Gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP. Wij hopen dat dit LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP te teleladen.


LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (70 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAMBORGHINI LED 24 MB W TOPSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Realice la conexión de los cables de acuerdo con la tabla y los dibujos que se muestran a continuación: Tensión tipo y frecuencia de la red 230V 1+N ~ 50 Hz Cable eléctrico Conexión de los cables : amarillo/verde; N: los 2 cables azules juntos L: el marrón junto al negro Otros tipos de conexión Si las características de la instalación eléctrica coincide con alguna de las siguientes: Tensión tipo y frecuencia de la red • 400V - 2+N ~ 50 Hz • 230V 3 ~ 50 Hz • 400V - 2+2N ~ 50 Hz 30 Descripción del aparato Panel de control El panel de control se describe a continuación a modo de ejemplo: puede no ser una exacta reproducción del modelo adquirido. • Verifique que el fondo de las ollas esté siempre perfectamente seco y limpio para garantizar una correcta adherencia y mayor duración, no sólo de las zonas de cocción, sino también de las ollas. Advertencia para las personas que poseen marcapasos u otros dispositivos médicos activos: La encimera es conforme con todas las normas vigentes en materia de interferencias electromagnéticas. 45 Gebruiksaanwijzingen KOOKPLAAT NL Inhoud IT Italiano, 1 GB English, 10 FR Français, 19 Installatie, 47-48 Plaatsing Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat, 49 Bedieningspaneel ES Espanol, 28 PT Portuges, 37 NL Nederlands, 46 Starten en gebruik, 50-52 DE Deutsch, 55 Inschakelen kookplaat Inschakelen kookgedeeltes Uitschakelen kookgedeeltes Programmering kooktijd Blokkering van het bedieningspaneel Uitschakelen kookplaat Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Veiligheidsmechanismen LED 24 MB W TOP Voorzorgsmaatregelen en advies, 53 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Onderhoud en verzorging, 54 De elektrische stroom afsluiten Reinigen van het apparaat De kookplaat verwijderen Installatie  Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. [. . . ]  Als de kookplaat elektrisch wordt aangesloten hoort u na enkele seconden een kort geluidssignaal afgaan. capaciteitsniveaus mogelijk zodat de maximum elektrische absorptie op 3 kW gelimiteerd wordt. Constante informatie betreffende het energieverbruik wordt gegarandeerd door twee controlelampjes die respectievelijk aangaan als de elektrische absorptie lager ligt dan 1, 5 kW of tussen de 1, 5 en 3 kW. capaciteitsniveaus mogelijk zodat de maximum elektrische absorptie op 3 kW gelimiteerd wordt. Voor Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk even op de toets . Het controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Inschakelen kookgedeeltes Iedere kookgedeelte wordt door middel van een stroomsterkteregelaar bediend. Als het bedieningspaneel is geblokkeerd, blijft dit ook geblokkeerd nadat u de kookplaat opnieuw inschakelt. Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. • Om de kookplaat direct op het maximale vermogen in te stellen drukt u kort op de toets Uitschakelen kookgedeeltes • Druk op de toets : het vermogen van het kookgedeelte wordt langzaam minder totdat het uitgaat. De resterende warmte wordt aangeduid door een aanwijzer (zie Starten en gebruik). • Houd voorwerpen die kunnen smelten op afstand van de kookplaat, zoals bv. Let vooral op plastic of Algemene veiligheidsmaatregelen aluminium verpakkingen en folie: als u ze op het nog warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u zware schade aanrichten. Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenzijde van de kookplaat zodat u er niet per ongeluk tegenaan stoot. Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar altijd door de stekker beet te pakken. Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud uit als de stekker nog in het stopcontact zit. Mededeling voor dragers van een pacemaker of een ander actief ingeplant medisch apparaat: De kookplaat voldoet aan alle geldende normen betreffende elektromagnetische storing. dit product is aldus in volkomen overeenstemming met de voorschriften van de wet (richtlijn 89/336/EEG). Het ontwerp is zodanig ontworpen dat het geen storingen veroorzaakt bij andere elektrische apparaten die worden gebruikt, mits ook dezen voldoen aan bovengenoemde normen. de inductieplaat creëert elektromagnetische velden op korte afstand. Teneinde ieder risico van storing tussen de kookplaat en de pacemaker te vermijden moet deze laatste ook voldoen aan de geldende normen. [. . . ] • Als de plaat is schoongemaakt, kan hij worden behandeld met een speciaal product voor onderhoud en bescherming: het onzichtbare laagje dat dit product achterlaat beschermt de plaat in het geval er iets overkookt. Dit soort handelingen moeten worden uitgevoerd als de plaat lauw of koud is. • Vergeet niet de kookplaat altijd met schoon water af te spoelen en goed af te drogen: restjes schoonmaakmiddel kunnen de volgende keer dat u kookt aankoeken. Belüftung Um eine geeignete Belüftung zu gewährleisten und ein Überhitzen der angrenzenden Flächen zu vermeiden, muss das Kochfeld wie folgt angebracht werden: • in einem Abstand von mindestens 40 mm von der dahinter liegenden Wand und von 600 mm von einer jeden anderen vertikalen Fläche; 56 40 Die Länge der Regelschrauben der Befestigungsklammern wird vor Montage derselben eingestellt, und zwar je nach der Stärke der Auflagefläche: Trennen Sie die Drähte und schließen Sie sie gemäß nachfolgender Tabelle und Zeichnungen an: Netzspannung und -frequenz 400V - 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50Hz Elektrokabel Anschluss der Drähte : gelb/grün; N: die 2 blauen Drähte zusammen L1: schwarz L2: braun : gelb/grün; N1: blau 400V - 2+2N ~ 50 Hz N2: blau L1: schwarz L2: braun DE • 30 mm: Schraube 17, 55 mm; • 40 mm: Schraube 7, 55 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAMBORGHINI LED 24 MB W TOP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag