Gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI SEL SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI SEL. Wij hopen dat dit LAMBORGHINI SEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI SEL te teleladen.


LAMBORGHINI SEL SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (68 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAMBORGHINI SELSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om een juiste ventilatie te bereiken en een oververhitting van de oppervlakken rondom het apparaat te voorkomen, moet de kookplaat geïnstalleerd worden op: • een minimum afstand van 40 mm van de achterwand of van elk ander verticaal oppervlak; • op zodanige wijze dat er een minimum afstand overblijft van 10 mm tussen het inbouwmeubel en het onderstaande meubel. Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor kinderen en dient daarom te worden verwijderd volgens de geldende normen voor gescheiden afvalverzameling (zie Voorzorgsmaatregelen en advies). De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen. [. . . ] De lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat vetvlekjes achter op het glas. Voordat u het apparaat gebruikt raden wij u aan de vlekken te verwijderen met een speciaal niet-schurend schoonmaakmiddel. Gedurende de eerste paar uur dat u het apparaat gebruikt kan het zijn dat u een rubbergeur ruikt. Uitschakelen kookgedeeltes • Druk op de toets : het vermogen van het kookgedeelte wordt langzaam minder totdat het uitgaat. • Of druk tegelijkertijd op de toetsen en : het vermogen gaat onmiddellijk terug naar 0 en het kookgedeelte gaat uit. Wanneer de kookplaat elektrisch wordt aangesloten gaan alle controlelampjes en aanwijzers op het bedieningspaneel even aan en zult u een kort geluidssignaal horen. Alleen wanneer de controlelampjes en aanwijzers weer uitgaan kunt u de kookplaat aanzetten. Alle kookgedeeltes kunnen geprogrammeerd worden voor een tijdsduur van tussen de 1 en de 99 minuten. Het einde van de geprogrammeerde kooktijd wordt aangegeven door een geluidssignaal (van 1 minuut) waarna het kookgedeelte uitgaat. Herhaal de hierboven beschreven procedure voor iedere kookplaat die u wilt programmeren. inschakelen kookplaat Druk ongeveer 1 seconde lang op de knop het inschakelen van de kookplaat. Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine keukenapparaten op warme delen van de kookplaat terechtkomen. • Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat u het uitschakelt. De resterende warmte wordt aangeduid door een aanwijzer (zie Starten en gebruik). • Houd voorwerpen die kunnen smelten op afstand van de kookplaat, zoals bv. Let vooral op plastic of aluminium verpakkingen en folie: als u ze op het nog warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u zware schade aanrichten. Afvalverwijdering • Het wegdoen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. • De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 9 Onderhoud en verzorging NL De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. [. . . ] Verlegen Sie die Drähte gemäß nachstehenden Zeichnungen und Tabelle und schließen Sie die Drähte an. Schließen Sie die Drähte gemäß nachfolgender Tabelle und Zeichnungen an: Netzspannung und -frequenz 230V 1+N ~ 50 Hz Elektrokabel Anschluss der Drähte : gelb/grün; N: die 2 blauen Drähte zusammen L: braun zusammen mit schwarz 5. Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass: • die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht; • die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild (befindlich auf dem Gerät) angegebene maximale Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt ist; • die Netzspannung im Bereich der auf dem Typenschild angegebenen Werte liegt; • die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist. • Kontrollleuchten PROGRAMMIERTE KOCHZONE: Diese zeigen die Kochzonen an, die programmiert wurden (siehe Inbetriebsetzung und Gebrauch). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAMBORGHINI SEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAMBORGHINI SEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag