergt de AF die verschillende PI heeft en GEEN RDS signaal met hoge veldsterkte. BEEP AAN/UIT stand - BEEP AAN Een piepgeluid klinkt bij indrukken van elke toets. [. . . ] Druk op de MODE (11) knop om USB te selecteren als de unit in een andere stand staat. De unit ondersteunt MP3/WMA bestanden, volg voor de bediening de volgende instructies. LIEDJES SELECTEREN IN ENKELE STAPPEN Druk op de knop (24) of de knop (2) om naar het vorige of het volgende liedje te gaan. MAPPEN OP/NEER SELECTEREN Druk op de -10 knop (16) of de +10 knop (15) om de tien liedjes naar boven of tien liedjes naar beneden te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LENCO CS 315

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LENCO CS 315 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag