Gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI VELA 20 B SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI VELA 20 B. Wij hopen dat dit LAMBORGHINI VELA 20 B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI VELA 20 B te teleladen.


LAMBORGHINI VELA 20 B SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (67 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAMBORGHINI VELA 20 BSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gracias a esta combinación, se obtiene una distribución de temperatura óptima en toda la superficie de la zona de cocción, manteniendo todas las ventajas de las lámparas halógenas. En la tabla 1 siguiente se muestra la correspondencia entre las posiciones indicadas en la perilla y el uso para el cual se aconsejan las placas. 30 Limpieza y mantenimiento Consejos prácticos para el uso del aparato Para obtener las mejores prestaciones de la encimera, es indispensable respetar algunas reglas fundamentales durante la cocción y la preparación de las comidas. € Verifique que el fondo de las ollas esté siempre perfectamente seco y limpio para garantizar una correcta adherencia y mayor duración, no sólo de las zonas de cocción, sino también de las ollas. [. . . ] Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. € Als u het apparaat niet meer gebruikt moet u het onklaar maken door de kabel door te snijden nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. Het is aan te raden ook die onderdelen onklaar te maken die een gevaar zouden kunnen opleveren, vooral voor kinderen die ermee zouden willen spelen. • De glazen kookplaat is zowel vuurvast als resistent tegen stoten. Toch kan hij barsten als hij hard getroffen wordt door een puntig voorwerp. In dit geval sluit u de stroom af en wendt u zich tot een bevoegde installateur. € Denk eraan dat de temperatuur van de kookzones nogal hoog blijft voor minstens 30 minuten nadat de kookplaat is uitgeschakeld; plaats er dus niet per ongeluk voorwerpen of pannen op. • Schakel de kookzones niet in als er aluminiumfolie of plastic voorwerpen op liggen. € Als zich kleine elektrische keukenapparaten dichtbij de kookplaat bevinden moet u erop letten dat de elektrische draden hiervan niet in contact komen met de warme zones. € Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenkant van de kookplaat zodat er niet per ongeluk tegen gestoten kan worden. € BELANGRIJK: Als de kookplaat halogene kookzones heeft moet u vermijden er lang naar te kijken. De aansluiting van de kookplaat aan het net moet worden uitgevoerd door middel van een contactdoos: bij rechtstreekse aansluiting van het apparaat aan het net moet een bereikbare veelpolige schakelaar worden aangebracht, met een afstand tussen de contactpunten van minstens 3 mm; Spanningstype en netfrequentie 400V - 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50Hz Elektrische kabel Draadverbinding : geel/groen; N: de 2 blauwe draden samen L1: zwart L2: bruin : geel/groen; N1: blauw 400V - 2+2N ~ 50 Hz N2: blauw L1: zwart L2: bruin Als het elektrische net overeenkomt met een van de volgende eigenschappen: Spanningstype en netfrequentie • 400V 3 - N ~ 50 Hz ga dan als volgt te werk: !De eventuele bijgeleverde kabel is niet geschikt voor dit type installatie. Gebruik een geschikte voedingskabel, type H05RR-F of met een hogere waarde, met de juiste afmetingen (diameter kabel: 2, 5 mm). Licht de lippen aan de zijkant van het deksel van het klemmenbord op met een schroevendraaier en open het (zie afbeelding Klemmenbord). Draai de schroef van de kabelklem en de schroeven van de benodigde klemmetjes los en bevestig de verbindingskabels volgens de aanwijzingen van de volgende tabel en afbeeldingen. Plaats de draden zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen en tabel en stel een verbinding tot stand door alle schroeven van de klemmetjes goed vast te draaien. Spanningstype en netfrequentie 400V 3-N ~ 50 Hz Elektrische aansluitingen Klemmenbord Driefasen 400 Eenfasige aansluiting De kookplaat is voorzien van een voedingskabel bestemd voor een eenfasige aansluiting. Voer de draadverbinding uit zoals aangegeven in de volgende tabel en tekeningen: Spanningstype en netfrequentie 230V 1+N ~ 50 Hz Elektrische kabel Draadverbinding : geel/groen; N: de 2 blauwe draden samen L: bruin en zwart samen Andere soorten aansluitingen Als het elektrische net overeenkomt met een van de volgende eigenschappen: Spanningstype en netfrequentie • 400V - 2+N ~ 50 Hz • 230V 3 ~ 50 Hz • 400V - 2+2N ~ 50 Hz Scheidt de kabels en voer de draadverbinding uit zoals aangegeven in de volgende tabel en tekeningen: 5. bevestig de voedingskabel in de speciale kabelklem en sluit het deksel af. 2 4 1 3 5 Driefasen 400 Fase Verbindingskabel Fase Fase Neutraal Aarde Deze apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen van de gemeeschap: - EEG/73/23 van 19. 93 (Laagspanning) en successievelijke modificaties; - 2002/96/EC Belangrijk: In het geval dat de kookplaat boven een inbouwoven wordt geïnstalleerd moet de elektrische aansluiting van de kookplaat en die van de oven apart worden uitgevoerd, zowel voor elektrische veiligheidsredenen als voor het vergemakkelijken van eventueel naar voren trekken van de oven. [. . . ] O Laat nooit een kookzone aan staan zonder een pan erop aangezien de verhitting, die snel het maximum niveau bereikt, de verwarmingselementen kan beschadigen. Toch kan hij barsten als hij hard getroffen wordt door een puntig voorwerp. In dit geval sluit u de stroom af en wendt u zich tot een bevoegde installateur. Wacht tot de verwarmingszones uit zijn en afgekoeld voordat u overgaat tot onderhoud van de kookplaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAMBORGHINI VELA 20 B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAMBORGHINI VELA 20 B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag