Gebruiksaanwijzing LAGRANGE 019622V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LAGRANGE 019622V. Wij hopen dat dit LAGRANGE 019622V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LAGRANGE 019622V te teleladen.


LAGRANGE 019622V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2185 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LAGRANGE 019622V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] **Raak de metalen onderdelen van het apparaat niet aan wanneer het aanstaat; deze kunnen zeer heet zijn. **Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen, inclusief kinderen jonger dan 8 jaar die, ofwel door hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten ofwel door hun gebrek aan de benodigde ervaring of kennis, niet in staat zijn om tenminste opgeleid en begeleid te kunnen worden om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de risico’s van gebruik ervan te kennen. Uitsluitend kinderen ouder dan 8 jaar mogen, onder begeleiding van een volwassene, dit apparaat schoonmaken en onderhouden. **Houd het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. [. . . ] **Het groene controlelampje gaat branden en de buzzer geeft vier korte geluiden, u kunt uw toestel openen. 21 NED OPGELET: Het bakken van wafels is een subtiele kunst waarbij kleine wijzigingen aan de samenstelling van het deeg kunnen leiden tot smaakverschillen. Het inschakelen van het groene controlelampje is berekend voor het basisrecept voor wafeldeeg en in functie van een representatief proefpanel van gebruikers. Een afwijking met uw specifieke smaak mag niet worden geïnterpreteerd als een technische storing van het apparaat. **Neem uw wafels met behulp van een mes met scherpe punt, druk het door de dikte van de wafel terwijl u een lichte druk uitoefent om deze op te lichten. 1 Het mislukken en de oorzaken ervan **Vet in tijdens de verschillende bakperiodes. Indien u deze aanwijzingen nauwgezet volgt, garanderen wij u een goed resultaat. WAFELTJES - BRICELETS - DROGE WAFELS **Wafels gebroken: te snel uit de vorm genomen. **Wafels aangebrand aan de ene kant, niet gebaken aan de andere kant: slechte vulling en/of te lichte deeg en/of niet omdraaien van het toestel. **Moeilijk uit de vorm te krijgen: slecht invetten van de platen op te warme platen bij de eerste wafel of te veel suiker of gebrek aan vetstoffen in het deeg. **Laat uw toestel opwarmen tot wanneer het groene controlelampje aangaat. **Spreid op de binnenste vorm een soeplepel (of vier kleine lepels op de vier tekeningen) dik deeg uit. **Sluit het toestel en sluit gedurende enkele seconden de handvaten om het deeg de mogelijkheid te geven zich goed te verspreiden. **Laat het afkoelen, verwijder de platen, laat ze 5 minuten weken, borstel deze af met een afwasborstel in nylon of kunststof. Droog de platen zorgvuldig af, plaatst ze opnieuw, en schakel uw toestel terug in; volg de oorspronkelijke werkwijze. **Het groene controlelampje zal uitdoven enkele tientallen seconden later. 22 **Van zodra het groene controlelampje aangaat mag u uw toestel openen. In elk geval was de werking van het groene controlelampje gesteund op een deeg voor wafels. in functie van de gebruikt recepten kan de werking worden verschoven. In dit geval, dient u de staat van het bakken na te gaan voor het heroplichten van het groene controlelampje, door het toestel te openen, indien de wafeltjes gebakken zijn, neem ze dan uit het toestel en vervolg het bakken zonder rekening te houden met de werking van het groene controlelampje. **Indien het wafeltje aankleeft aan de twee platen tegelijk, open niet verder en houdt diezelfde positie gedurende enkele seconden, in het algemeen zal het wafeltje los komen onder zijn eigen gewicht. In tegengesteld geval, moet u een spatel gebruiken en deze langzaam een beetje helpen bij het loskomen. [. . . ] De wettelijk verplichte garantie van de verkoper sluit in niets de wettelijke garantie van de producent uit voor wat betreft fabricagefouten of verborgen gebreken, volgens artikel 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In geval van een technisch defect binnen 8 dagen volgend op de aankoopdatum wordt het apparaat vervangen. Na het verstrijken van deze periode wordt het apparaat gerepareerd door de klantenservice van . Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is de gebruiker verplicht een kopie van de factuur te overleggen waarop de aankoopdatum vermeld staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LAGRANGE 019622V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LAGRANGE 019622V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag