Gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LB 31 SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LB 31. Wij hopen dat dit LAMBORGHINI LB 31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI LB 31 te teleladen.


LAMBORGHINI LB 31 SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (54 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAMBORGHINI LB 31SCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ]  De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur en volgens de instructies van de fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade berokkenen aan personen, dieren of dingen. 40 mm Inbouw Voor een goede werking van het apparaat moet het keukenmeubel de juiste kenmerken hebben: • het keukenblad moet uit hittebestendig materiaal zijn vervaardigd en een temperatuur van circa 100°C kunnen verdragen; • als de kookplaat boven een oven wordt geïnstalleerd moet deze zijn voorzien van een geforceerd geventileerd afkoelingssysteem; • installeer de kookplaat nooit boven een vaatwasser: indien u dit toch doet, breng dan een waterdichte afscheiding aan tussen de twee apparaten; • naar gelang van het type kookplaat dat u wenst te installeren (zie afbeeldingen), moet het keukenmeubel de volgende afmetingen hebben: 590 Bevestigen Het apparaat moet op een absoluut horizontaal oppervlak worden geïnstalleerd. eventuele door onjuiste installatie veroorzaakte vervormingen kunnen de eigenschappen en de prestaties van de kookplaat aantasten. [. . . ] Zolang de booster in de kookzone rechts voor en links achter actief is, zullen de andere twee zones slechts over een maximaal vermogen van 600 W beschikken (bv. : als in de kookzone links achter de booster actief is, zal het vermogen in de kookzone links voor verminderen). Booster Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Als u wilt stoppen met koken) moet u de blokkering uitschakelen: druk even op de toets . Het controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Als het bedieningspaneel is geblokkeerd, blijft dit ook geblokkeerd nadat u de kookplaat opnieuw inschakelt. Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. 5 NL Praktische tips voor het gebruik van het apparaat  Gebruik pannen die gemaakt zijn van materiaal dat geschikt is voor inductie (ferromagnetisch materiaal). Wij raden het gebruik aan van pannen van: gietijzer, geëmailleerd staal of speciaal inductie roestvrij staal. U kunt zelf testen of een pan geschikt is door hem uit te proberen met een magneet. GESCHIKTE MATERIALEN ONGESCHIKTE MATERIALEN Veiligheidsmechanismen Pannensensor Ieder kookgedeelte is voorzien van een systeem dat waarneemt of er een pan op staat. • Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik binnenshuis. • Het apparaat dient niet buitenshuis te worden geplaatst, ook niet in overdekte toestand. • Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die beschreven staan in deze handleiding. Gebruik het kookvlak niet om voorwerpen op te plaatsen en ook niet als snijplank. Afvalverwijdering • Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. • De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 8 Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. [. . . ] In tegenstelling tot conventionele kookplaten wordt niet het kookgedeelte verwarmd: de warmte wordt rechtstreeks binnenin de pan gecreëerd, die daarom een bodem van ferromagnetisch materiaal moet bezitten. Kookplaten Kookgedeeltes Rechts achter Rechts voor Links achter Links voor Totaal vermogen LB 31 Vermogen (in W) I 1800 W – B 3000 W– B 2400 W als Rechts voor B 1200 W I 1000 W – B 1200 W – 600 als Rechts achter B 3000 W I 1000 W – B 1200 W – 600 als Links voor B 3000 W I 1800 W – B 3000 W– B 2400 W als Links achter B 1200 W 7200 Legenda: I = kookgedeelte met eenvoudige inductie B = booster 10 Bedienungsanleitung KOCHFELD Inhaltsverzeichnis NL Nederlands, 1 DE DE Deutsch, 11 PT Português, 21 Installation, 12-13 Aufstellung Elektroanschluss Bedienfeld Beschreibung des Gerätes, 14 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 15-17 Einschalten des Kochfeldes Einschalten der Kochzonen Booster-Funktion Ausschalten der Kochzonen Programmierung der Garzeit Sperre der Schaltelemente Ausschalten des Kochfeldes Praktische Ratschläge zum Einsatz des Gerätes Sicherheitsvorrichtungen Allgemeine Sicherheit Entsorgung LB 31 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 18 Reinigung und Pflege, 19 Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz Reinigung Ihres Gerätes Demontage des Kochfeldes Technische Beschreibung der Modelle, 20 Installation DE  Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. 12 40 Die Länge der Regelschrauben der Befestigungsklammern wird vor Montage derselben eingestellt, und zwar je nach der Stärke der Auflagefläche: Trennen Sie die Drähte und schließen Sie sie gemäß nachfolgender Tabelle und Zeichnungen an: Netzspannung und -frequenz 400V - 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50Hz Elektrokabel Anschluss der Drähte : gelb/grün; N: die 2 blauen Drähte zusammen L1: schwarz L2: braun : gelb/grün; N1: blau 400V - 2+2N ~ ı 50 Hz N2: blau L1: schwarz L2: braun DE • 30 mm: Schraube 17, 55 mm; • 40 mm: Schraube 7, 55 mm. Schrauben Sie die 4 Zentrierungsfedern mittels der vier kurzen, stumpfen Schrauben in die in der Mitte einer jeden Kochfeldseite befindlichen Lochbohrungen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAMBORGHINI LB 31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAMBORGHINI LB 31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag