Gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP. Wij hopen dat dit LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP te teleladen.


LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (64 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOPSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Of de aan- en afvoerbuizen van het water op de juiste wijze zijn aangesloten; 3. Dit is de moeite waard: voor de duurzaamheid en het goed functioneren van de vaatwasser. 45) Leer de onderdelen van de vaatwasser kennen, zo zult u er het meeste profijt van hebben. Hier vindt u een gedetailleerde beschrijving van de bedieningsknoppen en de interne onderdelen. [. . . ] Afwasmiddel en glansmiddel Nuttige wenken • Doseer de juiste hoeveelheid afwasmiddel: als u teveel gebruikt wordt het vaatwerk niet schoner, maar het milieu lijdt eronder. • Bewaar afwas- en glansmiddel op een droge plaats en uit het bereik van kinderen. Als u liever het afwasmiddel in blokjesvorm gebruikt , plaats er een in het grootstebakjeensluithetdekseltje. Het glansmiddel Het glansmiddel maakt uw vaatwerk glanzender omdat het drogen bevorderd wordt. Het bakje van het glansmiddel in de binnenkant van de deur moet worden bijgevuld als het controlelampje "T" dat gebrek aan glansmiddel aangeeft op knippert. U kunt de hoeveelheid glansmiddel die uw machine gebruikt regelen: draai met een schroevendraaier aan de afstelschroef F onder de deksel C. Als er druppels of vlekken op het vaatwerk zitten, stel de afstelschroef dan op een hoger nummer. Als daarentegen het vaatwerk witte strepen vertoont, zet de afstelschroef dan op een lager nummer. Belangrijk Er zijn producten voor de afwasmachine in de handel die zowel wasmiddel als zout en glansmiddel bevatten (3 in 1). Wij raden aan om, als het water hard of zeer hard is, toch zout in het hiervoor bedoelde reservoir te doen om het vormen van witte strepen op uw vaatwerk of op de trommel te voorkomen. Als u deze producten (3 in 1) gebruikt hoeft er geen glansmiddel in het bakje te worden toegevoegd. In dit geval wordt de tijdsduur van de afwas verkort met ongeveer 15 minuten en de doeltreffendheid enigszinsverminderd. De aansluiting aan de warmwaterkraanwordtuitgevoerd zoals voor de koudwaterkraan. Beveiliging tegen overlopen Uwvaatwasserisvoorzienvaneen systeem dat de watertoevoer stopt als er lekkage optreedt in de machine. Demachineisbovendien voorzien van een watertoevoerslang die bestendig is tegen zeer hoge druk en die een intenserode kleuraanneemtinhet geval dat hij zou scheuren. De beveiliging tegen overlopen wordt gegarandeerd door de tweede doorzichtige slang die zich om de toevoerslang heen bevindt en die, aangezien hij doorzichtig is, een intense rode kleur aanneemt. Als u ziet dat hij rood is, weet u dat u hem zo snel mogelijk moet vervangen. Installeren en verhuizen V AATWASSER Aansluiting aan de afvoerbuis Steek de buis in een afvoerleiding met een minimum doorsnee van 4cm. Het deel van de buis dat is aangegeven met de letter A moet zich op een hoogte tussen 40 en 100 cm bevinden. Elektrische aansluiting Controleer om te beginnen of de spanning en frequentie kloppen met de waarden op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van de deur bevindt, en of het elektrische net waaraan de machine wordt aangesloten, gedimensioneerd is voor de maximum stroom die op het typeplaatje wordt aangegeven. Aarde: onmisbar e beveiliging Nu kunt u de stekker van de machine in een stopcontact steken dat voorzien is van een efficiënte aarding (het aarden van uw elektrische net is een veiligheidsgarantie die door de wet is voorgeschreven, verzekert u zich ervan dat uw net is geaard). Voedingskabel Controleer de voedingskabel regelmatig; indien hij beschadigd ofversletenislaatuhemvervangen door een bevoegde installateur. [. . . ] Het is daarom noodzakelijk de grootste stukjes die in de beker “C” en in de filter “A” zijn achtergebleven te verwijderen: trek de beker aan zijn handvat naar boven. Eens per maand moet de hele filter-unit worden gereinigd: de beker C + de halfcirkelvormige filter A + de cilindrische filter B. De filter “B” wordt verwijderd Zorg en onderhoud 1 B 2 V AATWASSER B e s t e e d regelmatig, eens per maand, wat aandacht aan de filters en sproeiarmen. Zet de onderdelen weer in elkaar (zoals aangegeven in de afbeelding)en plaats de unit in de vaatwasser. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAMBORGHINI INOVA 20 CS W TOP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag