Gebruiksaanwijzing LA SOMMELIERE CVD102DZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LA SOMMELIERE CVD102DZ. Wij hopen dat dit LA SOMMELIERE CVD102DZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LA SOMMELIERE CVD102DZ te teleladen.


LA SOMMELIERE CVD102DZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1682 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LA SOMMELIERE CVD102DZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Para que las conexiones eléctricas sean correctas, siga las instrucciones que se proporcionan en este manual. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees met het oog op uw veiligheid en een juiste installatie van het apparaat aandachtig deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de waarschuwingen en nuttige tips die erin zijn terug te vinden, voordat u het apparaat installeert en voor het eerst gebruikt. Om te vermijden dat het apparaat wordt beschadigd en/of dat u onnodig verwond raakt, is het belangrijk dat de personen die worden geacht gebruik te maken van dit apparaat, volledig op de hoogte zijn van de werking en de veiligheidsfuncties ervan. Bewaar deze instructies voor later en denk eraan om deze vlak bij het apparaat op te bergen, zodat de instructies bij een verkoop of verhuizing met het apparaat worden meegegeven. [. . . ] 58 R600a Veiligheidsinstructies Opgelet: versper geen enkel ventilatierooster van het apparaat. Opgelet: sla in dit apparaat geen ontplofbare stoffen op zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas. Opgelet: de koeleenheden die met isobutaan (R600a) geplaatst werken, in mogen een niet zone worden met ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld elektrische contacten zonder afdichting) of op een plaats waar de koelvloeistof zich kan ophopen in geval van een lek. het type koelvloeistof wordt aangegeven op het typeplaatje van de kast. Opgelet: gebruik geen elektrische apparaten in de compartimenten van het apparaat, tenzij die van het door de fabrikant aanbevolen type zijn. Dit apparaat voldoet aan alle van kracht zijnde Europese richtlijnen en aan de eventuele wijzigingen ervan. TECHNISCHE GEGEVENS Hieronder ziet u een voorbeeld van een typeplaatje: De op de binnen- of achterzijde van het apparaat (afhankelijk van het model) geplakte typeplaat bevat alle informatie betreffende uw apparaat. We raden u aan om het serienummer voor de installatie in dit boekje te noteren zodat u er later indien nodig over beschikt (technische interventie, vraag om assistentie…) Wanneer het apparaat namelijk eenmaal geïnstalleerd en geladen is, is toegang een stuk gecompliceerder. Voordat u het apparaat aansluit op de stroombron, moet u het ongeveer 24 uur rechtop laten staan. Dat zal de kans verkleinen dat het koelsysteem slecht functioneert wegens de behandeling tijdens het transport. – ▪ ▪ Maak de binnenkart proper met behulp van een doek en lauw water. Plaats uw wijnkoeler op een vloer die stevig genoeg is om het gewicht ervan te dragen in volledig gevulde toestand. om de wijnkoeler horizontaal te stellen , de voorste instelvoet onderaan de wijnkoeler bijstellen. – ▪ ▪ ▪ ▪ Voldoende ventilatie is absoluut noodzakelijk; blokkeer de luchtuitlaat aan de voorzijde niet. Sluit de wijnkast aan op een enkelvoudige contactdoos en laat een ruimte van 30 mm tussen de achterkant van de wijnkast en de muur. Zorg dat uw de wijnkast perfect ondersteund wordt en dat ze waterpas staat (het gebruik van een waterpas wordt aanbevolen). Dit voorkomt dat de kast gaat bewegen door instabiliteit, wat lawaai en trillingen produceert, en zorgt ervoor dat de deur perfect luchtdicht is. Beschadig dus nooit de buizen van de koelinrichting tijdens transport. Bedek de leggers niet met aluminiumfolie of een ander materiaal dat een goede luchtcirculatie kan verhinderen. Als de wijnkast gedurende een langere periode leeg wordt gelaten, raden wij aan om de stekker uit het stopcontact te nemen, het apparaat goed schoon te maken en de deur op een kier te laten om de lucht te laten circuleren en de vorming van schimmels en vervelende geurtjes te voorkomen. 62 WAARSCHUWING: houd het apparaat uit de buurt van stoffen die ontbranding kunnen veroorzaken. Beperkingen op de temperatuur van de omgevingsruimte Dit apparaat is ontworpen om te werken in de omgevingstemperaturen die worden opgegeven door de temperatuurklasse zoals aangegeven op het typeplaatje. [. . . ] 67 ▪ Bij de eerste opstart en na een langdurige stilstand van de wijnkast is het bij het opnieuw opstarten mogelijk dat de gekozen en weergegeven temperaturen niet overeenstemmen. U moet dan enkele uren wachten zodat de temperaturen zich opnieuw kunnen stabiliseren. Periodes van niet-gebruik ▪ ▪ Korte periodes van niet-gebruik: laat de wijnkoeler werken tijdens periodes van niet-gebruik van minder dan drie weken. Lange periodes van niet-gebruik: zal het apparaat gedurende meerdere maanden niet worden gebruikt, verwijder dan alle onderdelen en schakel het apparaat uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LA SOMMELIERE CVD102DZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LA SOMMELIERE CVD102DZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag